Menu
Zavřít

Získávání surovin pro elektromobilitu

Elektrická mobilita má všechny předpoklady pro efektivní a trvale udržitelnou budoucnost, zároveň nám však přináší další výzvy, a to od těžby surovin až po recyklaci vozů. Volkswagen přijímá svou odpovědnost a pracuje na komplexních řešeních pro lidi i pro životní prostředí.

Pro elektromobilitu jsou potřebné suroviny

Pro zajištění mobility je nutná energie. Elektromobilita se vyznačuje mimořádnou účinností - elektromobil ujede se stejným množstvím energie třikrát až čtyřikrát delší vzdálenost než vůz se spalovacím motorem. Nový model ID.3 využívá k pohonu energii z lithium-iontové baterie.

Každý z článků lithium-iontové baterie se skládá ze dvou elektrod, separátoru a z elektrolytu. Jedna z elektrod je z grafitu a druhá pak z lithia, niklu, manganu a kobaltu. Bez těchto surovin nelze vyrábět elektrochemická úložiště energie se srovnatelnými vlastnostmi. Alespoň prozatím.

Opatření společnosti Volkswagen

Pro výrobu vozidel jsou potřebné suroviny, jejichž těžba má vždy negativní vliv na stávající ekosystémy, stejně jako negativní dopady na obyvatelstvo a životní prostředí. Protože jsme si této skutečnosti plně vědomi, zavázali jsme naše přímé dodavatele smluvně k dodržování vysokých environmentálních a sociálních standardů v Kodexu chování a také je požádali, aby ve svých dodavatelských řetězcích vyloučili zejména porušování lidských práv.

V současnosti však nemůžeme 100% zaručit, že požadavky kladené na naše přímé dodavatele budou splněny v celém dodavatelském řetězci až po těžební společnosti. Komplexní audit celého dodavatelského řetězce je totiž velmi složitý úkol. Volkswagen aktuálně nenakupuje žádné suroviny pro výrobu baterií, ale nakupuje pouze hotové bateriové články. Mezi baterií, kterou používáme, a těžební společností je až osm zpracovatelských mezifází a subdodavatelů, díky nimž je dodavatelský řetězec neprůhledný.

 

Rizika transparentnosti a trvalé udržitelnosti ve vztahu k dodavatelskému řetězci na příkladu výroby baterie
1 Těžební společnost 2 Distributor 3 Rafinerie 4 Katoda 5 Bateriový článek 6 Transparentnost 7 Riziko udržitelnosti

Na základě studie iniciativy "Drive Sustainability", k jejímž zakládajícím členům patří také společnost Volkswagen, jsme identifikovali 16 surovin včetně lithia a kobaltu, u kterých je zvýšené riziko porušení požadavků na trvalou udržitelnost. Naším cílem je u těchto surovin sledovat výchozí dodavatelský řetězec až po těžbu suroviny, identifikovat všechny dodavatele a odhalit rizika pro trvalou udržitelnost. Následně přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a využíváme sílu koncernu Volkswagen k prosazování lepších environmentálních a sociálních standardů v celém dodavatelském řetězci.

Abychom v budoucnu mohli být na tento proces technicky připraveni, testujeme inovativní technologie. V pilotním projektu se společností IBM a dalšími partnery v rámci sítě dodavatelského řetězce sledujeme cesty minerálů - např. kobaltu, které musejí být kompletní a téměř v reálném čase transparentní. Data zadaná v každém kroku zpracování nemohou být později změněna nebo smazána, a to od těžební společnosti až po výrobní závod Volkswagen.

Koncepce "Blockchain" dodavatelského řetězce suroviny, který musí být decentralizovaný, neměnný, bezpečný a transparentní.
1 Těžba 2 Tavení 3 Subdodavatel 4 Transport 5 Přímý dodavatel 6 Volkswagen

Získávání surovin a výzvy

Více než polovina celosvětově těženého kobaltu pochází z Demokratické republiky Kongo. Většina z toho je získávána průmyslovou povrchovou těžbou. Lidé však kopou kobalt také sami. Děje se to za podmínek, které jsou pro nás z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpečnosti i sociálních hledisek nepřijatelné.

Pro lepší porozumění a kontrolu situace na místě spolupracujeme v rámci projektu pro certifikaci surovin (CERA) na vývoji trvale udržitelného standardu pro těžbu surovin.

Abychom měli ještě větší vliv - a hlavně abychom zabránili dětské práci - jsme aktivní v organizaci Global Battery Alliance. Zde jednáme s mnoha důležitými představiteli stran zúčastněných v dodavatelském řetězci baterií. Společným cílem je přijetí konkrétních opatření ke zlepšení situace v Kongu. 

Další surovinou se zvýšeným rizikem pro trvalou udržitelnost je lithium. Jeho největší zásoby jsou ve slaných jezerech Jižní Ameriky. Lithium je zde rozpuštěno v solném roztoku, který se čerpá na povrch. Vlastní surovina se pak získává odpařováním vody. Nadměrná spotřeba vody má však negativní dopad na ekosystémy a využití půdy.  

Lithium je také vázané v minerálech, které jsou obsažené v sedimentech. Ty jsou pak ve formě rudy těžené konvenčním způsobem. Tak je tomu například v Austrálii, která v současné době zajišťuje většinu celosvětové produkce lithia. 

Rovněž s ohledem na lithium, které je použité v našich bateriích, požadujeme dodržování vysokých environmentálních a sociálních standardů. Za tímto účelem přijímáme společně se všemi zúčastněnými stranami odpovědnost za snižování negativních vlivů na člověka i přírodu při získávání lithia.

Větší podíl recyklace, nižší potřeba těžené suroviny

V dlouhodobé perspektivě je cílem společnosti Volkswagen minimalizovat spotřebu kritických surovin, a to až do jejich úplného vyloučení z našich produktů. Proto již v současnosti vyvíjíme bateriové technologie budoucnosti a mimo jiné intenzivně pracujeme na výrazném snížení potřeby kobaltu v následujících 3 až 4 letech.

Kromě toho chceme pokrýt poptávku po surovinách a úložištích elektrické energie stále rostoucím podílem použitých baterií, ať už opětovným používáním starších nepoškozených baterií v jejich tzv. "druhém životě" - například ve flexibilních stanicích rychlého nabíjení - nebo přímou recyklací obsažených surovin.

V roce 2020 startuje v závodě automobilky Volkswagen v Salzgitteru v těsné blízkosti našeho Centra excelence bateriových článků (Center of Excellence Bateriezelle) pilotní projekt inovativního recyklačního procesu. Ten jsme začali vyvíjet již před 10 lety a nyní jsme tak optimálně připraveni na první větší dávku použitých baterií.


Zjednodušené zobrazení plánované recyklační smyčky pro materiály obsažené v katodě.
0 Těžba suroviny 1 Výroba baterie 2 První život 3 Demontáž bateriového systému 4 Analýza bateriového modulu 5 Další použití neporušených modulů (druhý život) 6 Drcení 7 Separace a zpracování jednotlivých komponent 8 Navrácení materiálů katody - niklu, kobaltu, manganu a lithia do výrobního procesu 

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen