Menu
Zavřít

WLTP: Nové standardy pro spotřebu

Blíží se reálné spotřebě: Cyklus WLTP upravuje hodnoty spotřeby.

Od září 2017 jsou pro nové typy osobních automobilů udávány hodnoty spotřeby paliva, které jsou získávány podle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). WLTP je celosvětový testovací standard pro určení spotřeby paliva a emisí. Seznamte se s tím, co to znamená pro Vás a Váš automobil Volkswagen.

Start Video

Větší transparentnost díky WLTP

WLTP reformuje proces měření a testování u výrobce. Následující přehled shrnuje nejdůležitější zásady nového standardu.

Co to je WLTP?

Každý, kdo si chce pořídit nový automobil, bere v úvahu hodnoty spotřeby paliva a emisí. Seznamte se s tím, jak budou tyto hodnoty v budoucnosti zjišťovány podle nové testovací metody. 

Důvody pro zavedení WLTP

Na základě skutečných jízdních dat získaných z celého světa budou v souladu se standardem WLTP udávány realističtější hodnoty spotřeby paliva. Seznamte se s tím, k jakým změnám dojde po zavedení této nové testovací metody.

NEFZ a WLTP

Od 1. září 2017 byl testovací cyklus NEFZ nahrazen testovacím cyklem WLTP. Nové testovací parametry poskytují reálnější údaje spotřeby paliva. Jak se oba testovací standardy v praxi liší se dozvíte zde.

Porovnání NEFZ a WLTP

Delší čas jízdy, kratší zastávky. Podle metody WLTP je v testovací stanici měřena spotřeba paliva a emise CO2. Testovací jízdní cykly se liší následujícím způsobem.

Přehled jízdního cyklu NEFZ

Normovaný jízdní cyklus NEFZ platí pro všechny osobní automobily a lehké užitkové vozy. Byl zaveden v Evropské unii v roce 1992 za účelem uvádění srovnatelných hodnot  spotřeby paliva a emisí. V následujícím přehledu si můžete prohlédnout rámcové podmínky, které jsou základem tohoto způsobu měření.

Přehled jízdního cyklu WLTP

Celosvětově harmonizovaný jízdní cyklus WLTP je standardem pro testování osobních a malých užitkových vozů, který platí od 1. září 2017 a poskytuje reálnější údaje spotřeby paliva na základě podstatně dynamičtějších testovacích parametrů. Které to jsou, se dozvíte zde.

Popis standardu RDE

Pro zjišťování skutečných hodnot emisí (Real Driving Emissions) je v Evropě od září 2017 jízdní cyklus WLTP doplněn testovacím standardem RDE, který na rozdíl od jízdních cyklů NEFZ a WLTP neprovádí měření emisí na dynamometru, ale v reálném silničním provozu. Pro emise naměřené v průběhu jízdy (oxidy dusíku a pevné částice/jemné prachové částice) se používá termín "reálné emise".

Pro měření standardem RDE je stanovena trasa, která z jedné třetiny zahrnuje jízdu po městských komunikacích, z jedné třetině po silnicích mimo město a z jedné třetiny z jízdy po dálnicích, vždy s náhodným zrychlováním a zpomalováním. Samozřejmě jsou přitom dodržována pravidla silničního provozu platná v Německu. Průměrná rychlost ve městě je stanovena v intervalu od 15 a 40 km/h s maximem 60 km/h, na silnicích mimo město od 60 do 90 km/h a na dálnicích 145 km/h, krátkodobě do 160 km/h.

Vozidlo je vybaveno přenosným systémem pro měření emisí (PEMS). Toto zařízení měří toxické emise (oxidy dusíku a oxid uhelnatý). Jízda trvá od 90 do 120 minut. Vnější teplota musí být v intervalu od - 7 do + 35 °C, klimatizace vozu může být zapnutá.

Cíle nového měřicího standardu

Jízdní cyklus WLTP nově definuje testovací parametry pro určení spotřeby paliva a emisí výfukových plynů. Přehled výhod:

Transparentnost

Lépe lze určit skutečnou každodenní spotřebu automobilu.

Cyklus WLTP bere v úvahu jízdní profil, jenž lépe simuluje využití automobilu v každodenním provozu, než tomu bylo u dříve používaného standardu NEFZ. Ten je podobný syntetickému laboratornímu testu a jeho prvořadým cílem je porovnání různých automobilů, aniž by realisticky odrážel skutečnou spotřebu. Zatímco dříve byly hodnoty spotřeby měřeny v abstraktních laboratorních podmínkách, nový postup díky vylepšeným testovacím parametrům umožňuje přesnější odhad skutečné spotřeby automobilu. Cílem WLTP je simulovat jízdní chování, které se co nejvíce blíží skutečným podmínkám využívání automobilu a dosáhnout tak podstatně realističtějších výsledků.

Standardy

Nový WLTP standard zajišťuje celosvětově srovnatelné výsledky testů.

Hlavním cílem postupu měření podle standardu WLTP je jednotné určování emisí a spotřeby energie pro různé druhy pohonu, jakými jsou např., benzin, nafta, stlačený zemní plyn (CNG) nebo elektřina. Automobily stejného typu tak při korektním dodržení měřícího postupu podle WLTP standardu musí vykazovat kdekoli na světě stejné výsledky. Tato nutná porovnatelnost je také důvodem, proč musí být měření prováděna v laboratorních podmínkách. Spotřeba paliva i emise jsou spolehlivým a reprezentativním způsobem zjišťovány v rámci dynamického jízdního cyklu na válcovém dynamometru. 

Ochrana klimatu

Realistické informace o spotřebě pomáhají dosáhnout mezinárodně stanovené cíle pro ochranu klimatu a snižují zatížení životního prostředí.

Snížení emisí CO2 je ústředním tématem při vývoji automobilů. Standard WLTP umožňuje kontrolu a dodržování mezinárodně platných limitů pro emise CO2.

V roce 2010 bylo v Evropské unii vyprodukováno 4,72 miliardy tun emisí CO2, z toho 19 % připadá na emise vyprodukované motory automobilů*. Evropská unie chce  proto do roku 2020** snížit produkci emisí CO2 o 20 %. Tohoto cíle má být dosaženo také pomocí standardu WLTP. Spotřeba paliva jsou i emise CO2 závisejí na specifickém modelu automobilu. Standard WLTP zajišťuje větší transparentnost při porovnávání energetické spotřeby a emisí CO2 různých automobilů. Naměřené hodnoty jsou nezávislé na výrobci a typu vozidla a oproti jízdnímu cyklu NEFZ jsou obvykle vyšší. Předpokládaným výsledkem je, že jednotlivé modely a jejich motory budou optimalizovány s ohledem na ochranu životního prostředí.*) Hodnoty jsou odvozeny od dokumentu "Mobilita v budoucnosti - bezpečná a testovaná", 16.03.2015, společností TÜV e.V.

**) Hodnoty vycházejí z veřejného dokumentu "Omezení emisí CO2 osobních automobilů", který v roce 2013 vydal Německý ekonomický institut v Kolíně.

Jednoduše šetřete palivo

Spotřeba paliva Vašeho automobilu závisí na mnoha faktorech, které nemůžete ovlivnit. Přesto však zbývá velký prostor, jak při uplatnění jednoduchých postupů dosáhnout podstatného snížení spotřeby paliva.

Čím více se uvolníte, tím méně paliva spotřebujete.

Jezděte moderním a předvídavým způsobem.

Poloviční stres znamená dvojnásobné úspory. Ten, kdo jezdí klidně a rovnoměrně, méně brzdí, přizpůsobuje rychlost své jízdy ostatním automobilům, jezdí na neutrál a využívá přitom setrvačnosti svého vozu, spotřebuje mnohem méně paliva a jede v daleko menším stresu. Při jízdě po dálnici dodržujte maximální povolenou rychlost 130 km/h. Předvídavý způsob jízdy je rovněž prevencí proti vzniku dopravní zácpy. 

Kdo častěji řadí, méně často tankuje.

Jezděte s co nejvyšším možným převodovým stupněm.

Při rychlosti 30  km/h přeřaďte na třetí převodový stupeň - dřívější řazení pomáhá šetřit palivo. Říká se, že jízda při nízkých otáčkách škodí motoru. To je však mýtus. Moderní TDI a TSI motory naopak bez problémů běží při rychlosti 30 km/h na zařazený třetí rychlostní stupeň - již při 2000 otáčkách za minutu vyvíjejí překvapující točivý moment. Při rozjíždění zařaďte druhý převodový stupeň v okamžiku, kdy ujedete vzdálenost rovnající se délce vozu. Nedělejte si starosti s nedodržením posloupnosti při řazení vyššího převodového stupně a v případě, že to jízdní situace dovoluje, jednu rychlost klidně přeskočte. Vždy zvolte ten nejvyšší možný převodový stupeň. Jízda rychlostí 50 km/h na pátý převodový stupeň nepředstavuje pro mnoho dnešních automobilů žádný problém. Dokud Váš vůz jede plynule a tiše nejsou otáčky motoru příliš nízké.

Prostě nechte svůj vůz jet.

Využívejte odpojení vstřikování paliva.

Spotřeba 0,0 litru - prostě jedete zadarmo. S dobrou technikou jízdy skutečně můžete ušetřit palivo. Víte, jak můžete dosáhnout hodnoty okamžité spotřeby přesně 0,0 l/100 km? Jízdou bez plynu se zařazeným rychlostním stupněm. Díky odpojení vstřikování dojde k přerušení dodávky paliva do motoru, který v tomto režimu nespotřebovává ani kapku paliva. Nejvhodnější doba pro využití této chytré metody je tehdy, když lze současně využít brzdný účinek motoru - například při jízdě z kopce, nebo při dojíždění k semaforu s červeným světlem. Spotřeba značně klesne také při vyšlápnutí spojky. Díky předvídavému způsobu jízdy je to zvlášť výhodné v případě, kdy jedete na dlouhém úseku cesty.

 

Vysoký komfort, nízká spotřeba paliva.

Používejte přídavné spotřebiče uvážlivě.

Při správném používání můžete ušetřit až dva litry paliva na 100 km. Komfortní výbava zajišťuje pohodlnější jízdu, avšak v případě, že je využívána v nadměrné míře, také zvyšuje náklady. Pro snížení a udržování teploty v interiéru uprostřed léta spotřebuje klimatizace při nízkých rychlostech až 2 l/100 km. Přitom teplotu uvnitř vozu můžete snížit vyvětráním vozu před jízdou a následně na počátku cesty jet s otevřenými okny. V průběhu jízdy pravidelně kontrolujte, které přídavné spotřebiče aktuálně používáte - a které skutečně potřebujete.

Úspory jsou ve vzduchu.

Kontrolujte tlak v pneumatikách.

Šetření paliva začíná dokonce ještě dříve, než se rozjedete - jednoduše tím, že zkontrolujete tlak v pneumatikách. Valivý odpor může ovlivnit celkovou spotřebu paliva až o 15 procent. Máte-li pneumatiky nahuštěny na doporučený tlak pro maximální zatížení vozidla (hodnoty tlaku jsou na štítku na vnitřní straně víčka nádrže) valivý odpor bude nižší a potažmo nižší bude i spotřeba paliva. Při nákupu pneumatik hledejte takové, které mají nejmenší možný valivý odpor. Kromě toho, že jsou tišší, s nimi můžete ušetřit další 3 % paliva.

Jízda se zahřátým motorem představuje chladnokrevný způsob úspory paliva.

Omezte jízdy na krátké vzdálenosti.

Spojení více cest v jednu znamená značnou úsporu paliva.
Nejvíce paliva motor spotřebuje, když je studený. Budete-li tedy jezdit na krátké vzdálenosti, Vaše spotřeba paliva se bude rychle blížit hodnotě 30 l/100 km. Avšak když vše vyřídíte v průběhu jedné cesty, ušetříte palivo. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že Váš motor dosáhne provozní teplotu, při které spotřebovává daleko méně paliva.

Kdo maže, ten šetří palivo.

Používejte olej s nízkou viskozitou.

Kvalita může ušetřit až 5 % paliva. Čím dříve je dosaženo dobrého promazání motoru, tím dříve se sníží emise, které produkuje. Tato skutečnost je velmi důležitá při studených startech a při jízdě na krátké vzdálenosti. Dobrý olej proto musí splňovat požadavek na velmi rychlé rozptýlení uvnitř celého motoru.
Oleje s nízkou viskozitou jsou v tomto ohledu nepřekonatelné. Při jejich použití lze spotřebu paliva snížit až o 5 % ve srovnání se standardními oleji. Proto téměř všechny modely Volkswagen, které opouštějí výrobní linky, mají ve svých motorech olej s nízkou viskozitou.

Cestou nejmenšího odporu.

Snižte aerodynamický odpor.

Nižší aerodynamický odpor znamená efektivnější jízdu. Dobrá aerodynamika je klíčem k nízké spotřebě paliva a platí to zejména při vyšších rychlostech. Karoserie Vašeho vozu Volkswagen je proto tvarována tak, aby plocha, která je vystavena odporu větru, byla co nejmenší. Střešní nástavby, jako jsou nosiče kol nebo střešní boxy však tyto přednosti karoserie značně zhoršují. Demontáž střešního nosiče pro jízdy v pracovních dnech mezi dvěma víkendy lyžování nebo ježdění na horském kole tak má určitě smysl.

 

Šetření může být velmi snadné.

Nevozte žádné zbytečné těžké předměty.

Každý kilogram zavazadel stojí palivo. Přesněji, hmotnost 100 kg může zvýšit spotřebu paliva až o 0,3 l/100 km. Proto pravidelně kontrolujte obsah Vašeho zavazadlového prostoru. Můžete šetřit také při tankování paliva tím, že nádrž budete plnit pouze do poloviny. Plná nádrž zvyšuje hmotnost a současně tak zvyšuje i spotřebu paliva.

Otázky a odpovědi

Nejdůležitější otázky a odpovědi ohledně nových hodnost spotřeby paliva.

Co jsou cykly NEFZ, WLTP a RDE?

Nový evropský jízdní cyklus (NEFZ - Neue Europäische Fahrzyklus) se provádí na testovacím dynamometru. Používá se v celé Evropě od roku 1992 za účelem určování emisí a spotřeby paliva osobních automobilů a lehkých užitkových automobilů.

Jízdní cyklus NEFZ byl nahrazen jízdním cyklem WLTP ("Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure"). Cílem zavedení nového standardu je realističtější určování spotřeby automobilů, které je založeno na změněném testovacím cyklu s přísnějšími podmínkami.

V Evropě budou emise nad rámec jízdního cyklu WLTP testovány také pomocí standardu RDE (Real Driving Emissions), při kterém se měření provádějí v aktuálních jízdních podmínkách.

Jaký je rozdíl mezi WLTP a RDE?

Zatímco testovací cyklus WLTP trvá 30 minut a provádí se na dynamometru při standardizovaných podmínkách, test RDE se provádí na veřejných silnicích. Test RDE se provádí v jízdním mixu (město, mimo město, dálnice) s náhodným zrychlením a zpomalením a trvá od 90 do 120 minut. Dalším rozdílem je, že WLTP měří emise CO₂, výfukové plyny a spotřebu paliva, zatímco RDE měří pouze výfukové plyny a pevné částice.

Odkdy vstoupí WLTP a RDE v platnost?

Přechod na WLTP a RDE se uskutečňuje postupně od září 2017. Od září 2018 bude jízdní cyklus WLTP povinný pro všechna nově registrovaná vozidla, stejně jako limitní hodnota počtu pevných částic (PN) určená v testu RDE. Od září 2019 bude navíc pro všechna nově registrovaná vozidla platit limitní hodnota pro oxidy dusíku (NOx) určená v testu RDE.

Platí jízdní cyklus WLTP také pro elektromobily?

Ano. Rovněž elektromobily musí být testovány podle nového standardu WLTP.

Co je emisní norma EU6?

Norma EU6 nebo Euro 6 je aktuálně platná emisní norma pro motorová vozidla, která v Evropské unii určuje limitní hodnoty emisí.

Co pro mě znamená WLTP a RDE?

Hodnoty stanovené podle standardu WLTP budou realističtějším způsobem vystihovat spotřebu paliva, emise CO₂ a ostatní emise. To může vést k tomu, že u vozidel se spalovacími motory bude uváděna vyšší spotřeba paliva a vyšší emise CO₂ a u elektromobilů bude uváděna nižší dojezdová vzdálenost. Individuální volba motoru a příplatkové výbavy má rovněž vliv na spotřebu paliva a hodnoty emisí CO₂. V závislosti na legislativních předpisech jednotlivých zemí to může mít také vliv na vyšší sazby daně podle produkovaných emisí CO₂.

Testovací standard RDE naproti tomu udává, jaké je chování vozidla s ohledem na produkované emise v běžném silničním provozu. Výsledky z jednotlivých testovacích jízd standardu RDE jsou k dispozici na následujícím odkazu:

Jak Volkswagen uvádí nařízení standardu WLTP do praxe?

Všechny modely Volkswagen do září 2018 postupně přejdou na testovací standard WLTP.

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen