Menu
Zavřít

Od výroby až po recyklaci: ekologická bilance modelu ID.3

V každé fázi životního cyklu vozidla dochází ke vzniku emisí CO₂. Jaké je jejich skutečné množství nám prozradí ekologická bilance. Za účelem dalšího snížení produkovaných emisí CO₂ jsme optimalizovali výrobu modelu ID.3 a podnikli jsme tak další krok na cestě k mobilitě s neutrální bilancí CO₂.

Životní cyklus automobilu a jeho dopady na životní prostředí

K tomu, aby bylo možné optimalizovat výrobní proces, měly naše expertní týmy za úkol co možná nejpřesnějším způsobem určit produkované emise. Přitom jim pomáhalo hodnocení vlivu na životní prostřední v průběhu životního cyklu vozidla. Pomocí metodiky podle norem ISO byly analyzovány všechny součásti konstrukce vozu. Účelem bylo zhodnotit dopady vozidla na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu - od získání surovin, přes výrobu, montáž a fázi používání, až po závěrečnou recyklaci materiálů. Přitom byly zkoumány různé kategorie vlivu. Jednou z nich je produkce emisí CO₂ a malá část dalších plynných emisí, které jsou přepočítány na tzv. CO₂ ekvivalenty. Výsledkem je měrná jednotka, podle které lze porovnat vlivy všech skleníkových plynů na klima.

Jak je možné měřit udržitelný rozvoj

Pro každou fázi výroby jednotlivé součásti konstrukce jsou s využitím speciálního softwaru na základě standardizovaných průměrných hodnot určeny vzniklé emise. Pro výrobní fáze, které jsou mimořádně náročné na spotřebu energie, jako např. výroba bateriových článků, používáme místo průměrných hodnot pro ID.3¹ konkrétní data získaná od našich dodavatelů. Tento postup je označován také jako specifické hodnocení vlivu na životní prostřední v průběhu životního cyklu vozidla. Poskytuje nám přesný dopad námi přijatých opatření - a také informaci, jak velké množství emisí CO₂ musí být ve skutečnosti kompenzováno. Výsledky hodnocení vlivu na životní prostřední v průběhu životního cyklu vozidla jsou následně ověřeny a certifikovány nezávislou společností TÜV Nord.

Certifikován jako "klimaticky neutrální výrobek"

 

Potom, co již víme, jaké množství emisí vzniká při výrobě ID.3, jdeme ještě o jeden krok dále. Volkswagen Vám ve formě dopisu a pečeti garantuje, že Vám předává vozidlo s neutrální² bilancí emisí CO₂. Dokládá to také atestace nezávislé certifikační společnosti TÜV NORD, která potvrzuje, že ID.3 je zákazníkovi předáván jako "Klimaticky neutrální výrobek". Při určení celkového množství emisí byly zohledněny ekvivalenty CO₂ v celém dodavatelském řetězci, ve výrobě i při montáži. V úvahu byly vzaty také emise vznikající při přepravě vozů k prodejcům po celé Evropě, při prvním nabíjení baterie před předáním vozu a také emise při recyklaci vozu. Vypočtené emise jsou společností Volkswagen následně kompenzovány. Do výpočtu nejsou zahrnuty pouze emise, které vznikají při následném používání vozidla a při jeho údržbě. Rovněž nejsou zohledněny emise vznikající při recyklaci vysokonapěťové baterie, protože suroviny, které při tomto procesu vznikají, představují základ ekologické bilance budoucích baterií.

1 Dodavatelský řetězec / 2 Výroba / 3 Logistika / 4 První nabíjení vysokonapěťové baterie

Emise CO₂, které zatím nebylo možné eliminovat s ohledem na opatření pro snížení jejich produkce.

Jízda v ID.3 přináší evidentní výhody

Abyste od počátku jezdili s lepší bilancí emisí CO₂ oproti srovnatelnému vozidlu se spalovacím motorem, snižujeme a eliminujeme emise CO₂ vznikající v průběhu výroby s využitím nejrůznějších opatření, která jsou popsána v článku "Společně za ochranu klimatu"  k nim patří např. využívání energie z obnovitelných zdrojů, a to jak při výrobě bateriových článků, tak i v továrně ve Zwickau, kde je realizována výroba modelu ID.3. Emise vzniklé od fáze výroby až po předání vozu zákazníkovi určené pomocí specifického hodnocení vlivu na životní prostředí, které zatím nelze vyloučit, kompenzujeme pomocí certifikovaných projektů na ochranu klimatu. Tyto projekty jsou společností TÜV NORD také pravidelně kontrolovány.

Porovnání několika hodnocení vlivu na životní prostředí v průběhu životního cyklu vozidla ukazuje, že ID.3 má i bez kompenzace zbývajících emisí CO₂ vznikajících v průběhu výroby v porovnání se srovnatelnými modely se spalovacím motorem značnou výhodu s ohledem na emise CO₂. A platí to nejenom v případě, že je pro nabíjení využívána energie z obnovitelných zdrojů, ale také v případě, že je k tomuto účelu využívána energie z běžného evropského energetického mixu³.

Elektromobilita je současně i velkou příležitostí k tomu, aby se emise CO₂ v průběhu fáze používání vozu snížily téměř na nulovou hodnotu. Tato výhoda se dramaticky zvyšuje, je-li pro nabíjení využívána energie z obnovitelných zdrojů. Ochranu klimatu tak máte i ve svých rukou.

Potenciál pro budoucnost

Výsledky hodnocení vlivu elektromobilu na životní prostředí v průběhu životního cyklu jsou pouhým krátkým snímkem aktuálního stavu. Jejich potenciál pro další snižování emisí CO₂ v průběhu celého životního cyklu vozidla je přitom daleko větší - jednak ve fázi používání, díky neustále rostoucímu počtu zdrojů obnovitelné energie, a jednak ve fázi výroby. Proto ve spolupráci s našimi dodavateli nepřetržitě pracujeme na tom, aby zbývající emise CO₂ byly snižovány i v předcházejícím komplexním dodavatelském řetězci, a to využíváním energie z obnovitelných zdrojů a recyklovaných materiálů. Kompenzaci emisí CO₂ prostřednictvím certifikovaných projektů považujeme za okamžité opatření - a pouze jeden krok na naší cestě k budoucnosti bez emisí.

1) Modely odvozené od verze ID.3 Pro Performance 1ST Plus s výkonem 150 kW.

2) Všude, kde je to možné, jsou emise eliminovány a snižovány přímo v provozech společnosti Volkswagen. Odpovídajícím způsobem jsou ke snižování emisí zavázáni také všichni naši dodavatelé. Emise CO₂, které nelze eliminovat nebo snížit, jak v továrnách Volkswagen, tak i prostřednictvím odpovídajících závazků v dodavatelském řetězci, jsou ve stejné výši kompenzovány certifikovanými projekty na ochranu klimatu.

3) Ve srovnání s modelem Golf 8 s předpokládanou životností 200 000 km.

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen