Menu
Zavřít

14.3.2024 Koncern Volkswagen dosáhl v roce 2023 robustních výsledků

Robustní výsledky za rok 2023 ukazují, že koncern prosperuje i v náročných podmínkách. K provoznímu hospodářskému výsledku ve výši 22,6 miliardy eur přispěly všechny skupiny značek; provozní zisk dosáhl po očištění o vlivy změn ocenění především u zajišťovacích obchodů se surovinami výše 25,8 miliardy eur.

Praha - Koncern Volkswagen dosáhl v náročných podmínkách roku 2023 robustních výsledků. Díky pokrokům v oblasti elektrifikace a flexibilní produktové strategii dokáže koncern precizně uspokojovat požadavky zákazníků na celém světě. Rok 2023 byl pro koncern Volkswagen současně rokem restrukturalizace. Koncern dokázal mnoho aspektů programu TOP-10 realizovat rychleji, než bylo původně plánováno. Rok 2024 bude s více než 30 produktovými novinkami rokem světových premiér - mezi nejzajímavější z nich patří bezesporu výkonné elektromobily na základě nové prémiové platformy PPE. Koncern Volkswagen proto hledí vstříc letošnímu roku s důvěrou a od roku 2025 uvádění nových modelů ještě urychlí. Nejvyšším koncernovým cílem zůstává udržitelný růst vytvářející přidanou hodnotu.

Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen, řekl: "V roce 2023 jsme si vypracovali dobrý základ. Známe naše problémy a důsledně se na ně zaměřujeme, abychom využili enormní potenciál koncernu Volkswagen. Do obchodního roku 2024 hledíme s důvěrou díky fascinujícím produktům, konzistentní strategii a jasnému zaměření na realizaci našich cílů. Koncern Volkswagen vstupuje do dlouhodobého projektu transformace z pozice síly. Nyní koncern připravujeme na trvale pozitivní vývoj. Jako žádný jiný výrobce dokážeme naším širokým a neustále rozšiřovaným produktovým portfoliem uspokojovat požadavky všech našich zákazníků na celém světě. Tato flexibilita je opravdovou konkurenční výhodou, která nám zajistí úspěch i v budoucnosti."

Robustní hospodářské výsledky a programy zaměřené na ziskovost stabilizují budoucí vývoj

Koncern Volkswagen dosáhl v náročných podmínkách roku 2023 robustních výsledků a se svými silnými značkami spolehlivě naplňuje stanovené cíle. Počet dodaných vozidel vzrostl o 12 procent na 9,24 milionu, k čemuž přispěly všechny regiony. Koncern Volkswagen prokázal odolnost svého obchodního modelu tržbami 322,3 miliardy eur, provozním ziskem 22,6 miliardy eur a hospodářským výsledkem po zdanění 17,9 miliardy eur. Provozní marže dosáhla 7 procent navzdory výraznému dopadu negativních změn ocenění komoditních derivátů, které mělo v předchozím roce na provozní hospodářský výsledek ještě pozitivní vliv. Provozní zisk očištěný o tyto vlivy změn ocenění dosáhl částky 25,8 miliardy eur, což odpovídá ziskové marži 8 procent. Čisté cash flow automobilové divize koncernu vzrostlo na 10,7 miliardy eur. S čistou likviditou 40,3 miliardy eur v automobilové divizi byla finanční situace koncernu ke konci roku velmi solidní. Zisk na prioritní akcii vzrostl o 2,26 eura na 31,98 eura (+8 procent).

Klíčové hospodářské ukazatele za uplynulý obchodní rok a výhled na rok 2024 zveřejnil koncern Volkswagen již 1. března 2024.

Představenstvo a dozorčí rada navrhnou valné hromadě dividendu 9,00 eura na kmenovou akcii a 9,06 eura na prioritní akcii, což oproti předchozímu roku odpovídá nárůstu o 0,30 eura na kmenovou, resp. prioritní akcii. Výplatní poměr je 28 procent.

Podíl elektromobilů na celkovém počtu dodaných vozidel nepřetržitě roste

Elektrifikace získala v uplynulém roce na významu. Podíl akumulátorových elektromobilů na celkovém počtu dodaných vozů postupně rostl napříč všemi čtvrtletími a ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl rekordních 10 procent. V rámci celého roku se podíl akumulátorových elektromobilů vyšplhal na 8,3 procenta - to je nový rekord. V absolutních číslech dodal koncern Volkswagen v uplynulém roce 771 100 elektromobilů. To odpovídá nárůstu o 35 procent oproti roku 2022, k němuž přispěly všechny regiony. V Evropě tak koncern své vedoucí postavení v tomto segmentu ještě více upevnil.

Arno Antlitz, člen představenstva koncernu Volkswagen odpovědný za finance a provozní činnosti, k tomu říká: "Koncern Volkswagen dosáhl v náročných podmínkách roku 2023 robustních výsledků. Na to chceme v letošním roce navázat. Koncern stojí na pevných základech a udržuje si finančně silné postavení. Na tomto základě budeme důsledně urychlovat naši transformaci na elektromobilitu a digitalizaci. Abychom zůstali trvale úspěšní, zaměříme se v roce 2024 na zahájení výroby nových modelů, snižování nákladů, výraznější využívání synergií v rámci koncernu a posilování našeho postavení v regionech včetně pokračování ziskového růstu v Severní Americe."

Investice dosáhnou v letošním roce svého vrcholu a poté budou klesat

Koncern bude i nadále důsledně realizovat své plány strategických investic, aby pokračoval ve zvyšování své konkurenceschopnosti, rozšiřoval své aktivity na nejatraktivnějších růstových trzích a posiloval své kompletní produktové portfolio. Díky ještě intenzivnějšímu využívání koncernových synergií bude současně možné omezit investice v nadcházejícím pětiletém plánu na roky 2025 až 2029 na 170 miliard eur. Tato částka bude investována především do nových produktů, posilování regionů, do akumulátorové divize a do platforem pro akumulátorové elektromobily i modely poháněné moderními, ve stále větší míře hybridizovanými spalovacími motory. Investice dosáhnou svého vrcholu v roce 2024 a poté se začnou přibližovat cílové hladině 11 procent tržeb, jíž by mělo být dosaženo do roku 2027.

Programy pro podporu ziskovosti s trvalým vlivem na hospodářský výsledek

Koncern Volkswagen realizuje největší program pro podporu ziskovosti ve své historii. Do konce roku 2024 by mělo být dosaženo trvalého pozitivního přínosu ve výši více než 10 miliard eur v rámci celého koncernu, což umožní zmírnit dopady protichůdných trendů, jakými jsou inflace a rostoucí náklady. Společnost se přitom soustředí na opatření pro zvyšování výkonnosti a snižování nákladů. Dochází k optimalizaci materiálových a produktových nákladů, snižování fixních a výrobních nákladů a zvyšování výnosů v oblastech prodeje a poprodejních služeb.

Napříč všemi značkami vyvinuté programy pro zvyšování ziskovosti nabízejí příležitosti ve třech oblastech. Jejich cílem je nejen zvýšit konkurenceschopnost koncernu a vylepšit efektivitu, ale také uvolnit finanční prostředky pro investice do produktů a nových obchodních oblastí a pro zajištění dlouhodobé schopnosti uspokojovat požadavky globálních zákazníků. Kromě toho budou přispívat k zajištění dlouhodobé perspektivy jak pracovních míst, tak i celých výrobních závodů. Tyto programy jsou průběžně zdokonalovány, aby bylo možné úspěšně působit na trhu, který prochází dynamickými změnami.

Zavedení platformy PPE zvýší výkon a flexibilitu

První ovoce nového směřování přinese uvedení zcela elektrické prémiové platformy PPE, která symbolizuje výkon, flexibilitu a rozšiřitelnost. Platforma PPE umožní po vzoru platformy MEB efektivní využívání synergií v prémiovém a luxusním segmentu.

V roce 2024 znovu výrazně vylepšené portfolio, které zahrnuje důležité bestsellery, jakými jsou Golf, Tiguan, Passat, Octavia, Superb, často s moderní hybridní technologií, a rodinu elektromobilů na platformě MEB, přispěje k dalšímu upevnění pozice koncernu. Nabídku rozšíří zcela nové modely elektromobilů, mezi něž patří Porsche Macan Electric a Audi Q6 e-tron1 na platformě PPE (Premium Platform Electric) a modely ID.72 a ID.7 Tourer3, CUPRA Tavascan4 a ID. Buzz s dlouhým rozvorem5.

Na základě mnoha produktových highlightů počítá koncern s tím, že se v nadcházejících měsících začnou počty objednávek v západní Evropě meziročně dynamicky zvyšovat. Platí to i pro elektromobily, které jsou již v nabídce a s nimiž koncern Volkswagen vstoupil do nového roku s meziročně výrazně pozitivním trendem.

Koncern Volkswagen hledí vstříc roku 2024 celkově s důvěrou vzhledem k rekordnímu počtu nových modelů. Díky výkonným platformám je plánováno zahájení výroby více než 30 nových produktů. Koncern na základě úspěšných provozních činností plánuje navíc další investice do aktivit v oblasti akumulátorů a posilování regionů.

Flexibilní strategie

Koncern Volkswagen je přesvědčen o tom, že budoucnost mobility je elektrická. Zatímco některé země pokračují v pozoruhodně rychlém transformačním tempu, v jiných regionech probíhá nástup elektromobility pomaleji, než se očekávalo. Strategie koncernu Volkswagen se proto vyznačuje flexibilitou. Zatímco do přechodu na elektromobilitu směřují i nadále rozsáhlé investice, zůstanou v překlenovací fázi součástí produktové nabídky ještě konkurenceschopné, hospodárné a atraktivní modely se spalovacími motory. Na mnoha trzích doplní nabídku vylepšené a nové plug-in hybridní modely.

K pozitivnímu vývoji provozního zisku přispívají všechny skupiny značek

Všechny skupiny značek osobních automobilů dosáhly v roce 2023 dobrých výsledků. Silný byl nejen nárůst výnosů z prodeje, ale také provozní zisk před zaúčtováním mimořádných položek se po očištění o vlivy změn ocenění především u zajišťovacích obchodů se surovinami napříč všemi značkami zvýšil.

Provozní marže skupiny značek Core (Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Škoda, SEAT/CUPRA) vzrostla na 5,3 procenta (z 3,6 procenta), za čímž stojí především výrazný nárůst tržeb o 21 procent na 137,8 miliardy eur. Skupina značek Core tímto provozním ziskem učinila důležitý první krok k dosažení strategického cíle ziskovosti 8 procent.

Tržby skupiny značek Progressive (Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati) vzrostly v roce 2023 na 69,9 miliardy eur (+13 procent). Provozní zisk klesl na 6,3 miliardy eur. Před započtením vlivů změn ocenění především u zajišťovacích obchodů se surovinami se provozní zisk zvýšil na 7,7 miliardy eur. Provozní marže dosáhla 9,0 procenta (v předchozím roce: 12,3 procenta). Po očištění o výše uvedené vlivy změn ocenění ve výši -1,4 miliardy eur vzrostla na 11,0 procenta (v předchozím roce: 10,6 procenta).

Skupina značek Sport Luxury (Porsche) pokračovala ve své úspěšné bilanci. Její tržby vzrostly na 37,3 miliardy eur (v předchozím roce: 34,6 miliardy eur), zatímco provozní marže se navzdory negativním vlivům především v podobě zvýšených nákladů na zavádění nových produktů a vyšších výrobních nákladů pohybovala s 18,6 procenta na úrovni předchozího roku.

Provozní zisk koncernové divize finančních služeb přispěl k celkovému výsledku koncernu 3,8 mld. eur a zaostal tedy za vysokou úrovní předchozího roku o cca jednu třetinu. Důvodem je očekávaná normalizace cen ojetých vozů. Zůstatkové hodnoty ojetých vozů vzhledem ke snížení výroby nových vozů v důsledku nedostatku polovodičů vzrostly v letech 2021 a 2022 na dosud nevídanou úroveň. Koncern včas rozpoznal, že je tato úroveň dlouhodobě neudržitelná, a náležitě tomu přizpůsobil své plány.

Skupina značek Trucks (TRATON: MAN, Scania, Navistar, Volkswagen Truck & Bus) dokázala zvýšit tržby díky vyššímu počtu dodaných vozidel, pozitivnímu tržnímu a produktovému mixu, vyšším jednotkovým cenám a růstu v servisní oblasti na 45,7 miliardy eur (v předchozím roce: 39,5 miliardy eur). Skupina TRATON výrazně zvýšila svou provozní marži na 8,1 procenta (v předchozím roce: 4,0 procenta) při provozním zisku 3,7 miliardy eur (v předchozím roce: 1,6 miliardy eur).

Společnost CARIAD zaznamenala zvýšení příjmů ze smluvních licencí o cca 30 procent na 1,1 miliardy eur, protože její software nalézá podle plánů uplatnění ve stále větších počtech koncernových vozů. Provozní výsledek této divize byl kvůli obchodnímu modelu minus 2,4 miliardy eur. CARIAD totiž zajišťuje zásadní práce na vývoji budoucích softwarových platforem, které budou hrazeny licenčními platbami. V provozní oblasti softwarové divize se koncern zaměřuje na letošní zahájení prodeje důležitých produktů, jakými jsou Porsche Macan Electric a Audi Q6 e-tron.

Pokroku je dosahováno také při rozšiřování akumulátorové divize. Vyšší investice a náklady na budování týmů v různých zemích však vedly k provozní ztrátě 0,4 miliardy eur a čistému cash flow minus 0,8 miliardy eur. Přitom se jedná o investice do koncernových aktivit v oblasti akumulátorů, které jsou zásadní pro úspěšné zahájení výroby elektromobilů.

Komplexní přístup v oblasti udržitelnosti díky strategii regenerate+

Koncern Volkswagen přistupuje k trvalé udržitelnosti komplexně. V zájmu přírody, zaměstnanců, lidské společnosti i podnikání vytvářejícího přidanou hodnotu. Koncern proto etabloval komplexní strategii pro trvalou udržitelnost, která platí pro celý koncern a tvoří základ pro ambiciózní programy všech koncernových značek v oblasti udržitelnosti.

Hlavním prostředkem pro snižování emisí je zvyšování výroby elektromobilů. Koncern Volkswagen přinese v roce 2024 svou udržitelnou strategií důležité impulzy a převezme odpovědnost. Například urychlením jedné z nejvíce ambiciózních elektrických ofenziv v automobilovém průmyslu, kterou realizuje napříč všemi automobilovými segmenty.

Pozornost se přitom stále více soustředí na výrobu. Koncern Volkswagen usiluje o dosažení klimaticky neutrální bilance u všech svých výrobních závodů na celém světě již do roku 2040 - o 10 let dříve, než bylo původně plánováno. V porovnání s rokem 2018 má být eliminováno 90 procent všech emisí skleníkových plynů. Koncern toho chce dosáhnout například změnou zásobování energiemi a zvýšením energetické hospodárnosti. Do roku 2030 má 100 procent elektrické energie odebírané od externích dodavatelů ve všech výrobních závodech včetně Číny pocházet ze zdrojů s neutrální bilancí emisí CO2. Již dnes jsou všechny evropské výrobní závody zásobovány ze 100 procent zelenou elektrickou energií a osm výrobních závodů v Evropě má dokonce neutrální bilanci emisí CO2.

Dokumenty k výroční tiskové konferenci koncernu Volkswagen jsou k dispozici na následující webové stránce: https://www.volkswagen-group.com/de/geschaeftsbericht-und-ergebnisse-geschaeftsjahr-2023-18144

1) Prototyp v podobě blízké sériově vyráběnému modelu

2) Volkswagen ID.7 Pro - kombinovaná spotřeba elektrické energie 16,3-14,1 kWh/100 km; kombinované emise CO₂ 0 g/km; emisní třída: A

3) Volkswagen ID.7 Tourer Pro - kombinovaná spotřeba elektrické energie 16,8-14,5 kWh/100 km; kombinované emise CO₂ 0 g/km; emisní třída: A

4) CUPRA Tavascan Endurance - kombinovaná spotřeba elektrické energie 15,6 kWh/100 km; kombinované emise CO₂ 0 g/km; emisní třída: A

5) Prototyp v podobě blízké sériově vyráběnému modelu

Informace o značce Volkswagen:

Značka Volkswagen osobní vozy působí na více než 150 trzích po celém světě a vyrábí vozidla ve více než 30 závodech ve 13 zemích.  V roce 2021 vyrobil Volkswagen 4,9 milionu vozidel, mezi něž patří bestsellery, jako jsou Polo, T-Roc, Golf, Tiguan nebo Passat, ale také úspěšné modely elektromobilů ID.3 a ID.4. V uplynulém roce předala společnost zákazníkům na celém světě více než 260 000 elektromobilů, což je dosud nejvyšší počet. V současnosti pracuje pro značku Volkswagen 184 000 lidí na celém světě. K tomu je nutné připočítat více než 10 000 prodejců a servisních partnerů s 86 000 zaměstnanci. Volkswagen svou strategií ACCELERATE důsledně urychluje transformaci na softwarově orientovaného poskytovatele mobility.

Porsche Česká republika je největším importérem osobních a užitkových vozidel do České republiky. Na českém trhu zastupuje značky Volkswagen osobní vozy, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy, včetně programu prodeje prověřených použitých vozů Das WeltAuto. S projektem nabíjecí infrastruktury MOON společnost vstoupila v roce 2020 do nové éry trvale udržitelné osobní mobility založené na elektrických pohonech a digitalizaci.

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen