Menu
Zavřít

15.3.2023 Solidní finanční výsledky koncernu Volkswagen jsou základem pro další ziskový růst na klíčových trzích

V roce 2022 vzrostl počet dodaných elektromobilů o 26 procent; v roce 2023 budou představeny další významné modely. Koncern Volkswagen potvrdil v roce 2022 pozici lídra elektromobilového trhu v Evropě a zvýšil počet dodaných vozů
v Číně o 68 procent díky silné poptávce po velmi konkurenceschopné produktové řadě elektromobilů. Rok 2022 byl v Severní Americe důležitý: Koncern Volkswagen vsadil na elektrifikaci výrobního závodu Chattanooga
a znovuoživením oblíbené kultovní značky Scout bude pokračovat v přechodu na elektromobilitu. Pro období mezi roky 2023 a 2027 plánuje koncern investice v celkové výši 180 miliard EUR do ziskově nejatraktivnějších oblastí a regionů; více než dvě třetiny z uvedené částky jsou určeny na elektrifikaci a digitalizaci. Solidní provozní hospodářský výsledek před zaúčtováním mimořádných položek vzrostl oproti roku 2021 o 13 procent na 22,5 miliardy EUR a dokládá sílu značek sdružených v koncernu Volkswagen. Předseda představenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume řekl: „V roce 2022 jsme si stanovili jasné a ambiciózní
cíle, přijali nezbytná rozhodnutí a vylepšili interní procesy. Rok 2023 bude pro realizaci strategických cílů a urychlení pokroku koncernu rozhodující.“ Arno Antlitz, člen představenstva odpovědný za finance a provozní činnosti koncernu Volkswagen, uvedl: „V letošním roce chceme znovu dosáhnout robustní ziskovosti. Díky našim pevným finančním základům jsme přitom schopni pokračovat v investicích do elektrifikace a digitalizace naší společnosti i v této náročné ekonomické situaci.“

Praha - Koncern Volkswagen dosáhl ve fiskálním roce 2022 solidního hospodářského výsledku navzdory globálním ekonomickým výzvám. Výsledky ukazují, že koncern má díky vysokým ziskovým maržím a velmi solidní čisté likviditě v automobilovém odvětví k dispozici pevné finanční základy, na nichž může v roce 2023 dále stavět. Koncern pokračoval v roce 2022 v realizaci své strategie v segmentu akumulátorových elektromobilů a solidní prodeje ve všech regionech dokládají atraktivitu jeho aktuální produktové řady. Koncern Volkswagen zůstává lídrem na trhu akumulátorových elektromobilů v Evropě a v Číně pokračuje v růstu. V roce 2023 budou na trh uvedeny důležité nové modely, které ještě více upevní postavení koncernu Volkswagen na trhu.

Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen, řekl: "Rok 2022 byl pro koncern Volkswagen důležitý. Navzdory extrémním výzvám jsme dosáhli pokroku při realizaci naší strategie. Podíl akumulátorových elektromobilů na celkovém počtu dodaných vozů dosáhl rekordních 7 procent. To je významný milník, na který v letošním roce navážeme dalším rozšiřováním naší palety atraktivních modelů. V rámci našeho desetibodového plánu jsme podnikli důležité kroky pro realizaci naší strategie. Mimo jiné jsme připravili nové produktové strategie pro naše značky, zvolili nové zaměření pro naše platformy a optimalizovali plán v oblasti softwaru. Dále jsme rozšiřovali naše globální aktivity, přičemž výrobu a vývoj našich vynikajících produktů a technologií jsme ještě intenzivněji soustředili na lokální trhy. Rok 2023 bude pro realizaci strategických cílů a urychlení pokroku koncernu rozhodující."

Pevné finanční základy pro trvale udržitelný růst

Koncern Volkswagen zveřejnil nejdůležitější hospodářské ukazatele za uplynulý fiskální rok a výhled na rok 2023 již 3. března 2023.

Přestože celkový počet dodaných vozidel v roce 2022 poklesl o 7 procent na 8,3 milionu, udržuje si Volkswagen i nadále dobrou pozici pro budoucí růst. Ziskovost před zaúčtováním mimořádných položek vzrostla v roce 2022 na 8,1 procenta, což zrcadlí pokračující dodržování cenové disciplíny a pokroky koncernu v oblasti nákladů. Dalším faktorem, který přispěl k úspěšnému výsledku je vylepšený modelový mix. Čisté cash flow automobilové divize koncernu zaznamenalo pokles na 4,8 miliardy EUR. Příčinou je zvýšení provozního kapitálu kvůli problémům v dodavatelském řetězci a logistice, a to především v závěru loňského roku. V průběhu roku 2023 by měl být tento vliv z největší části eliminován a čistá likvidita automobilové divize by měla růst. Koncern má pevné postavení díky vysokému stavu objednávek na 1,8 milionu vozidel a jedinečnému produktovému portfoliu. Problémy v dodavatelském řetězci by měly v roce 2023 postupně slábnout.

Čistá likvidita automobilové divize koncernu vzrostla do konce roku 2022 na 43 miliard EUR. Svým dílem k tomu přispělo uvedení společnosti Porsche AG na burzu.

Koncern plánuje pro roky 2023 až 2027 investice do ziskově nejatraktivnějších oblastí v celkové výši 180 miliard EUR. Investice poslouží především k realizaci akumulátorové strategie koncernu, rozšiřování aktivit v Severní Americe, ke zvyšování konkurenceschopnosti v Číně v oblastech digitalizace a produktů a k dalšímu rozvoji produktového portfolia koncernu s vůdčím postavením na trhu. Více než dvě třetiny (68 procent) investic budou směřovat do budoucích oblastí digitalizace a elektrifikace. V předchozím pětiletém plánu to bylo jen 56 procent. Již v roce 2025 bude podle prognóz každé páté prodané vozidlo na celém světě disponovat výhradně elektrickým pohonem. Zásadním důvodem pro nárůst celkového objemu investic je částka až 15 miliard EUR potřebná na výstavbu továren pro výrobu akumulátorových článků akumulátorového start-upu PowerCo a na přípravy, které zajistí spolehlivé dodávky příslušných surovin pro výrobu v rámci realizace akumulátorové strategie. Společnost PowerCo očekává, že její příjmy z prodeje překročí do roku 2030 hranici 20 miliard EUR. Další investice jsou vynakládány na poslední generaci spalovacích motorů. Investiční výdaje dosáhnou podle plánů svého vrcholu v roce 2025 a poté budou postupně klesat.

Arno Antlitz, člen představenstva odpovědný za finance a provozní činnosti koncernu Volkswagen, říká: "Rok 2022 pozoruhodným způsobem prokázal robustnost našeho obchodního modelu. Za náročných rámcových podmínek jsme dodali 572 100  akumulátorových elektromobilů a zvýšili naše příjmy z prodeje i provozní hospodářský výsledek. Rok 2023 bude vzhledem k celkovému vývoji ekonomiky neméně náročný. Naše silné značky s přesvědčivými produktovými nabídkami a objednávkami na 1,8 milionu vozidel nám však umožňují hledět vstříc roku 2023 s důvěrou. V letošním roce chceme znovu dostáhnout robustní ziskovosti. Díky našim pevným finančním základům jsme přitom schopni pokračovat v investicích do elektrifikace a digitalizace naší společnosti i v této náročné ekonomické situaci."

Portfolio akumulátorových elektromobilů, které je lídrem na trhu

Produktové portfolio koncernu Volkswagen je mimořádně konkurenceschopné a obzvlášť pozoruhodných úspěchů dosahuje v segmentu akumulátorových elektromobilů. Růst v segmentu akumulátorových elektromobilů pokračoval v loňském roce zvýšením počtu dodaných vozů o 26 procent. Podíl akumulátorových elektromobilů na celkovém počtu dodaných vozů dosáhl v roce 2022 sedmi procent. Na akumulátorové elektromobily připadá nyní 16 procent aktuálně objednaných vozů - tento nárůst oproti roku 2021 zrcadlí strategické priority koncernu.

Třemi nejprodávanějšími koncernovými modely v segmentu akumulátorových elektromobilů v roce 2022 byly
(v kusech):

·       Volkswagen ID.41/ID.5                  193 200

·       Volkswagen ID.32                          76 600

·       ŠKODA Enyaq iV (včetně Coupé) 53 700

Koncern pokračuje ve vývoji nových modelů přizpůsobených poptávce zákazníků a je skvěle připraven na to, aby mohl profitovat z dalšího růstu v tomto segmentu. V roce 2023 bude představena řada modelů, které jsou pro koncern důležité. Jedná se mimo jiné o nové modely Volkswagen ID.3, ID.7, ID. Buzz s prodlouženým rozvorem, CUPRA Tavascan a Audi Q8 e-tron. Uvedením těchto nových modelů hodlá koncern zvýšit ve fiskálním roce 2023 podíl akumulátorových elektromobilů na celkovém počtu dodaných vozidel na 10 procent.

Solidní provozní hospodářské výsledky dokládají sílu značek sdružených v koncernu Volkswagen

Solidní provozní hospodářský výsledek před zaúčtováním mimořádných položek ve výši 22,5 miliardy EUR představuje nárůst o 12,5 procenta oproti roku 2021 a dokládá sílu koncernových značek. Nárůstu zisku napříč všemi skupinami značek bylo dosaženo díky vylepšenému mixu, a to především u skupin značek Premium a Sport, ale také díky posílení skupiny značek Volumen, která navzdory mírnému poklesu počtu dodaných vozidel na 4,1 milionu zaznamenala v roce 2022 nárůst provozního hospodářského výsledku před zaúčtováním mimořádných položek na 4,0 miliardy EUR (2021: 3,5 miliardy EUR). Zisková marže skupiny značek Premium vzrostla na 12,3 procenta (10,6 procenta). Za tímto nárůstem stojí solidní poptávka po dobře vybavených prémiových vozech, vysoký stav objednávek a vynikající výsledky značek Lamborghini, Bentley a Ducati. Příjmy z prodeje skupiny značek Premium vzrostly v roce 2022 na 61,8 miliardy EUR (55,9 miliardy EUR), provozní hospodářský výsledek před zaúčtováním mimořádných položek se zvýšil na 7,6 miliardy EUR (5,9 miliardy EUR). Provozní zisková marže značky Porsche vzrostla na 18,6 procenta díky vyššímu počtu prodaných vozů, optimalizované cenotvorbě a lepšímu produktovému mixu. Podíl akumulátorových elektromobilů na celkovém počtu dodaných vozů přesáhl 11 procent a model Porsche Taycan překonal v roce 2022, za pouhé dva roky na trhu, výrobní milník 100 000 vozů.

Společnost Volkswagen Financial Services znovu zásadním způsobem přispěla k vynikajícím finančním výsledkům koncernu provozním hospodářských výsledkem 5,7 miliardy EUR.

Divize užitkových vozidel Traton zvýšila své příjmy z prodeje na 39,5 miliardy EUR (30,1 miliardy EUR). Nižší vytížení výrobních kapacit a vyšší produktové náklady přitom byly kompenzovány vyššími prodejními cenami a optimalizovaným produktovým mixem. Skupina Traton zvýšila svou provozní ziskovou marži na 4 procenta (1,3 procenta) při provozním hospodářském výsledku 1,6 miliardy EUR (0,4 miliardy EUR).

Dobrá pozice pro růst v Severní Americe, kde se trh začíná orientovat na elektromobily

Expanze koncernu Volkswagen na severoamerickém trhu pokračovala i v roce 2022. V průběhu roku bylo dosaženo několika významných milníků. Mezi ně patří posílení týmu vedoucích pracovníků v USA, zahájení výroby modelu ID.4 v závodě Chattanooga a oznámení o návratu ikonické značky Scout, která dodá první elektromobily zákazníkům v roce 2026.

Celkový počet dodaných akumulátorových elektromobilů v USA vzrostl o 18,8 procenta na 44 200 vozů. Koncern se díky tomu umístil v elektromobilovém segmentu na celkovém čtvrtém místě. Koncern má v současnosti na celkovém trhu včetně vozidel se spalovacími motory podíl 4 procenta. Cílem je zvýšit tento podíl do roku 2030 na 10 procent. Z velké části toho bude dosaženo dalším rozšířením nejrozsáhlejší americké produktové palety, včetně uvedení modelů ID.7 a ID. Buzz na trh v roce 2024.

Regionální přístup podporuje zotavení v Číně

Čína hraje i nadále důležitou roli v transformaci automobilového průmyslu a naplňování dekarbonizačních cílů koncernu. Ustanovením představenstva pro čínský trh, které má na starosti všechny značky, dojde k výraznému urychlení rozhodovacích a vývojových procesů v tomto regionu, a tím ke zvýšení synergií mezi značkami. Strategie "v Číně pro Čínu" přispěla v roce 2022 k dalšímu rozšiřování lokálních partnerství. Koncern partnerstvím se společností Horizon Robotics urychlí v Číně vývoj asistenčních systémů a vysoce automatizované jízdy. Volkswagen kromě toho založil pobočku CARIAD Čína, která urychlí výzkum a vývoj, rozšíří základy softwarového vývoje a připraví specifický technologický koncept pro Čínu. Tento krok koncernu umožní ještě lépe uspokojovat požadavky čínských zákazníků, nabízet jim pravidelně nové, inteligentní, zábavné a komfortní zážitky z cestování automobilem a realizovat své cíle v tomto regionu. Význam Číny v nadcházejícím desetiletí ještě více vzroste, a to především v oblasti elektromobility.

Tento přístup přináší již nyní pozoruhodné výsledky. Koncern v roce 2022 více než zdvojnásobil počet dodaných elektromobilů z rodiny ID. Celkem bylo v Číně v loňském roce prodáno 143 100 vozů ID.3, ID.4 a ID.63, což odpovídá nárůstu o 102,9 procenta v porovnání s předchozím rokem. Celkový počet dodaných akumulátorových elektromobilů v Číně meziročně vzrostl o 68 procent.

Dokumenty k výroční tiskové konferenci koncernu Volkswagen jsou k dispozici na následující webové stránce: https://amc.volkswagen-group.com/en

1) ID.4 Pro Performance 150 kW (204 k) - kombinovaná spotřeba elektrické energie v kWh/100 km: 18,7-16,4; kombinované emise CO2 v g/km: 0. Údaje o spotřebě elektrické energie a emisích jsou pro tento model k dispozici již jen podle metodiky WLTP, a nikoli podle metodiky EU.

2) ID.3 - kombinovaná spotřeba elektrické energie v kWh/100 km: 16,0-15,3; kombinované emise CO2 v g/km: 0. Údaje o spotřebě elektrické energie a emisích jsou pro tento model k dispozici již jen podle metodiky WLTP, a nikoli podle metodiky EU.

3) ID.6 - vozidlo se v Německu neprodává.

Informace o značce Volkswagen:

Značka Volkswagen osobní vozy působí na více než 150 trzích po celém světě a vyrábí vozidla ve více než 30 závodech ve 13 zemích.  V roce 2021 vyrobil Volkswagen 4,9 milionu vozidel, mezi něž patří bestsellery, jako jsou Polo, T-Roc, Golf, Tiguan nebo Passat, ale také úspěšné modely elektromobilů ID.3 a ID.4. V uplynulém roce předala společnost zákazníkům na celém světě více než 260 000 elektromobilů, což je dosud nejvyšší počet. V současnosti pracuje pro značku Volkswagen 184 000 lidí na celém světě. K tomu je nutné připočítat více než 10 000 prodejců a servisních partnerů s 86 000 zaměstnanci. Volkswagen svou strategií ACCELERATE důsledně urychluje transformaci na softwarově orientovaného poskytovatele mobility.

Porsche Česká republika je největším importérem osobních a užitkových vozidel do České republiky. Na českém trhu zastupuje značky Volkswagen osobní vozy, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy, včetně programu prodeje prověřených použitých vozů Das WeltAuto. S projektem nabíjecí infrastruktury MOON společnost vstoupila v roce 2020 do nové éry trvale udržitelné osobní mobility založené na elektrických pohonech a digitalizaci.

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen