Menu
Zavřít

14.7.2021 NEW AUTO: Bezemisní a autonomní budoucnost mobility koncernu Volkswagen otevírá cestu k dalšímu zvýšení hodnoty společnosti

Koncern Volkswagen prezentuje strategii NEW AUTO do roku 2030. Kombinace silných značek, modulárních technických platforem a nových nabídek služeb přinese synergie, zvýší výnosy a zpřístupní nové zdroje zisku. Cílový rozsah pro provozní ziskovost v roce 2025 byl zvýšen ze 7 až 8 procent na 8 až 9 procent a vytvoří základ pro další kolo cyklického plánování. Uzavření dohody se společností Gotion High-Tech o industrializaci výroby akumulátorových článků v Německu; Španělsko potvrzeno jako možná lokalita pro třetí „gigatovárnu“. Předseda představenstva Herbert Diess: „Automobily a individuální mobilitu čeká zářivá budoucnost. Koncern Volkswagen se připravuje se svými inovativními značkami a nejmodernějšími platformami na to, že bude hrát v novém světě mobility vůdčí roli.“

Praha - Volkswagen představil svůj plán transformace koncernu na softwarově orientovanou společnost poskytující mobilitu. Hlavní pozornost je přitom zaměřena na silné značky koncernu a jeho globální technické platformy, které umožní synergie a modulární využití a také zpřístupní nové zdroje zisku. "Stanovili jsme si strategický cíl stát se lídrem na světovém trhu s elektromobily - a jsme na dobré cestě. Nyní nastavujeme nové parametry," řekl předseda představenstva Herbert Diess při představení nové koncernové strategie NEW AUTO do roku 2030. "Software umožní další, mnohem radikálnější změnu, a tou je přechod na mnohem bezpečnější, chytřejší a nakonec i autonomní automobily. Pro nás to znamená poznatek, že technologie, rychlost a modularita budou hrát ještě významnější roli než dnes. Automobil má zářivou budoucnost!"

Koncern Volkswagen stanovuje nové priority, aby využil příležitosti v éře elektrické a digitální mobility. Trvalá udržitelnost a dekarbonizace jsou přitom nedílnou součástí nové strategie. Koncern plánuje, že v porovnání s rokem 2018 sníží v souladu s Pařížskou dohodou své emise CO2 na jeden vůz napříč celým životním cyklem o 30 procent do roku 2030. Ve stejném období vzroste podle prognóz podíl elektromobilů na prodejích na cca 50 procent. Do roku 2040 bude téměř 100 procent nových koncernových vozidel na hlavních trzích s nulovými emisemi. Nejpozději v roce 2050 bude koncern kompletně klimaticky neutrální.

Předseda představenstva Herbert Diess prezentuje NEW AUTO

Volkswagen očekává postupné přesuny zdrojů výnosů a zisku: Nejprve od automobilů se spalovacím motorem k akumulátorovým elektromobilům a později stále více směrem k softwaru a službám. Tento trend urychlí příchod autonomní jízdy. Trh vozidel se spalovacími motory klesne v příštích deseti letech o více než 20 procent. Současně rychle poroste prodej elektromobilů a elektrický pohon předstihne spalovací motory jako vůdčí technologie. S odhadovanými výnosy ve výši 1,2 bilionu eur bude software do roku 2030 tvořit, nad rámec očekávaného prodeje vozů s elektrickým pohonem nebo spalovacími motory, přibližně třetinu celkového trhu s mobilitou, který se do roku 2030 pravděpodobně více než zdvojnásobí ze současných dvou na pět bilionů eur. Individuální mobilita bude i v roce 2030 tvořit pravděpodobně 85 procent tohoto trhu i prodeje koncernu Volkswagen.

Přechod na elektromobily bude financován a urychlen současnými vysokými prodeji vozidel se spalovacími motory, které přinášejí vysoké marže a cashflow. Důsledný nástup elektromobility, který bude podporován synergiemi z nižších nákladů na akumulátory a výrobní závody i rostoucí modularity, zvýší marže u elektromobilů. Tento vývoj může být urychlen rostoucími náklady v souvislosti s emisemi CO2, resp. emisní normou Euro 7 a daňovými znevýhodněními, které snižují marže u vozidel se spalovacími motory. Celkově lze počítat s tím, že se marže u obou technologií vyrovnají během příštích dvou až tří let. 

Volkswagen v roce 2025 úroveň ambicí provozní návratnosti tržeb: koncern zvýšil původní rozsah 7-8 procent na 8-9 procent jako základ svého Plánovacího kola 70 v listopadu 2021.

"Naším cílem je etablovat nejlepší platformy v automobilovém průmyslu napříč našimi silnými značkami. V budoucnosti tak můžeme vytvářet vyšší úspory z rozsahu a realizovat více synergií," řekl Arno Antlitz, člen představenstva, odpovědný za finance. "Naše elektromobilové platformy budou modulární, chceme vyvíjet nejlepší software pro automobily. A i nadále budeme investovat do autonomní jízdy a do služeb pro mobilitu. Během tohoto přechodu budou naše prodeje vozů se spalovacími motory generovat potřebné zisky a cashflow."

Volkswagen vyhradil na investice do budoucích technologií v letech 2021 až 2025 celkem 73 miliard eur, což představuje 50 procent celkových investic. Podíl investic do elektrifikace a digitalizace se bude dál zvyšovat. Koncern bude navíc stále více zvyšovat svou efektivitu a je na dobré cestě k dosažení cíle pětiprocentního snížení fixních nákladů v příštích dvou letech. Volkswagen si kromě toho stanovil cíl snížit náklady na materiál o dalších 7 procent a optimalizovat obchod s automobily poháněnými spalovacími motory snížením počtu modelů a variant pohonu ve spojení s lepším cenovým mixem.

Bezprecedentní model platforem pro modulární využívání budoucích technologií

Komplexní přístup zahrnující čtyři velké technické platformy umožní koncernu Volkswagen generovat bezkonkurenční synergie u všech značek osobních a lehkých užitkových vozů a částečně i v segmentu nákladních vozidel. Tyto synergie zahrnují velký počet oblastí od univerzální produktové architektury pro akumulátorové elektromobily přes globální softwarovou platformu CARIAD a vlastní rozsáhlou výrobu akumulátorových článků a baterií až po platformu pro mobilitu, která sdružuje velmi vysoký počet snadno využitelných služeb.

Mechatronika připravuje půdu pro rostoucí portfolio softwarových služeb

SSP (Scalable Systems Platform), nová generace mechatronické platformy koncernu Volkswagen, postupně sníží složitost. SSP nahradí platformy MQB, MSB, MLB, MEB a PPE, čímž urychlí konsolidaci současných platforem. Ze tří platforem pro automobily se  spalovacími motory zůstanou v první fázi dvě platformy pro akumulátorové elektromobily a nakonec bude vytvořena jednotná architektura pro celé produktové portfolio. Koncern zahájí výrobu elektromobilů na základě platformy SSP v roce 2026. Tato nová generace vozidel bude zcela elektrická a digitální a bude se vyznačovat vysokou mírou modularity. Pro celou dobu životnosti se plánuje výroba více než 40 milionů vozidel na nové mechatronické platformě. Stejně jako MEB bude i platforma SSP přístupná pro ostatní výrobce automobilů.

Koncern investuje 800 milionů eur do nového centra technického vývoje ve Wolfsburgu s cílem zlepšovat své kompetence v oblasti mechatronické platformy a urychlovat jejich vývoj. Nové centrum bude hlavním místem vývoje platformy SSP a jejích modulů.

Markus Duesmann, předseda představenstva značky Audi, řekl: "Zavedení platformy SSP znamená, že využijeme naše silné stránky v managementu platforem a i naše schopnosti pro maximalizaci synergií napříč všemi segmenty a značkami. Naše platforma SSP z dlouhodobého hlediska výrazně sníží složitost v oblasti mechatroniky. Platforma SSP je přitom klíčovým předpokladem nejen pro snížení kapitálových nákladů, nákladů na výzkum a vývoj a jednotkových nákladů v porovnání s platformami MEB a PPE a dosažení koncernových finančních cílů. Tato platforma především připravuje půdu k tomu, abychom úspěšně zvládli budoucí výzvy ve vývoji vozidel, protože automobily budou ve stále větší míře softwarově orientovány."

Software - ucelená, globální softwarová platforma umožní inteligentní a autonomní jízdu

Software umožní dokonalou integraci strategie NEW AUTO do digitálního života zákazníků a bude generovat ještě vyšší úspory z rozsahu. CARIAD, organizační jednotka koncernu Volkswagen pro automobilový software, si stanovila cíl vyvinout do roku 2025 špičkovou softwarovou platformu jako páteřní systém pro všechna koncernová vozidla. CARIAD v současnosti pracuje na třech softwarových platformách. První softwarová platforma 1.1 (E3 1.1) umožní vylepšování vozidel a jejich aktualizace technologií "Over the Air" pro produktové portfolio MEB, které zahrnuje mimo jiné modely Volkswagen ID.4, Škoda Enyaq nebo CUPRA Born. V roce 2023 spustí CARIAD prémiovou softwarovou platformu 1.2 (E3 1.2), která nabídne velký počet funkcí, mimo jiné nový, jednotný informační a zábavní systém a aktualizace "Over the Air" pro vozidla značek Audi a Porsche. V roce 2025 uvede CARIAD novou jednotnou a modulární softwarovou platformu a komplexní elektronickou architekturu. Software Stack 2.0 (E3 2.0) bude zahrnovat jednotný operační systém pro vozidla všech koncernových značek. Dalším zásadním znakem bude možnost autonomní jízdy úrovně 4, takže zákazník bude moci svěřit řízení kompletně vozidlu.

Dirk Hilgenberg, předseda představenstva společnosti CARIAD, k tomu říká: "Software hraje v transformaci z pouhého výrobce automobilů na integrovaný koncern poskytující mobilitu rozhodující roli. Software - na základě autonomní jízdy - může být do roku 2030 významným zdrojem příjmů v našem odvětví." Nová jednotná platforma 2.0 pro palubní konektivitu a software, která bude v celém koncernu zavedena s příchodem platformy SSP, připravuje půdu pro zcela nový digitální ekosystém, a tím i pro nové obchodní modely založené na datech.

Koncernovou flotilu bude možné průběžně aktualizovat novými funkcemi a službami, které budou přesně přizpůsobeny požadavkům uživatelů na mobilitu. Základem je vyhodnocování rozsáhlých souborů dat přenášených v reálném čase z kompletně síťově propojených, autonomním vozidel. Specifické zpracování velkých dat z milionů vozidel tzv. procesem "Big Loop" výrazně prodlouží životní cyklus produktu. Do roku 2030 bude softwarové platformy koncernu využívat až 40 milionů vozidel napříč všemi koncernovými značkami.

Akumulátory a nabíjení - infrastruktura jako klíč k maximalizaci potenciálu strategie NEW AUTO

Vlastní akumulátorové technologie, nabíjecí infrastruktura a služby v oblasti energií jsou hlavními faktory úspěchu v novém světě mobility. Energie se proto stanou do roku 2030 klíčovou kompetencí koncernu Volkswagen. Nová koncernová divize "Technologie" bude zastřešovat dva pilíře "Akumulátorové články a systémy" a "Nabíjení a energie".

Koncern Volkswagen plánuje vytvoření dodavatelského řetězce v oblasti výroby akumulátorů, který bude mít plně pod svou kontrolou, a to prostřednictvím nových partnerství a pokrytím všech dílčích oblastí od získávání surovin až po recyklaci. Cílem je uzavřený koloběh v řetězci tvorby přidané hodnoty jako nejlepší způsob výroby akumulátorů z hlediska trvalé udržitelnosti i nákladů.

Koncern Volkswagen pro dosažení tohoto cíle rozšiřuje své kompetence v oblasti akumulátorů a snižuje složitost. Společnost navíc zavede do výroby jednotné akumulátorové články, které mají potenciál snížit náklady až o 50 procent. V rámci koncernu naleznou uplatnění v až 80 procentech vozidel do roku 2030. Zásobování akumulátory bude do roku 2030 zajišťovat šest "gigatováren" v Evropě s celkovou kapacitou 240 gigawatthodin.

První výrobní závod ve švédském městě Skellefteå bude provozovat společnost Northvolt AB. Koncern Volkswagen nedávno investoval do svého partnera pro prémiové akumulátorové články dalších 500 milionů eur a se společností Northvolt pracuje na spuštění výroby v roce 2023.

V případě druhého výrobního závodu v Salzgitteru podepsal koncern na začátku tohoto týdne smlouvu s čínským specialistou na akumulátorové články. Společnost Gotion High-Tech se stane technologickým partnerem pro zahájení výroby v roce 2025. Oba partneři budou společně vyvíjet a industrializovat velkoobjemový segment jednotných akumulátorových článků v německém výrobním závodě.

Třetí lokalitou se má stát Španělsko. Koncern Volkswagen hodlá z této země vytvořit strategický pilíř své elektrické ofenzivy a zvažuje možnosti realizace kompletního dodavatelského řetězce pro elektromobily ve Španělsku. V rámci většího transformačního programu by taková lokalizace zajistila zásobování plánované výroby elektromobilů ve Španělsku. Koncern Volkswagen proto v současnosti se strategickým partnerem zkoumá možnosti výstavby "gigatovárny" ve Španělsku. V poslední fázi realizace, na konci desetiletí, by tento závod mohl disponovat roční kapacitou 40 gigawatthodin. Navíc se počítá s tím, že se od roku 2025 bude ve Španělsku vyrábět také rodina malých koncernových elektromobilů. Definitivní rozhodnutí závisí na všeobecných rámcových podmínkách a státních pobídkách.

Koncern chce kromě toho nabízet svým zákazníkům komplexní řešení z jedné ruky, od produktů pro nabíjení až po služby pro řízení spotřeby energie. Volkswagen tak vybuduje kompletní energetický ekosystém pro automobily včetně nabíjecí infrastruktury, který zákazníkům umožní komfortní nabíjení a společnosti zpřístupní další potenciální oblasti pro podnikání. Tyto technologie a služby se zařadí mezi klíčové kompetence koncernu.

Koncern Volkswagen bude navíc pokračovat ve výstavbě veřejné nabíjecí infrastruktury v Asii, Evropě a Americe, a to na základě svých úspěšných iniciativ, mezi něž patří CAMS v Číně nebo Electrify America v USA.

Iniciativa Electrify America tento týden oznámila, že do roku 2025 rozšíří současnou nabíjecí infrastrukturu v USA a Kanadě na celkových 1800 rychlonabíjecích stanic a 10 000 instalovaných nabíjecích přípojek, tedy téměř na dvojnásobek dnešního stavu. Plánovaná výstavba počítá s širším využitím nabíjecích stojanů s výkonem 150 nebo 350 kW, které umožní nejrychlejší v současnosti dostupné nabíjení. Koncern Volkswagen tímto způsobem přispěje k vytvoření podmínek pro zvyšování počtu elektromobilů v Severní Americe. 

Koncern současně uzavírá nová partnerství, mimo jiné se společnostmi BP, Iberdrola a Enel, aby evropským zákazníkům umožnil komfortní nabíjení. Koncern Volkswagen a společnost Enel X oznámily tento týden nový společný podnik, jehož cílem je podpořit úspěch elektromobilů na italském trhu. Společný podnik bude vlastnit a provozovat vysokovýkonnou nabíjecí infrastrukturu, která bude mít v celé Itálii více než 3000 nabíjecích přípojek poskytujících nabíjecí výkon až 350 kW.

Koncern Volkswagen vybuduje celkem 18 000 vysokovýkonných nabíjecích stanic v Evropě, 17 000 v Číně a 10 000 v USA a Kanadě.

Thomas Schmall, předseda představenstva společnosti Volkswagen Group Components, řekl: "Koncernem kontrolovaný dodavatelský řetězec pro výrobu akumulátorů nám poskytne kontrolu nad největší nákladovou položkou a také nám umožní nabízet našim zákazníkům nejlepší akumulátorové baterie s nejvyšší mírou trvalé udržitelnosti. Tím bude zajištěn dlouhodobý úspěch elektromobilů. Akumulátorové elektromobily se stanou mobilními zásobníky energie, které bude možné kompletně integrovat do energetické sítě prostřednictvím dvousměrného nabíjení. To nám umožní realizovat do roku 2030 další výnosy na trhu s energiemi."

Řešení pro mobilitu - autonomní jízda přinese revoluci

Koncern Volkswagen bude do roku 2030 rozšiřovat také své systémové kompetence pro flotily autonomních vozidel poskytující přepravní služby. Koncern bude některé flotily také provozovat, čímž výrazně rozšíří svou nabídku služeb pro mobilitu a financování. Mobilita jako služba (MaaS) a přeprava jako služba (TaaS), ve zcela autonomní podobě, se stane neoddělitelnou součástí strategie NEW AUTO. Řetězec tvorby přidané hodnoty bude tvořen čtyřmi oblastmi: systém pro autonomní jízdu, integrace do vozidla, správa vozových parků a platforma pro mobilitu.

Koncern Volkswagen je společně se svým strategickým partnerem ARGO AI již lídrem vývoje systému pro autonomní jízdu koncipovaného pro vozidla přepravních služeb. CARIAD souběžně vyvíjí funkce pro automatizovanou jízdu úrovně 4 pro osobní vozy. Na tomto základě by mohl koncern Volkswagen vytvořit celosvětově největší neuronovou síť vozidel na silnicích.

Volkswagen v současnosti již testuje první autonomní autobusy v pilotních projektech v Mnichově a podobné projekty bude realizovat také v dalších metropolích v Německu, Číně a USA. Koncern Volkswagen plánuje, že v roce 2025 začne v Evropě nabízet svou první službu autonomní mobility, a krátce poté bude následovat USA. Očekávané možnosti zisku v této oblasti jsou velmi slibné. Do roku 2030 má celkový trh mobility jako služby dosáhnout částky 70 miliard USD jen na pěti největších evropských trzích.

V nadcházejících letech dojde ke sdružení všech nabídek mobility koncernu a jeho značek v rámci jedné platformy. Volkswagen tím bude moci získat významný podíl na trhu a dodatečné zdroje výnosů. Flotila vozidel, která bude pokrývat různé služby od pronájmu přes předplatné až po sdílení vozidel a jízd, zajistí vysokou dostupnost, vytížení a rentabilitu.

Christian Senger, člen představenstva značky Volkswagen Užitkové vozy, odpovědný za techniku, říká: "Autonomní jízda zcela změní svět mobility do konce tohoto desetiletí. Společně s firmou ARGO AI vyvíjíme v automobilovém průmyslu špičkový systém autonomní jízdy, díky němuž budeme moci nabízet zcela nové služby pro mobilitu a autonomní přepravu. Koncern Volkswagen chce v těchto důležitých budoucích obchodních oblastech dosáhnout vysokého podílu na trhu a získat dodatečné zdroje výnosů."

Christian Dahlheim, vedoucí prodeje koncernu Volkswagen, říká: "Koncern Volkswagen usiluje o dosažení velké konkurenční výhody v oblasti řešení pro mobilitu. Budeme schopni nabízet našim zákazníkům služby přímo, nebo v závislosti na specifické situaci na příslušném trhu ve spolupráci se silnými partnery. Flotila vozidel pro všechny služby nám umožní velmi efektivní provoz. Naše nadcházející platforma pro mobilitu navíc spojí všechny nabídky mobility koncernu a našich značek, a tím nabídne zákazníkům maximální komfort."

Evropa, Čína a USA zůstanou hlavními regiony koncernu

Vzhledem k silnému postavení v Evropě a Číně, dvou domácích trzích koncernu Volkswagen, se koncern zaměří především na Severní Ameriku a bude usilovat o další zvyšování podílu na tomto trhu.

Čína, kde koncern Volkswagen dosahuje jako dlouholetý lídr trhu vysoké ziskovosti, hraje rozhodující roli pro úspěch strategie NEW AUTO. Volkswagen - společně se svými partnery - rychle rozšiřuje své elektrické produktové portfolio modely ID.4, ID.6 a budoucím ID.3. Lokálním centrem pro SSP se stane nový společný podnik Volkswagen Anhui pro vozy kategorie NEV (New Energy Vehicle). Jeho součástí je také nové výzkumné a vývojové centrum, jehož výstavba v současnosti probíhá. Koncern bude své aktivity v Číně i nadále posilovat a cíleně rozšiřovat lokálními kompetencemi a kapacitami. Pro společnost CARIAD v Číně pracuje již dnes cca 1000 softwarových inženýrů.

Pro Volkswagen nebyla ještě nikdy lepší doba pro výrazné zvýšení podílu na trhu v USA. "Plán elektrifikace Bidenovy vlády pro nás představuje jedinečnou příležitost startovat z lepší pozice než konkurence, protože jsme již všude v USA vybudovali veřejnou nabíjecí síť a v závodě Chattanooga jsme investovali do přechodu na akumulátorové elektromobily," řekl Herbert Diess. Volkswagen uvede v USA na trh širokou paletu velmi atraktivních akumulátorových elektromobilů přizpůsobených požadavkům tamních zákazníků, například úspěšný model ID.4 nebo ikonický ID.BUZZ. Volkswagen tak má dobré předpoklady k tomu, aby se nadprůměrně podílel na budoucím růstu stále více elektrifikovaného trhu.

Realizace celokoncernového transformačního programu

Vzhledem k tomu, že polovina z 660 000 zaměstnanců dnes pracuje v tradiční výrobě automobilů, bude koncern Volkswagen v nadcházejících deseti letech realizovat rozsáhlý transformační program. Představenstvo přitom úzce spolupracuje s podnikovou radou, aby byla zajištěna odpovědná realizace transformace pro všechny zaměstnance. Koncern mimo jiné poskytne rozsáhlé zdroje pro kvalifikaci zaměstnanců v oblasti softwaru. Volkswagen již připravil na budoucnost své německé výrobní závody, transformoval koncernovou divizi komponentů a přeměnil závod v Cvikově v centrum pro elektromobilitu. Koncern plánuje podobné transformace pro závody v Emdenu a Hannoveru.

Informace o značce Volkswagen:

Značka Volkswagen osobní vozy působí na více než 150 trzích po celém světě a vyrábí vozidla ve více než 50 závodech ve 14 zemích.  V roce 2019 vyrobil Volkswagen 6,28 milionu vozidel, mezi něž patří bestsellery, jako jsou Golf, Tiguan, Jetta nebo Passat. V současnosti pracuje pro značku Volkswagen 195 878 lidí na celém světě. K tomu je nutné připočítat více než 10 000 prodejců s 86 000 zaměstnanci. Volkswagen důsledně urychluje vývoj konstrukce automobilu. Elektrická mobilita, chytrá mobilita a digitální transformace značky jsou strategickými klíčovými tématy budoucnosti.

 

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen