Větší flexibilita při nákupu digitálních produktů

Voucher od prodejců Volkswagen můžete uplatnit při nákupu v obchodech We Connect Webshop nebo In-Car Shop¹

Chcete ve Vašem voze Volkswagen aktivovat nové funkce, které jsou k dispozici v nabídce aktualizací Upgrades²? Nebo chcete prodloužit licenci na používání mobilních online služeb? Vouchery pro nákup těchto digitálních produktů, které rozšiřují funkční vlastnosti Vašeho vozu Volkswagen, je nyní možné (v případě, že jsou k dispozici) získat u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Vouchery lze uplatnit při nákupu v obchodě Volkswagen We Connect Webshop nebo In-Car Shop.

Výhoda: Kromě přímého nákupu voucheru získáte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen také kompetentní poradenství. Voucher přitom není vázaný ke konkrétnímu automobilu. Je to také skvělý tip na dárek pro každého, kdo chce ostatním udělat radost komfortní funkcí pro jejich automobil Volkswagen.

Chcete-li uplatnit poukaz zakoupený u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen, navštivte náš Volkswagen We Connect Webshop nebo In-Car Shop, který je integrovaný v infotainment systému a při procesu placení zadejte kód z voucheru. V těchto obchodech si můžete v závislosti na typu a modelu vozu zakoupit také prodloužení licence na využívání služeb We Connect Plus³ nebo Car-Net⁴, vybrané aktualizace Upgrades nebo další mobilní klíč⁵ pro Váš automobil Volkswagen.

Mapa prodejců Volkswagen

Podmínky použití
a) Tyto podmínky upravují používání voucherů/poukazů s aktivačními kódy, které nesouvisejí s produkty společnosti Volkswagen AG (dále jen Volkswagen), jež vydává společnost Volkswagen a které lze zakoupit u prodejců automobilů Volkswagen. Kódy poukazů lze uplatnit v obchodě We Connect Shop nebo In-Car Shop (pokud jsou pro dané vozidlo k dispozici) a získat tak digitální produkty a služby od společnosti Volkswagen (např. Car-Net (Security & Service, Guide & Inform) a prodloužení licence na služby We Connect Plus, aktualizace Upgrades, mobilní klíč), pro vozidlo, které je vybavené potřebnými technickými prostředky a hardwarem pro jejich využívání. Podrobnosti o digitálních produktech a službách, které jsou k dispozici pro konkrétní vozidlo, najdete v nabídce v obchodě We Connect Shop po zadání VIN kódu vozidla.
b) Kódy voucherů nejsou vázány na konkrétního zákazníka nebo na výrobek či vozidlo. Vouchery nelze uplatnit pro nákup jiných voucherů ani u jiných společností koncernu Volkswagen AG nebo třetích stran.
c) Vouchery lze použít pro úplnou nebo částečnou úhradu digitálních produktů nebo služeb při platbě v obchodě We Connect Shop. V případě, že hodnota voucheru nepostačuje k pokrytí plné hodnoty příslušného produktu nebo služby, lze k úhradě chybějící částky použít jiné platební metody. V případě, že hodnota kódu poukázky přesáhne hodnotu zakoupeného produktu nebo služby, zůstane zbývající hodnota na voucheru pro budoucí použití. Vouchery lze použít i při více jednotlivých transakcích, dokud není hodnota voucheru s daným kódem vyčerpána. Chcete-li zkontrolovat hodnotu voucheru, kterou lze ještě uplatnit, navštivte obchod We Connect Webshop.
d) Pokud spotřebitel zruší nákup digitálního produktu nebo služby ve stanovené lhůtě, bude mu zaplacená částka vrácena na stejný kód voucheru a spotřebitel jej tak může znovu použít k nákupu digitálních produktů a/nebo služeb v obchodě We Connect Shop.
e) Platnost voucheru končí pět let od data jeho vystavení. Jakákoli hodnota, která na voucheru po tomto datu zůstane, nebude vrácena. Hodnotu voucheru nelze obnovit. Vouchery nelze vyměnit za hotovost.
f) Společnost Volkswagen nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu, krádež, zničení nebo jiné neoprávněné použití voucheru.
g) Společnost Volkswagen si vyhrazuje právo požadovat alternativní formu platby, pokud bude mít podezření, že voucher byl získán podvodně nebo je zneužíván, nebo pokud dojde k porušení těchto Podmínek použití.
h) Pokud uživatel nepoužívá voucher jako spotřebitel, jsou všechny nároky vyplývající z těchto podmínek používání a nároky s nimi související místně příslušné do města Wolfsburg, Německo. Pokud uživatel použije kód voucheru jako spotřebitel, může společnost Volkswagen podniknout právní kroky proti uživateli pouze u soudu, který je příslušný podle místa bydliště nebo obvyklého místa pobytu uživatele. Uživatel může podat žalobu proti společnosti Volkswagen u soudu v místě sídla společnosti ve městě Wolfsburgu, Německo a u jakéhokoli jiného soudu, který je v tomto případě příslušný podle platných právních předpisů.
i) Pro všechny spory týkající se voucheru nebo v souvislosti s ním se použije výhradně právo Spolkové republiky Německo; použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučeno. Pokud je uživatel spotřebitelem, výše uvedená ustanovení tohoto bodu i) se nepoužijí v případě, že jsou závazná ustanovení na ochranu spotřebitele podle práva státu, ve kterém má spotřebitel v době uzavření smlouvy bydliště nebo obvyklý pobyt, v rozporu s aplikací německého práva.
j) Společnost Volkswagen není připravena ani povinna účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.
k) V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů v souvislosti s uplatněním voucheru se prosím obraťte na zákaznický servis. Kontaktní údaje můžete získat na portálu We Connect pro danou zemi. V případě jakýchkoli dalších dotazů nebo problémů týkajících se voucheru se prosím obraťte na Vašeho prodejce automobilů Volkswagen, u kterého byl voucher zakoupen.

Pro získání aktualizací Upgrades je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, uzavřenou platnou smlouvu pro využívání služeb We Connect a aby proběhlo ověření vlastnictví vozu, které znamená přiřazení uživatelského účtu ke konkrétnímu vozidlu. Dále je nezbytně nutné, aby vozidlo bylo vybavené technickými funkcemi a hardwarem potřebným pro aktualizace Upgrades, které mohou být také závislé na modelovém roku a datu výroby. Příslušné aktualizace Upgrades pro dané vozidlo si jeho hlavní uživatel může prohlédnout v infotainment systému pod položkou menu In-Car Shop nebo v obchodě We Connect Webshop na adrese shop.volkswagen-we.com Placené produkty z nabídky aktualizací Upgrades lze v obchodě We Connect Webshop, stejně jako v obchodě In-Car Shop získat prostřednictvím uvedeného způsobu platby. Informace týkající se aktualizací Upgrades a jejich dostupnosti získáte rovněž u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Funkce aktivované prostřednictvím aktualizací Upgrades jsou vázány k vozidlu, mohou je využívat všichni jeho řidiči a nelze je přenést do jiného automobilu.

Pro využívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.myvolkswagen.net. K tomuto účelu je možné využít také aplikaci Volkswagen We Connect, která je k dispozici v AppStore nebo v Google Play Store. Při pozdější registraci se zkracuje doba, po kterou mohou být služby bezplatně využívány.

Využívání mobilních služeb online We Connect je možné prostřednictvím integrovaného připojení k internetu. Náklady spojené s datovými přenosy v Evropě v rámci pokrytí signálem mobilní sítě s výjimkou služeb Streaming & Internet a jednotlivých In-Car aplikací nese společnost Volkswagen AG. Pro využívání služeb Streaming & Internet, jednotlivých In-Car aplikací, stejně jako WiFi hotspotu, mohou být placená data zajišťována externím mobilním poskytovatelem Cubic Telecom a využívána v rámci pokrytí signálem mobilní sítě v mnoha evropských zemích. Informace o podmínkách, cenách a podpoře v jednotlivých zemích získáte na adrese https://vw.cubictelecom.com. O podmínkách pro Českou republiku se prosím informujte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Alternativně je možné využívat internetové rádio nebo streamování médií prostřednictvím mobilního zařízení (například chytrého telefonu), které podporuje funkci mobilního WiFi hotspotu. V tomto případě jsou příslušné služby přístupné pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu - zejména v zahraničí - vznikat dodatečné náklady (např. za roaming).

Pro využívání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý telefon s podporovanou verzí operačního systému iOS nebo Android a SIM karta umožňující datové přenosy, ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva s mobilním operátorem. Dostupnost služeb We Connect a We Connect Plus v popsaných paketech se může v jednotlivých zemích lišit a závisí jak na automobilu, tak na jeho výbavě. Smlouva na využívání těchto služeb se uzavírá na dobu určitou a obsah služeb se v průběhu trvání smlouvy může měnit, případně může být omezen. Bližší informace získáte na adrese www.connect.volkswagen-we.com nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

Pro užívání služeb Car-Net je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službám Car-Net. Dále je nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na adrese www.myvolkswagen.net nebo pomocí aplikace Volkswagen We Connect, která je k dispozici v AppStore nebo v Google Play Store. Při pozdější registraci se zkracuje doba, po kterou mohou být služby bezplatně využívány.

Využívání mobilních služeb online Car-Net Guide & Inform je možné pouze v kombinaci s navigačním systémem Discover Media nebo Discover Pro. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení (např. chytrý telefon), které je schopné fungovat jako mobilní WiFi hotspot. Alternativně je možné využít kombinaci funkce telefonního rozhraní Business a chytrého telefonu s podporou Remote SIM Access Profile (rSAP) nebo SIM karty s možností využití datových a telefonních služeb. Pomocí volitelného přístupového bodu CarStick LTE lze v kombinaci s navigačním systémem Discover Media rovněž zajistit bezproblémový přístup k internetu pro Váš navigační systém a v automobilu lze jeho prostřednictvím vytvořit mobilní WiFi hotspot. Mobilní služby online Car-Net jsou přístupné pouze prostřednictvím stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu - zejména v zahraničí - vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání mobilních služeb online Car-Net se proto důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s pevnou sazbou za datové přenosy. Pro využívání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý telefon s podporovanou verzí operačního systému iOS nebo Android a SIM karta umožňující datové přenosy, ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva s mobilním operátorem. Dostupnost služeb Car-Net se může v jednotlivých zemích lišit a závisí jak automobilu, tak na jeho výbavě. Uvedené služby se uzavírají na dobu určitou a jejich obsah se může v průběhu trvání smlouvy měnit. Bližší informace o mobilních službách online Car-Net získáte na adrese www.connect.volkswagen-we.com nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

K dispozici je pouze v kombinaci s navigačním systémem Discover Pro (pro modely Passat, Arteon a Golf) nebo Discover Media (pouze pro model Golf) a s aplikací We Connect. Zpočátku bude pro modely Passat, Arteon i Golf k dispozici pět bezplatných uživatelských licencí na mobilní klíče, které lze získat v průběhu prvních 4 let od uzavření smlouvy na službu We Connect. Pro předání mobilního klíče je nutné ověření totožnosti jeho odesílatele prostřednictvím metody Volkswagen Ident. Po instalaci na kompatibilním chytrém telefonu je mobilní klíč vázán k tomuto koncovému zařízení a má omezenou platnost po dobu jednoho roku.

Zavřít
Menu
Zavřít

Upgrades
Odemkněte nové funkce

Upgrades
Odemkněte nové funkce

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen