Menu
Zavřít

Obecné

Co je filtr pevných částic (DPF)?

Pokud vlastníte moderní dieselové auto, pravděpodobně má z výroby namontovaný filtr pevných části - DPF (Diesel Particulate Filter). Tento filtr zachycuje a ukládá částice (saze) výfukových plynů, aby se snížil jejich objem v emisích dieselových automobilů. Tyto zachycené částice musí být v pravidelných intervalech vyprázdněny ("spáleny"), aby došlo k regeneraci DPF. To snižuje emise výfukových plynů, a proto z moderních dieselových motorů nevychází černý kouř.

Co způsobuje zanesení filtru pevných částic DPF?

Hlavním důvodem zanesení DPF je situace, kdy řidiči dieselových automobilů jezdí hlavně krátké trasy nízkými rychlostmi. Pokud jezdíte převážně po měste, mohlo by být vhodnější zvolit si místo toho elektrické, benzínové nebo hybridní auto. Majitelům naftových vozů se doporučuje, aby pravidelně jezdili 30 až 50 minut dálniční rychlostí, což pomůže vyčistit filtr.

Jaká je výhoda nákupu vozu s pohonem všech čtyř kol? (např. Tiguan 4Motion, Passat 4Motion)

Většina automobilů nabízí pohon dvou kol, což znamená přenášení výkonu motoru na dvě, zpravidla přední kola. Existují však také vozidla s pohonem všech kol a jak napovídá název, výkon je přenášen na všechna čtyři kola, a to buď ve vybraných jízdních situacích, nebo neustále. Pohon všech čtyř kol, jako je 4Motion u modelů Volkswagen, poskytuje větší přilnavost kol k vozovce díky rozložení kroutícího momentu motoru na všechna kola a nabízí jistější držení jízdní stopy. Některá vysoce výkonná vozidla, jako jsou Golf R a T-Roc R, jsou standardně dodávána s pohonem všech kol, aby byl zajištěn přenos veškeré síly motoru na vozovku bez ztrát způsobených protáčením předních kol.

Co je udáváno počtem koní?

Počet koní je měřítkem výkonu motoru. Značky koncernu Volkswagen často uvádějí výkon motoru právě v počtu koní. Výkon 1 kW odpovídá výkonu 1,36 koní. V přepočtu na koně tedy lze výkon vždy vynásobit číslem 1,36 či naopak.

Co je točivý moment?

Možná jste již slyšeli o tom, jaký "točivý moment" nabízí auto. Co to znamená? Točivý moment je rotační nebo tažná síla a hodnota točivého momentu nám ukazuje maximální sílu, kterou může motor vyvinout. To se liší od výkonu, který nám říká, jak rychle může být tato síla dodána. Kroutící moment z hlediska automobilů se měří v Newton metrech (Nm). Dieselové motory obecně produkují větší točivý moment než výkon, zatímco benzinové motory často naopak. Elektrické vozy okamžitě produkují veškerý točivý moment, což znamená velmi rychlou akceleraci od prvních otáček. Vozy s vyšším točivým momentem jsou vhodnější pro tažení těžkých nákladů, takže z tohoto důvodu jsou automobily s dieselovým pohonem vhodné pro tažení lodě nebo karavanu.

Životní prostředí

Co je NOx?

NOx nebo oxidy dusíku zahrnují oxid dusnatý a oxid dusičitý. Obvykle vznikají reakcí mezi dusíkem a kyslíkem během procesu spalování ve vozidle se spalovacím motorem. Emise NOx v benzínových, naftových a hybridních vozidlech se v posledních několika letech významně snížily díky přísným předpisům EU.

Co je CO2?

Oxid uhličitý nebo CO2 je plyn přirozeně se vyskytující v zemské atmosféře. Jedná se o tzv. skleníkový plyn, který atmosféře pomáhá regulovat teplotu na planetě Zemi. Lidské činnosti, například spalování fosilních paliv, uvolňují do atmosféry velké množství C02 (a další skleníkové plyny), čímž zvyšují tzv. skleníkový efekt vedoucí k problémům jako je klimatická změna.

Co je AdBlue?

V zájmu ochrany životního prostředí jsou nyní některé vozy s naftovým motorem vybaveny zařízením pro regulaci emisí AdBlue, které čistí výfukové plyny a pomáhá vozidlům dodržovat nové předpisy EU o výfukových emisích. AdBlue je netoxický, nehořlavý, biologicky rozložitelný roztok močovin, který zpracovává plyny ve výfukovém systému automobilu a odstraňuje škodlivé emise oxidu dusíku (NOx). AdBlue je uloženo v nádrži umístěné v blízkosti palivové nádrže automobilu, přístupné víčkem hned vedle nádrže. Většina vozů Vás automaticky informuje o nízkém stavu tohoto aditiva a můžete si ho sami zakoupit a doplnit.

Co je to WLTP a jak to funguje?

Evropská unie zavedla měřicí cyklus  WLTP a nahradila tak starší NEDC, který existuje od 80. let 20. století a který se v důsledku vývoje technologií a jízdních podmínek stal zastaralým. Zatímco standard NEDC určoval testovací hodnoty na základě teoretického jízdního profilu, cyklus WLTP byl vyvinut s využitím skutečných údajů o jízdě shromážděných z celého světa. Jsou měřeny jak emise výfukových plynů a CO2, tak také spotřeba paliva, případně elektřiny u elektrických vozidel. V roce 2019 byl zkušební cyklus  rozšířen o nové parametry. 

Jaké jsou cíle WLTP?

Cílem cyklu WLTP je stanovit jednotné zkušební postupy pro emise výfukových plynů a spotřebu paliva pro různé typy pohonných jednotek (benzín, nafta, zemní plyn a elektrický pohon). Kromě toho má zkušební cyklus poskytnout realističtější odraz skutečného chování při jízdě. Hodnoty emisí a spotřeby paliva se měří v laboratoři.

Jak funguje měření WLTP?

Postup měření je založen na údajích o chování vozidel ze všech zemí a regionů účastnících se WLTP. Na tomto základě byl vypočítán jízdní cyklus v délce asi 30 minut. Pokud jde o klíčové parametry, jako je chování při zrychlení, rychlost a doba zastavení, má být postup reprezentativní pro všechny dotčené země. WLTP se skládá ze čtyř fází cyklu "Nízký", "Střední", "Vysoký" a "Velmi vysoký". Rovněž je třeba uvést kombinovanou hodnotu. Obecně platí, že cyklus WLTP simuluje dynamický jízdní profil, včetně fází se zrychlením, zpomalením a zastavením. Na rozdíl od NEDC existuje jen velmi málo úseků s konstantní rychlostí. Průměrná rychlost během zkušebního cyklu WLTP je 47 km/h a ujetá vzdálenost je asi 23 kilometrů.

Mohu jako řidič naftového nebo benzínového automobilu něco udělat, abych snížil svůj dopad na životní prostředí?

Ano, úsporná jízda může výrazně snížit spotřebu paliva a snížit emise CO2.

Tipy jsou následující:

 • Včas řaďte na vyšší rychlostní stupeň.
 • Udržujte stálou rychlost.
 • Předvídejte provoz kolem sebe.
 • Pokud vaše vozidlo není vybaveno systémem Start-Stop, vypínejte motor i na krátkou chvíli.
 • Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách a držte ho v doporučených hodnotách.
 • Využívejte informace z palubního počítače.
 • Zbavte se nadbytečné hmotnosti a  sundejte střešní nosiče, pokud je nepoužíváte.

 Úsporná jízda může za normálních jízdních podmínek vést k úsporě paliva až 25 %, dlouhodobě pak až 7 %.

Jaké jsou emisní normy Euro 6?

Emisní normy Euro 6 stanovují maximální limity pro určité plyny a pevné částice, které může vůz emitovat - mezi nimi jsou zejména oxidy dusíku (NOx) a uhlíku. Limity pro benzínové a naftové vozy se liší. Normy Euro 6 nahradily předchozí soubor limitů známý jako Euro 5. Ke zpřísnění došlo zejména u dieselových motorů - aby vyhovovaly normě Euro 6, nemohou vozy emitovat více než 80 mg plynů NOx (oxidy dusíku) na kilometr, zatímco benzínové auto může emitovat maximálně 60 mg/km.

Poklesly emise CO2 v průběhu let?

Ano, v důsledku vylepšení v technologií dieselových i benzínových motorů emise v průběhu let klesaly. Klesající trend průměrných emisí CO2 u nových prodaných automobilů lze pozorovat od roku 2008. Očekává se, že tento trend bude pokračovat, protože více lidí přechází na elektrická vozidla a čistší varianty benzínových a naftových motorů.

Nejsou fosilní paliva používána k výrobě elektřiny, která pohání elektrické automobily?

Elektřina může být vyráběna fosilními palivy, ale také prostřednictvím obnovitelných zdrojů jako je vítr nebo voda. Volkswagen nabízí svým zákazníkům prostřednictvím svých partnerů odběr elektřiny z obnovitelných zdrojů, díky čemuž může vůz dosáhnout v provozu nulové uhlíkové stopy.

Je výroba a nákup elektrických automobilů šetrná k životnímu prostředí?

Stejně jako v případě všech vozidel dochází i při výrobě elektrických vozidel k produkci emisí. Je úkolem každého výrobce automobilů tuto zátěž životního prostředí minimalizovat.

Společnost Volkswagen se snaží snižovat emise trvale udržitelným způsobem. Řídíme se tímto principem: Nejprve se vyhnout všem emisím ve výrobě a dodavatelském řetězci, kde je to možné, pak maximálně snižovat emise tam, kde není možné se jim zcela vyhnout, a nakonec kompenzovat zbylé nevyhnutelné emise prostřednictvím projektů na ochranu klimatu.

Náš holistický přístup začíná opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti a využívání zelené energie v našich výrobních závodech. Příkladem může být výrobní závod v německém Zwickau, kde jsou vyráběny elektrické vozy rodiny ID. Naši dodavatelé jsou povinni se při výrobě bateriových článků chovat co nejvíce ekologicky. Nevyhnutelné emise během produkční fáze se postupně snižují a zároveň je prostřednictvím certifikovaných projektů na ochranu životního prostředí kompenzován vliv na klima. Tato opatření nám pomáhají dosáhnout našeho cíle, kterým je dodání našeho modelu ID.3 se stoprocentně neutrální uhlíkovou stopou.

Jaké jsou plány společnosti Volkswagen přestat vyrábět dieselové automobily?

Volkswagen se zavazuje k postupnému přechodu od spalovacích motorů k elektrickým alternativám. Volkswagen však chápe, že v tomto období bude stále existovat poptávka po spalovacích mototech. V roce 2026 proto společnost uvede novou platformu pro spalovací motory pro evropské naftové a benzinové modely.

Elektrické vozy

Jaké výhody nebo finanční pobídky jsou k dispozici pro elektromobily?

Vozidla s průměrnými emisemi CO2 do 50 g/km, mezi něž patří jak elektrické, tak i plug-in hybridní vozy, mohou využívat např. následujících výhod:

 • osvobození od silniční daně
 • osvobození od dálničních poplatků
 • možnost bezplatného parkování ve vybraných městech (např. Praha)
 • dotace pro podnikatele na nákup čistě elektrických vozů a nabíjecí infrastruktury
Kde mohu nabít elektrické auto?

Nejoblíbenějším místem pro nabíjení elektromobilů je přímu u Vás doma, a to ideálně přes noc, což je zpravidla stačí k plnému nabití baterie a zároveň lze využít výhodnějších tarifů pro odběr elektčiny. Energie je odebírána přímo z elektrické sítě a účtována jako obvykle prostřednictvím vašeho poskytovatele elektřiny. Stále populárnějším trenden je pak také nabíjení v práci. Zároveň se stále rozrůstá síť veřejných nabíjecích míst - v obchodních centrech, u supermarketů, hotelů, na čerpacích stanicích či odpočívedlech na dálnici.

Jak dlouho trvá nabití elektromobilu?

Doby nabíjení se liší v závislosti na modelu, velikosti baterie a použitém zdroji energie. Nejpomalejší je nabíjení z domácí zásuvky, většina lidí však pro nabíjení doma zvolí wallbox, který umožní nabití během několika hodin. Veřejné nabíjecí stanice poskytují různý nabíjecí výkon, na těch nejrychlejších je možné nabití baterie do 80 % její kapacity v rámci nízkých desítek minut.

Jak platíte za nabíjení v ČR?

Pokud nabíjíte své elektrické auto doma pomocí zásuvky nebo Wallboxu, platíte za dobíjejí přímo svému poskytovateli elektřiny. Na veřejných nabíjecích stanicích se dá zpravidla platit přímo kartou nebo prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu, existují však také tarify, kdy nabíjíte pomocí kartičky či čipu a na konci měsíce zaplatíte buď reálně odebranou elektřinu, nebo paušální částku.

Co znamená jízda bez emisí?

Bezemisní jízda znamená, že vůz během jízdy neprodukuje žádný oxid uhličitý. Vzhledem k tomu, že emise CO2 vznikají při výrobě automobilů, mluví se o elektrických vozech jako o lokálně bezemisních - neprodukují žádné emise do svého okolí při jízdě. Volkswagen se snaží jít o krok dál a zajistit, aby nebyly vozy bezemisní pouze lokálně, ale celkově - proto snižuje emise ve výrobě, kompenzuje nevyhnutelné emise a nabízí zákazníkům energii z obnovitelných zdrojů. Jízda je pak ve všech ohledech bez emisí.

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen