Menu
Zavřít

Záruka mobility

 

Služby v rámci programu Záruka mobility

Kdekoliv jste, jste stále mobilní

Záruka mobility platí ve většině evropských zemí ať stojí auto před Vaším domem nebo jste na cestách. Z důvodu dosažitelnosti jsou služby omezeny na veřejně přístupné zpevněné komunikace.

Okamžitá pomoc v případě poruchy

V případě poruchy se pomoc dostaví co možná nejrychleji. Drobné opravy, které jsou provedeny přímo na místě za účelem zprovoznění vozu, Vám budou provedeny bezplatně.

Odtahová služba

Pokud není možné odstranit poruchu přímo na místě, bude Vaše vozidlo zdarma odtaženo do nejbližšího autorizovaného servisu Volkswagen.

V případě, že tam opravu nelze provést do 3 hodin, zajistí servis Volkswagen jednu z následujících služeb:

1. Náhradní vůz

Náhradní vůz (pronajatý vůz) je poskytován na dobu potřebnou pro provedení oprav a to maxi­málně na 5 dní, bez omezení počtu najetých km.

2. Náhradní ubytování

Uhradíme Vám a všem spolucestujícím ubytování v hotelu, a to na 1 noc (včetně snídaně).

3. Náhradní doprava, navrácení vozidla

V případě, že opravu nelze provést do 3 hodin, a k poruše vozidla došlo ve vzdálenosti větší než 50 km od Vašeho bydliště, uhradí Volkswagen tyto dodatečné služby:

  • Náhradní dopravu ­ dle Vaší volby ­ buď z místa poruchy vozidla do místa Vašeho stálého bydliště nebo do původního cíle cesty, a to do celkové výše 20.000­ Kč.

  • Vyzvednutí opraveného vozidla ­ jízdu zpět pro opra­vené vozidlo, když je zjištěno, že je Váš vůz opět pro­vozuschopný, a to do maximální výše 10.000­ Kč.

Vzniklé náklady hradíme podle těchto pravidel:

U vzdálenosti menší než 1 200 km (1 cesta) jsou hra­zeny náklady na přepravu vlakem nebo autobusem.

U větších vzdáleností hradíme náklady za letadlo na linkový let třídy Economy, a to maximálně do výše uvedených částek.

Pro účely Záruky mobility se za vozidlo neschopné dalšího provozu považuje vozidlo, které v důsledku nenadálé technické poruchy buď nedojede po vlastní ose do servisu, nebo u kterého výrobce pokračování v jízdě v návodu k obsluze vozidla zakazuje.

Odtažení vozu v případě vybití pohonného akumulátoru*

Pokud se Vám vybije pohonný akumulátor někde na Vašich cestách, můžete využít možnosti bezplatného odtažení Vašeho vozidla k nejbližší veřejné nabíjecí stanici. Tuto službu můžete bezplatně čerpat maximálně 6krát za dva roky záruky výrobce na vozidlo, avšak pouze 3krát v rámci jednoho roku od zakoupení vozidla.

*Platí pro všechny elektrické a hybridní modely Volkswagen. 

Pomoc v případě drobných problémů *

Pomoc v případě drobných problémů, které se mohou vyskytnout u vozidla v každodenním provozu, Vám budeme rádi nápomocni. Uhradíme práci mechanika na místě poruchy, popř. odtah Vašeho vozu do nejbližšího autorizovaného servisu Volkswagen při defektu pneumatiky či poškození kunou vedoucí k nepojízdnosti vozidla.

*Platí pro všechny elektrické a hybridní modely Volkswagen. 

Přivolání pomoci - Česká republika
Přivolání pomoci - Česká republika

V případě, že se Vaše vozidlo stane z důvodu jaké­ koliv poruchy nepojízdným, obraťte se na telefonní centrálu Volkswagen Assistance, která je Vám k dispozici na bezplatném telefonním čísle:

800 123 000

nebo na telefonním čísle:

261 104 363

Přivolání pomoci - v zahraničí
Přivolání pomoci - v zahraničí

V případě, že se Vaše vozidlo stane z důvodu vzniku nenadálé technické poruchy nepojízdným v zahraničí, kontaktujte, prosím, centrálu Volkswagen Assistance v České republice na telefonním čísle:

+420 261 104 363

Minimalizujete tím riziko problémů při zprovoznění Vašeho vozidla, případně následné úhrady vzniklých nákladů Záruky mobility. 

Pokud z nějakých důvodů nelze kontaktovat centrálu Volkswagen Assistance, vyhledejte v brožurce Na cestách, která je součástí palubní literatury každého vozidla, příslušné telefonní číslo tamní asistenční služby nebo přímo importéra Volkswagen.

Záruka mobility platí pro všechny modely Volkswagen.

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen