Menu
Zavřít

Volkswagen Mobility+

Pro vozy s konvenčními motory a elektromobily (mimo modely ID.) zakoupené od 1.1.2023

Pokud budete pravidelně provádět předepsaný servis ve svém autorizovaném servisu Volkswagen, který provede předepsané úkony podle servisního plánu, platí služby Volkswagen Mobility+ po celou dobu platnosti záruky, prodloužené záruky nebo servisního balíčku u Vašeho vozu.

Kdekoliv jste, jste stále mobilní

Záruka mobility platí ve většině evropských zemí ať stojí auto před Vaším domem nebo jste na cestách. Z důvodu dosažitelnosti jsou služby omezeny na veřejně přístupné zpevněné komunikace.

Okamžitá pomoc v případě poruchy

V případě poruchy se pomoc dostaví co možná nejrychleji. Drobné opravy, které jsou provedeny přímo na místě za účelem zprovoznění vozu, Vám budou provedeny bezplatně.

Odtahová služba

Pokud není možné odstranit poruchu přímo na místě, bude Vaše vozidlo zdarma odtaženo do nejbližšího autorizovaného servisu Volkswagen.

V případě, že tam opravu nelze provést do 3 hodin, zajistí servis Volkswagen jednu z následujících služeb:

1. Náhradní vůz

Náhradní vůz (pronajatý vůz) je poskytován na dobu potřebnou pro provedení oprav a to maxi­málně na 5 dní, bez omezení počtu najetých km.

2. Náhradní ubytování

Uhradíme Vám a všem spolucestujícím ubytování v hotelu, a to na 1 noc (včetně snídaně).

3. Náhradní doprava, navrácení vozidla

V případě, že opravu nelze provést do 3 hodin, a k poruše vozidla došlo ve vzdálenosti větší než 50 km od Vašeho bydliště, uhradí Volkswagen tyto dodatečné služby:

  • Náhradní dopravu ­ dle Vaší volby ­ buď z místa poruchy vozidla do místa Vašeho stálého bydliště nebo do původního cíle cesty, a to do celkové výše 20.000­ Kč.

  • Vyzvednutí opraveného vozidla ­ jízdu zpět pro opra­vené vozidlo, když je zjištěno, že je Váš vůz opět pro­vozuschopný, a to do maximální výše 10.000­ Kč.

Vzniklé náklady hradíme podle těchto pravidel:

U vzdálenosti menší než 1 200 km (1 cesta) jsou hra­zeny náklady na přepravu vlakem nebo autobusem.

U větších vzdáleností hradíme náklady za letadlo na linkový let třídy Economy, a to maximálně do výše uvedených částek.

Pro účely Záruky mobility se za vozidlo neschopné dalšího provozu považuje vozidlo, které v důsledku nenadálé technické poruchy buď nedojede po vlastní ose do servisu, nebo u kterého výrobce pokračování v jízdě v návodu k obsluze vozidla zakazuje.

Odtažení vozu v případě vybití pohonného akumulátoru*

Pokud se Vám vybije pohonný akumulátor někde na Vašich cestách, můžete využít možnosti bezplatného odtažení Vašeho vozidla k nejbližší veřejné nabíjecí stanici. Tuto službu můžete bezplatně čerpat maximálně 6krát za dva roky záruky výrobce na vozidlo, avšak pouze 3krát v rámci jednoho roku od zakoupení vozidla.

*Platí pro všechny elektrické a hybridní modely Volkswagen. 

Pomoc v případě drobných problémů

Pomoc v případě drobných problémů, které se mohou vyskytnout u vozidla v každodenním provozu, Vám budeme rádi nápomocni. Uhradíme práci mechanika na místě poruchy, popř. odtah Vašeho vozu do nejbližšího autorizovaného servisu Volkswagen při defektu pneumatiky, poškození kunou, vadném palivu či nedostatku provozních kapalin vedoucích k nepojízdnosti vozidla.

Pomoc při zlomeném, ztraceném klíči nebo klíči zamčeném ve vozidle

V případě, že dojde ke zlomení klíče, ztrátě klíče nebo pakliže klíč zůstane zamčený ve vozidle, uhradíme Vám jednu z následujících služeb dle Vašeho výběru: 

  • Výjezd silniční služby za účelem otevření vozidla
  • Odvezení / přivezení zákazníka pro náhradní klíč, pokud je místo uložení náhradního klíče do 25 KM od místa události
  • Odtah do nejbližšího autorizovaného servisu Volkswagen, pokud nelze vozidlo zprovoznit
Pomoc při autonehodě

V případě, že v důsledku autonehody není z technických důvodů možná další jízda poškozeného vozidla nebo v případě, že poškozené vozidlo není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, uhradíme odtažení Vašeho poškozeného vozidla do nejbližšího autorizovaného servisu Volkswagen. 

Předpoklady:

  • Viníkem nehody je řidič poškozeného vozidla
  • Neexistuje smluvní odtah přes pojišťovnu
Pomoc při vandalismu

V případě, že v důsledku vandalismu není možná další jízda Vaším vozidlem z technických důvodů nebo v případě, že poškozené vozidlo není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, uhradíme odtah k nejbližšímu autorizovanému partnerovi Volkswagen. 

V případě, že oprava v autorizovaném servisu není možná v den události, uhradíme náhradní vozidlo po dobu nutné opravy, max. po dobu pěti dnů.

Pomoc při krádeži vozidla

V případě doložení Oznámení o krádeži vozidla Volkswagen potvrzeného Policií ČR uhradíme náhradní vozidlo dle potřeby zákazníka, max. po dobu pěti dnů.

Pomoc při krádeži součásti vozidla

V případě, že v důsledku krádeže součásti vozidla není možná další jízda z technických důvodů nebo v případě, že ukradená součást zapříčinila nezpůsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích, uhradíme Vám odtah poškozeného vozidla k nejbližšímu autorizovanému partnerovi Volkswagen. 

V případě, že oprava v autorizovaném servisu není možná v den události, uhradíme Vám náhradní vozidlo na dobu nutné opravy, max. po dobu pěti dnů.

Po skončení záruky, prodloužené záruky nebo servisního balíčku u Vašeho vozu Vám rádi nabídneme novou aktivaci služeb Volkswagen Mobility+, která je podmíněná uhrazením aktivačního poplatku při provedení servisní prohlídky na Vašem voze u autorizovaného partnera Volkswagen.

Přivolání pomoci - Česká republika Přivolání pomoci - Česká republika

V případě, že se Vaše vozidlo stane z důvodu jaké­ koliv poruchy nepojízdným, obraťte se na telefonní centrálu Volkswagen Assistance, která je Vám k dispozici na bezplatném telefonním čísle:

800 123 000

nebo na telefonním čísle:

261 104 363

Přivolání pomoci - v zahraničí Přivolání pomoci - v zahraničí

V případě, že se Vaše vozidlo stane z důvodu vzniku nenadálé technické poruchy nepojízdným v zahraničí, kontaktujte, prosím, centrálu Volkswagen Assistance v České republice na telefonním čísle:

+420 261 104 363

Minimalizujete tím riziko problémů při zprovoznění Vašeho vozidla, případně následné úhrady vzniklých nákladů Záruky mobility. 

Pokud z nějakých důvodů nelze kontaktovat centrálu Volkswagen Assistance, vyhledejte v brožurce Na cestách, která je součástí palubní literatury každého vozidla, příslušné telefonní číslo tamní asistenční služby nebo přímo importéra Volkswagen.

Záruka mobility platí pro všechny modely Volkswagen.

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen