Menu
Zavřít

Záruka mobility Volkswagen ID.

Pro vozy Volkswagen ID.

Pokud budete pravidelně provádět předepsaný servis ve svém autorizovaném servisu Volkswagen, který provede předepsané úkony podle servisního plánu, platí služby Záruka mobility Volkswagen ID. od data předání Vašeho nového vozu, a to 4 roky.

Pomoc po telefonu prostřednictvím naší telefonní centrály

Prvním krokem při pomoci pro vozidlo z rodiny Volkswagen ID. v případě poruchy je vždy navázání kontaktu s naší telefonní centrálou. Na základě informací, které jsou tam k dispozici, telefonní centrála rozhodne, zda lze problém vyřešit po telefonu, nebo zda je nutné přijmout jiná opatření.

Pomoc při poruše nebo poškození, odtažení a vyproštění

Při poruše nebo poškození je pomoc poskytnuta telefonní centrálou a příp. přímo na místě. Pokud nelze zajistit, aby byla provozuschopnost vozidla obnovena na místě, kde došlo k poškození, je zorganizováno a uhrazeno odtažení k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi.

Pomoc je k dispozici také v případě potíží s nabíjením vysokonapěťové baterie, např. při potížích s konektorem, nabíjecí zásuvkou, krytem nabíjení, kabelem nebo s periferními zařízeními (např. vadný nabíjecí stojan).

Po odhadnutí, jakou dobu opravy je možné očekávat, musí telefonní centrála - s ohledem na zájem zákazníka - rozhodnout, zda se bude tak dlouho čekat (oprava na počkání) nebo zda je potřeba zorganizovat alternativní formu mobility a přenocování.

Pokud by bylo potřeba vozidlo nejprve vyprostit, je toto vyproštění zorganizováno, provedeno a uhrazeno.

Podpora při nabíjení vysokonapěťové baterie a rovněž 12V baterie ve vozidle

V případě, že je vysokonapěťová baterie vybitá, je zajištěno přemístění k nejbližší využitelné nabíjecí stanici, na přání alternativně na pracoviště řidiče oprávněného k čerpání služby nebo na adresu jeho bydliště, pokud se nachází ve vzdálenosti maximálně 50 km.

Pokud by bylo potřeba vozidlo nejprve vyprostit, je toto vyproštění organizováno, provedeno a uhrazeno.

Poplatky za stání vozidla

V balíčku služeb jsou obsaženy poplatky za stání vozidla (náklady na odstavené vozidlo) u autorizovaného servisního partnera nebo na odstavném místě.

Náhradní mobilita

U všech událostí, které jsou kryty zárukou a kdy nelze zajistit, aby řidič mohl s vozidlem, které má poruchu a potřebuje pomoc, pokračovat v jízdě, jsou s ohledem na individuální situaci zákazníka zorganizovány a uhrazeny, příp. rovněž souhrnně, následující úkony:

  • Náklady na náhradní mobilitu, kdy lze využít vůz taxislužby, služby zajišťující dopravu osob, hromadnou dopravu, car sharing, ride sharing, pronájem jízdního kola atd. do maximální výše 150 € bez DPH za jeden případ (řidič a všichni spolucestující).
  • Náhradní vozidlo bude poskytnuto na dobu potřebnou pro opravu, resp. maximálně na tři pracovní dny plus víkend a dny pracovního klidu.
  • Náklady na jízdenku pro cestu 2. třídou vlakem nebo na letenku pro let třídou Economy, pokud by cesta vlakem trvala více než šest hodin, včetně účelných kombinací těchto způsobů pro zpáteční cestu na adresu stálého bydliště nebo pro pokračování cesty do původního místa určení do výše maximálně 500 € bez DPH za jeden případ (řidič a všichni spolucestující). Náklady překračující tuto výši musí být před využitím úkonů schváleny naší telefonní centrálou.

Náhradní vozidlo bude odpovídat maximálně třídě dotčeného vozu a musí být odebráno buď u autorizovaného partnera Volkswagen, u kterého se provádí oprava daného vozidla, nebo přímo v telefonní centrále. Není nárok na poskytnutí elektromobilu. Vedlejší náklady na náhradní vozidlo, které případně vzniknou, jako je palivo, proud, poplatky za používání silnic atd. jdou k tíži řidiče.

Řidič musí splňovat požadavky pronajímatele vozidla ohledně věku, platného řidičského průkazu, kauce na čerpání pohonných hmot a kreditní karty.

Řidič uzavře nájemní smlouvu pro nezahrnuté úkony na vlastní jméno a vlastní účet. Zahrnuté úkony jsou náklady na pronájem/den, včetně havarijního pojištění se spoluúčastí v případě škod způsobených při nehodě, ochrana před krádeží a povinné ručení, neomezené kilometry, poplatky na nádražích, letištích a rovněž v noci mimo otevírací dobu, resp. o víkendu, a dále zimní pneumatiky, pokud jsou zákonem předepsané.

Poplatek "drop-off" (vrácení vozu mimo místo vypůjčení) pro mezinárodní jednosměrné pronájmy vozu jsou omezeny na maximální částku 1.250 € bez DPH.

Není zahrnuto ani převzetí spoluúčasti v rámci havarijního pojištění, ani náklady na příslušenství, jako je například navigace, dětské autosedačky, sněhové řetězy atd.

Náklady na ubytování

Jsou hrazeny náklady na ubytování včetně snídaně do výše maximálně 150 € bez DPH na osobu za jednu noc, a to maximálně na tři noci, jestliže je řidič oprávněný čerpat tento úkon od svého bydliště vzdálený více než 100 km.

Zpětný převoz vozidla ze zahraničí

Dodatečný úkon v zahraničí: zpětný převoz vozidla maximálně do výše časové hodnoty

Pokud vozidlo nelze opravit do tří pracovních dnů, zpětný převoz neopraveného vozidla z místa, kde došlo k poškození, k autorizovanému servisnímu partnerovi v místě bydliště řidiče, resp. k autorizovanému servisnímu partnerovi, kterého

si řidič vybere. Toto rozhodnutí ve smyslu zpětného převozu vozidla ze zahraničí a rovněž převzetí nákladů, které jsou k tomu potřeba, musí být předem schváleno telefonní centrálou.

Pomocný výkon při malých problémech na místě

Oproti technicky definované závadě (nepojízdné vozidlo) existuje v následujících případech také služba u problémů, způsobených samotným zákazníkem:

  • Výměna defektního kola

Tato pomoc se omezuje na pomoc na místě, resp. na odtah, když zákazníkovi není možné na místě pomoci. Další služby jsou vyloučeny. Náklady na materiál, např. pneumatiky nebo akumulátor, jsou hrazeny zákazníkem.

Přistavení vozidla po opravě

V případě, že opravu vozidla z oficiální distribuce importéra a registrovaného v ČR nelze provést do 3 hodin, a k poruše vozidla došlo ve vzdálenosti větší než 50 KM od bydliště zákazníka, uhradí importér náklady na přistavení vozidla po opravě, přičemž maximální hodnota nákladů nesmí přesáhnout 10.000,- Kč bez DPH.

Pomoc při zlomeném, ztraceném klíči nebo klíči zamčeném ve vozidle

V případě, že dojde ke zlomení klíče, ztrátě klíče nebo pakliže klíč zůstane zamčený ve vozidle, uhradí importér jednu z následujících služeb dle výběru zákazníka:

  • Výjezd servis mobilu za účelem otevření vozidla
  • Odvezení / přivezení zákazníka pro náhradní klíč, pokud je místo uložení náhradního klíče do 25 KM od místa události
  • Odtah do nejbližšího autorizovaného servisu, pokud nelze vozidlo zprovoznit

Po skončení 4 roku stáří Vašeho vozu Vám rádi nabídneme novou aktivaci služeb Záruka mobility Volkswagen ID., která je podmíněná uhrazením aktivačního poplatku při provedení servisní prohlídky na Vašem voze u autorizovaného partnera Volkswagen.

Přivolání pomoci - Česká republika Přivolání pomoci - Česká republika

V případě, že se Vaše vozidlo stane z důvodu jaké­ koliv poruchy nepojízdným, obraťte se na telefonní centrálu Volkswagen Assistance, která je Vám k dispozici na bezplatném telefonním čísle:

800 123 000

nebo na telefonním čísle:

261 104 363

Přivolání pomoci - v zahraničí Přivolání pomoci - v zahraničí

V případě, že se Vaše vozidlo stane z důvodu vzniku nenadálé technické poruchy nepojízdným v zahraničí, kontaktujte, prosím, centrálu Volkswagen Assistance v České republice na telefonním čísle:

+420 261 104 363

Minimalizujete tím riziko problémů při zprovoznění Vašeho vozidla, případně následné úhrady vzniklých nákladů Záruky mobility. 

Pokud z nějakých důvodů nelze kontaktovat centrálu Volkswagen Assistance, vyhledejte v brožurce Na cestách, která je součástí palubní literatury každého vozidla, příslušné telefonní číslo tamní asistenční služby nebo přímo importéra Volkswagen.

Záruka mobility platí pro všechny modely Volkswagen.

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen