Menu
Zavřít

Informace k dieselovým motorům EA189

Informace k dieselovým motorům EA189

Ověřte si, zda se to týká i vašeho vozidla.

Každý zákazník je pro nás důležitý

Kampaň kolem dieselových motorů je o mnohem víc než jen o motorech. Je o každém zákazníkovi. Proto jsme úspěšně implementovali technické opatření u statisíce vozů Volkswagen. S tím jsme se ale nespokojili. Dál jsme vyvíjeli, testovali a kontrolovali. Všechna naše technická opatření byla schválena ze strany Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA). 

To znamená, že můžeme naše technická opatření implementovat do každého dotčeného dieselového motoru Volkswagen. V budoucnu budeme nepřetržitě pracovat na obnovení vaší důvěry ve značku Volkswagen. A 100% spokojení budeme, až když budou naši zákazníci opět 100% spokojení se značkou Volkswagen.

Protože každý zákazník je pro nás důležitý.

Zadejte prosím číslo VIN svého vozidla.

Zkontrolujte si, prosím: Kontrola pouze zhodnotí, zda se na vaše vozidlo značky Volkswagen nebo Volkswagen Užitkové vozy vztahuje technické opatření NOx. Na vozidla prodávaná v USA a Kanadě se šetření nevztahuje. Pro více informací, prosím, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Zkontrolujte si nyní své VIN číslo

Co je VIN?

Identifikační číslo vozidla (VIN) je 17-ciferné číslo, s jehož pomocí může být vaše vozidlo jednoznačně identifikováno. Naleznete ho v 1. části osvědčení o registraci vozidla a na spodní části čelního skla.

Na čelním skle

V 1. části osvědčení o registraci vozidla

Otázky a odpovědi

Tato stránka obsahuje otázky a odpovědi ohledně současného vývoje ve Volkswagenu. Tyto informace budou průběžně aktualizovány. Informace se týkají technického opatření provedením aktualizace softwaru. Ta obsahuje nejnovější poznatky z probíhajícího vývoje spalovacího procesu naftového motoru získané v posledních letech a provádí změny jako je vylepšení vstřikovací mapy. 

Otázky a odpovědi ohledně NOx

Jaké nároky vyplývají spotřebitelům z opatření na podporu důvěry (TBM)?

S opatřením na podporu důvěry sděluje Volkswagen svým zákazníkům, že bude řešit eventuelní požadavky, které souvisí s technickými opatřeními u vozidel se vznětovými motory typu EA189 a které se týkají určitých součástí motoru a systému dodatečné úpravy výfukových plynů. Opatření na podporu důvěry platí celkem pro 11 součástí systému zpětného vedení výfukových plynů, systému vstřikování a systému dodatečné úpravy výfukových plynů: lambdasonda, snímač teploty, přepínací ventil zpětného vedení výfukových plynů, ventil zpětného vedení výfukových plynů, snímač diferenčního tlaku, vstřikovací tryska, vysokotlaké čerpadlo, rozdělovací lišta (paliva), tlakový regulační ventil, snímač tlaku, vstřikovací potrubí. Bezplatné opatření na podporu důvěry platí po dobu 24 měsíců od provedení technického opatření a až do celkového nájezdu max. 250.000 kilometrů při uplatnění nároku (podle toho, co nastane dříve). Opatření na podporu důvěry se rovněž vztahuje na všechny zákazníky, na jejichž vozech již byla technická opatření provedena.

Společnost Volkswagen vždy prohlašovala, že implementace technického opatření nemá nepříznivý vliv na hodnoty spotřeby paliva, hodnoty emisí CO2, výkon motoru, točivý moment, emise hluku nebo životnost motoru a jeho dílů. Všechny hodnoty relevantní pro typové schválení vozu zůstávají platné. Příslušné regulační orgány výslovně potvrdily, že požadavky relevantních předpisů jsou splněny. Opatření na podporu důvěry nemá žádný vliv na tento závěr. Prostřednictvím opatření na podporu důvěry dává společnost Volkswagen jasný signál, že provedení technických opatření nemá negativní účinky na životnost vozu. Toto opatření má posílit důvěru zákazníků v technická opatření a má povzbudit ochotu většího počtu zákazníků nechat na svém voze technická opatření provést. Detailní informace o pravidlech a podmínkách opatření na podporu důvěry jsou k dispozici u všech autorizovaných prodejců a servisních partnerů vozidel dané značky. Zákazníci se samozřejmě mohou také obrátit na odpovědné zákaznické centrum dopisem, e-mailem nebo telefonicky.

Jak budou kontaktováni zákazníci s dotčenými vozidly?

Prosím, obraťte se na svého autorizovaného partnera Volkswagen.

Jsem vlastníkem postiženého vozidla a žiji v EU28. Rozhodl jsem se neúčastnit realizace softwarového opatření. Co se stane, když se přestěhuji do země, kde je technické opatření povinné, a chci s sebou vzít i své vozidlo?

Budete muset vozidlo v této zemi registrovat. Správní orgány vás mohou informovat, že musíte úpravu v určité lhůtě provést. Kontaktujte, prosím, svého partnera Volkswagen ve své nové domovské zemi.

Proč jsem ještě neobdržel informaci, když 100 % technických řešení již schválil Spolkový úřad pro motorová vozidla?

Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA) opravdu schválil 100 % našich moderních technických řešení. Prosím, obraťte se na svého autorizovaného partnera Volkswagen.

Týká se to mého vozidla – musím s ním do servisu?

Ne. Všechna dotčená vozidla jsou technicky bezpečná a mohou být používána.

Proč mé vozidlo potřebuje technické opatření?

V řídicí jednotce motoru u dotčených vozidel byla používána softwarová funkce k rozpoznání charakteristiky jízdy při oficiálním testu. Na základě rozpoznání této charakteristiky jednotka motoru přepíná mezi dvěma různými módy: mód 1 s optimální úrovní NOx pro testovací podmínky nebo mód 2 pro optimální úroveň pevných částic při jízdě v reálném provozu.

Jak si mohu domluvit schůzku ohledně technického opatření?

Prosím, obraťte se na svého autorizovaného partnera Volkswagen.

Obdržím po provedení technického opatření od partnera Volkswagen potvrzení? Co mám dělat, pokud ho ztratím?

Ano, od partnera Volkswagen obdržíte potvrzení, poté co bylo opatření úspěšně provedeno. Pokud toto potvrzení ztratíte nebo jste ho vůbec neobdrželi, kontaktujte prosím svého partnera Volkswagen.

Koho mám kontaktovat, pokud mé vozidlo po provedení technického opatření vykazuje problémové chování?

Dotčení zákazníci si mohou být jisti, že technické opatření bude implementováno úspěšně a nebude negativně ovlivňovat spotřebu paliva, emise CO2, výkon motoru, točivý moment nebo hlučnost vozu. Toto bylo klíčovou podmínkou pro povolení implementace technického opatření ze strany příslušných orgánů.

V případě potíží s Vaším vozem kontaktujte Vašeho autorizovaného servisního partnera Volkswagen.

Týká se to mého vozidla – mohu ho nadále používat?

Ano, všechna dotčená vozidla jsou technicky bezpečná a mohou být používána.

Týká se to mého vozidla – kdo mě informuje o dalších krocích?

Prosím, obraťte se na svého autorizovaného partnera Volkswagen.

Týká se to mého vozidla – bude mě to něco stát?

Ne, implementace technického opatření je zcela bezplatná. Volkswagen vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovala veškeré nepříjemnosti. Opatření bude moci provést kterýkoli autorizovaný servisní partner Volkswagen.

Kdy dostanu další informace?

Prosím, obraťte se na svého autorizovaného partnera Volkswagen.

Co přesně se stalo na dynamometru a jak?

Vozidla s dieselovými motory EA189 jsou vybavena softwarem ke kontrole povoleného množství emisí NOx při běhu na válcové zkušebně.

Které hodnoty se – dle pozorování správních orgánů – odchylují od schválených hodnot?

Dle pozorování správních orgánů se od zákonných požadavků při běhu vozidla (optimalizovaného pro cyklus na válcové zkušebně) v testu na válcové zkušebně odchylují emise oxidů dusíku.

Jsou dieselové motory s normou EU6 dotčeny problémem emisí NOx?

Ne, naše dieselové motory s normou EU6 nejsou dotčeny problémem emisí NOx.

Vozidla s dieselovými motory řady EA288 nabízenými skupinou Volkswagen v rámci Evropské unie certifikované podle emisních standardů EU6 nebo EU 5 nevyžadují odstranění nebo výměnu softwaru. To potvrdily příslušné regulační orgány.

Týkají se problémy s emisemi také benzínových motorů?

Ne. Benzínové motory dotčeny nejsou, protože systém čištění výfukových plynů je u dieselových a benzínových motorů naprosto odlišný.

Jak budoucí kupci ojetých vozidel poznají, že vozidlo již bylo opraveno? Bude na něm nějaké speciální označení?

Ano, v zavazadlovém prostoru poblíž rezervy bude nálepka, která je důkazem o provedení technického opatření. Zároveň bude oprava zaznamenána v elektronické historii vozidla, ke které mají přístup obě smluvní strany. Technické opatření je také ručně zaznamenáno v servisní historii vozidla.

Je možné, aby kvůli zavedení logiky spínače na vozidle vzniklo poškození?

Ne, software na vozidle nezpůsobí žádné poškození. Software slouží k rozpoznání, zda je vozidlo na dynamometru, ve standardním provozu není aktivní.

Mohu si nechat úpravu provést ve všech evropských zemích?

Ano, všichni partneři Volkswagen jsou informováni.

Je implementace technického opatření zdarma?

Ano, veškeré náklady hradí Volkswagen.

Bude se technické opatření týkat všech dotčených vozidel?

Ano, podmínky se však mohou lišit v závislosti na modelu a motoru.

Co konkrétně obnáší dohoda s orgány USA?

Volkswagen souhlasil s výkupem přibližně 475 000 vozidel značek Volkswagen a Audi / převzetím vozů z probíhajícího leasingu. Pokud orgány USA dají souhlas, může také proběhnout technická modifikace. Pokud jsou splněny požadavky dohody, zákazníci v USA mají zároveň nárok na peněžní kompenzaci. Věříme, že jde o rozumné řešení. Zřizujeme fond k financování tohoto programu, do kterého vyplatíme až 10,033 miliard amerických dolarů. Zároveň vyplatíme 2,7 miliard amerických dolarů jako kompenzaci nadměrných emisí oxidů dusíku a investujeme 2 miliardy dolarů do bez-emisních vozidel šetrných k životnímu prostředí.

Co dohoda s orgány USA znamená pro zákazníky v Německu?

Při řešení dieselového problému se snažíme najít rychlé a efektivní řešení pro zákazníky na všech trzích. Doposud sjednané dohody byly dojednány speciálně pro USA, kde orgány ještě neposkytly povolení pro modifikaci vozidel. V Německu jsme ve spolupráci s orgány již vytvořili časové a akční plány - modifikace již probíhají. Situace v Německu tudíž není s USA srovnatelná.

Co je to „opatření na podporu důvěry“ značky Volkswagen?

Prostřednictvím opatření na podporu důvěry informuje Volkswagen své zákazníky, že bude zohledňovat všechny podněty zákazníků následující po implementaci servisních opatření na vozidlech s naftovými motory typu EA189 (dále jen "technické opatření"), a která se vztahují k určitým dílům motoru a systému úpravy výfukových plynů. Opatření na podporu důvěry platí po dobu 24 měsíců od okamžiku, kdy byla na voze provedena technická opatření, a pouze pro vozidla, která mají ujeto méně než 250,000 km v okamžiku, kdy je opatření na podporu důvěry uplatněno (platí to, co nastalo dříve).

Volkswagen dále prohlašuje, že implementace technického opatření nemá nepříznivý vliv na hodnoty spotřeby paliva, hodnoty emisí CO2, výkon motoru, točivý moment, emise hluku nebo životnost motoru a jeho dílů. Všechny hodnoty relevantní pro typové schválení vozu zůstávají platné. To bylo potvrzeno různými odpovědnými regulačními orgány v průběhu schvalování technických opatření.

Prostřednictvím opatření na podporu důvěry vysílá Volkswagen jasný signál, že aktualizace softwaru nemá negativní účinky na životnost vozu. Toto opatření má posílit důvěru zákazníků v technická opatření a má povzbudit ochotu většího počtu zákazníků nechat na svém voze technická opatření provést.

Od všech autorizovaných prodejců a servisů Volkswagen mohou zákazníci obdržet podrobné informace o podmínkách a rozsahu opatření na podporu důvěry ve značku Volkswagen.

Které značky nabízejí vstřícné opatření a které modely jsou dotčeny?

Vstřícné opatření se týká všech modelů vozů Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda a Volkswagen užitkové vozy s naftovým motorem typu EA189, na kterých byla provedena technická opatření.

Koho se opatření na podporu důvěry týká?

Opatření na podporu důvěry bude nabídnuto všem zákazníkům značky Volkswagen, jejichž vozy jsou vybaveny naftovým motorem typu EA189 a na kterých byla provedena technická opatření jako součást servisní akce 23R7 spojené s tématem diesel. Týká se pouze vozů s nižším počtem ujetých km než 250,000 km v době uplatnění opatření na podporu důvěry. Aby měl zákazník oprávnění opatření na podporu důvěry uplatnit, musí předložit důkaz o tom, že byla provedena všechna opatření doporučená výrobcem týkající se servisu a údržby (to znamená, že se to týká vozů s úplnou servisní historií).

Opatření na podporu důvěry se rovněž vztahuje na všechny oprávněné zákazníky, na jejichž vozech již byla technická opatření provedena, a to od data, kdy byla technická opatření provedena. Opatření na podporu důvěry se vztahuje k identifikačnímu číslu (VIN) a platí i pro nového majitele, pokud je vůz prodán během doby 24 měsíců od provedení technického opatření.

Opatření na podporu důvěry platí celosvětově s výjimkou USA, Kanady a Jižní Koreje, pro které platí odlišná úprava.

Pro které díly platí opatření na podporu důvěry?

Opatření na podporu důvěry zahrnuje celkově následujících 11 komponentů systému EGR, systém vstřikování paliva a systému následné úpravy emisí: lambda sondu, teplotní senzor, přepínací ventil EGR, ventil EGR, senzor rozdílu tlaku EGR, vstřikovač, vysokotlakové čerpadlo, palivovou lištu, ventil pro kontrolu tlaku, tlakový sensor, vysokotlaké potrubí.

Opatřením na podporu důvěry zůstává nedotčeno stanovisko značky Volkswagen, že technická opatření nemají negativní vliv na životnost motoru a jeho komponentů. Volkswagen předložil regulačním orgánům důkazy a tyto orgány potvrdily, že technická opatření splňují všechny právní požadavky a nemají negativní vliv na hodnoty spotřeby paliva, hodnoty emisí CO2, výkon motoru, točivý moment a emise hluku.

Jaké jsou podmínky pro opatření na podporu důvěry?

1) Opatření na podporu důvěry

 • může být uplatněno pouze vůči autorizovanému servisnímu partnerovi a posuzováno a prováděno pouze autorizovaným servisním partnerem,
 • se týká stížností na materiály použité a práce prováděné na následujících komponentech EGR, systému vstřikování paliva a systému následného ošetření emisí: lambda sondě, teplotním snímači, přepínacím ventilu EGR, ventilu EGR, senzoru rozdílu tlaku EGR, vstřikovači, vysokotlakém čerpadle, palivové liště, ventilu kontroly tlaku, tlakovém snímači, vysokotlakém potrubí,
 • nezahrnuje poskytnutí jakýchkoli souvisejících služeb (např. poskytnutí náhradního vozu), výdaje zákazníka v souvislosti se technickým opatřením, náhrady újmy atd.

(2) za podmínky, že

 • předmětný vůz s dieselovým motorem EA 189 se zúčastnil servisní akce 23R7
 • byl vůz správně servisován v souladu se servisním plánem, aktualizacemi, servisními opatřeními a svolávacími akcemi podle požadavků značky Volkswagen

(3) a pokud nenastal žádný z následujících případů:

 • případ přirozeného opotřebení, tzn. zhoršení stavu vozu užíváním,
 • majitel nebo neautorizovaný servisní partner nebo prodejce vůz neopravil nebo neservisoval řádně (např. použitím neoriginálních dílů atd.),
 • nebyly dodrženy pokyny týkající se provozu, údržby vozu a péče o něj, jak jsou např. uvedeny v návodu k obsluze,
 • komponent byl poškozen třetí stranou nebo následkem externích podmínek jako jsou nehoda, bouřka, krupobití, záplavy atd.,
 • jde o stížnosti týkající se přílišného zanesení filtru DPF,
 • do vozu byly instalovány díly výrobcem neschváleným způsobem nebo byl vůz změněn výrobcem neschváleným způsobem (např. v rámci chip tuningu),
 • vůz byl nesprávně používán, např. byl v rozporu s doporučením výrobce používán pro motoristické soutěže nebo byl přetížen,
 • držitel vozu neuplatnil požadavek v přiměřeném čase,
 • držitel vozu neposkytl značce Volkswagen příležitost vyřešit záležitost v přiměřeném čase.
Platí opatření na podporu důvěry, i pokud se můj vůz již zúčastnil technického opatření?

Ano. Opatření na podporu důvěry je platné i zpětně pro všechny vozy, které se zúčastnily technického opatření již v minulosti, a to ode dne provedení technického opatření (pokud jsou splněny všechny další předpoklady pro Opatření na podporu důvěry).

Pokud zákazníkovi vznikly náklady za opravu vozidla, které byly vynaloženy v souvislosti s implementací technického opatření, Volkswagen prověří, zda bude tyto náklady hradit. 

Žádosti na náhradu těchto nákladů musí být podány u autorizovaného servisního partnera Volkswagen ve stejné zemi, kde se oprava prováděla, a to do 31. 12. 2017.

Otázky a odpovědi ohledně CO2

Jaká je míra odchylky uvedených hodnot CO2 v porovnání s přeměřenými hodnotami?

Rozdíly jsou v tomto případě v řádu jednotek (gramů). Vysvětlení: emise 3g CO2/km se přibližně rovnají přidané spotřebě 0.1 l/100 km. Je důležité dodat, že měřené hodnoty se týkají cyklu NEDC. Skutečná spotřeba, kterou pozoruje zákazník, zůstává nezměněná.

Jaké jsou dopady pro zákazníka?

Pro zákazníka se nic nemění. Skutečné hodnoty spotřeby vozidla zákazníka se nemění; není tedy nutné na vozidlech provádět žádné technické opatření.

Dají se na dotčených modelech očekávat nějaké technické modifikace nebo aktualizace softwaru?

Ne, měřené hodnoty CO2 a hodnoty spotřeby budou zaneseny do dokumentace nových vozidel v rozsahu schvalovacího procesu a začleněny ve veškeré obchodní komunikaci. Nebudou provedeny žádné softwarové ani technické modifikace.

Spotřeba mého vozidla je znatelně vyšší než hodnota uvedená v dokumentaci vozidla a katalozích. Jak toto vysvětlíte? Hodnoty z oficiálních testů jsou jen zbytečnou informací?

NEDC (New European Driving Cycle) je standardizovaný jízdní cyklus, na jehož základě jsou zaváděny schvalovací opatření a jež slouží jako srovnávací ukazatel pro porovnání různých vozidel od různých výrobců a jejich spotřeby. V praxi jsou jízdní vlastnosti jiné, to znamená, že hodnoty schválení a skutečná spotřeba je možno porovnávat jen do určité míry. Od roku 2017 je jako schvalovací cyklus specifikován tzv. WLTP, jenž užívá vyšších rychlostí a většího zrychlení a je tím pádem více prakticky zaměřen.

Kontaktujte nás

Máte jakékoliv otázky ohledně současné situace ve Volkswagenu nebo stavu svého vozidla? Naše zákaznická podpora vám ráda pomůže.

Neváhejte nám napsat e-mail: info(kwfat)volkswagen(kwfdot)cz

Můžete nás kontaktovat na naší telefonní lince pro zákazníky Volkswagen: 844 555 599

Zjistěte, jak se dostat k nejbližšímu partnerovi Volkswagen: Najděte partnera Volkswagen

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen