Menu
Zavřít

Odborná vs. neodborná oprava

Fair Repair

 

Se zvyšujícím se stářím vozidel na trhu současně roste podíl vozidel se závažnými nedostatky a tím i pravděpodobnost dopravní nehody. K těmto nedostatkům patří také kvalita náhradních dílů, stejně jako chyby při montáži a opravě. Neodborně provedené opravy vozidel nejsou druhým, popř. třetím majitelům vozidla známy, mohou mít však při nehodě vážné následky. Oba aspekty jsou dále rozvedeny v následujícím textu.

V rámci projektu "Fair Repair" provedl KTI (Kraftfahrzeugtechnisches Institut) řadu crash testů vozidel, u kterých zkoumal dopady neodborných oprav moderních karoserií na bezpečnost vozidel a jejich následnou škodu. Při testování se pozoroval vliv deformace na bezpečnost posádky při bočním nárazu po opravě havarovaného vozidla Volkswagen Passat B6. Karoserie je díky použití velkého množství vysokopevnostních ocelí charakteristická pro karoserie moderních osobních vozů. Test bočního nárazu Euro NCAP byl podkladem pro provedení zkoušek.

 

Neodborná oprava

Po provedení prvního bočního nárazu vozidla za účelem získání hodnot pro pozdější porovnání a vyhodnocení, byla vzniklá škoda opticky bezvadně opravena podle osvědčených metod. Předpisy příručky výrobce specifické pro tento model nebyly však při opravě zohledněny. Důvodem bylo, že neautorizovaní opravci často sahají k zastaralým příručkám oprav nebo opravují podle zvyku.

V příručce oprav předchozího modelu se používá bodová svářečka starší generace (max. jmenovitý proud 6.400 A, nenastavitelný přítlak). Příručka oprav specifická pro model Passat B6 oproti tomu vyžaduje použití invertní svářečky (10.000 A, proměnlivý přítlak do cca 10 bar), aby bylo možné spojit vysoce pevnou za tepla válcovanou ocel. Navíc byly vysokopevnostní zesilující plechy v oblasti prahů a B-sloupku narovnány nebo částečně nahrazeny, což příručka oprav pro daný model také neumožňuje. Pro opravu se použily pouze Originální díly Volkswagen®.

Po této opravě, kterou je nutné považovat za neodbornou, vozidlo znovu podstoupilo boční náraz. Byly porovnány rozdíly v deformačním chování karoserie a také vliv nárazu na bezpečnost posádky.

Start Video

 

Výsledek neodborné opravy

Po porovnání obou testů byla patrná větší hloubka deformace po druhém bočním nárazu a to až o 60 mm. Důvodem byl značně prohnutý B-sloupek, který zasahoval více do prostoru cestujících. Následkem takto hluboké deformace byla ovlivněna funkčnost okenních airbagů, které se tak neaktivovaly. Vlivem zpětného tvarování vysokopevnostních ocelí při opravě byla jejich struktura změněna, svár nevydržel zatížení a zcela se vytrhl. Lze usoudit, že zdraví a život cestujících by byl vlivem hluboké deformace dveří, B-sloupku a nefunkčnosti okenních airbagů značně ohrožen.

Odborná oprava

Při dalším testování stejného modelu vozidla se zkoumalo, jaký dopad na bezpečnost cestujících má oprava s využitím Originálních dílů Volkswagen® a pomocí výrobcem předepsaným aktuálním dílenským vybavením. Z tohoto důvodu bylo i druhé testované vozidlo podrobeno bočnímu nárazu dle Euro NCAP, aby mohly být porovnány hodnoty s prvním testovaným vozidlem.

Start Video

 

Výsledek odborné opravy

Opětovný boční náraz druhého vozidla prokázal, že výsledky deformace karoserie jsou téměř totožné, jako deformace karoserie po prvním bočním nárazu a nebyly zpozorovány žádné mimořádné odchylky. Vozidlo tedy po odborné opravě a s použitím Originálních dílů Volkswagen® prokázalo obdobné deformační chování jako při prvním nárazu. Všechny bezpečnostní systémy fungovaly. 

Shrnutí crash testů

Projekt prokázal, že neodborná oprava má negativní vliv na:

  • tuhost a deformační chování karoserie
  • funkčnost prvků aktivní/pasivní bezpečnosti
  • bezpečnost cestujících ve vozidle
  • náklady na opravu po nehodě po neodborně provedené opravě
  • náklady při vyplácení pojistného plnění na škodách na zdraví
Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen