Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Rozumím

Nová koncernová strategie: Koncern Volkswagen se stane světovým lídrem v oblasti trvale udržitelné mobility

21.06.2016
  • "TOGETHER - Strategie 2025" zahajuje největší změnu v historii společnosti vedoucí k transformaci hlavního oboru podnikání a zpřístupnění potenciálně nových zdrojů výnosů
  • Plán velké ofenzivy v oblasti elektrifikace: více než 30 nových elektromobilů do roku 2025, cílem je prodávat dva až tři miliony elektromobilů ročně
  • Novými kompetenčními oblastmi koncernu se stanou akumulátorová technika, digitalizace a autonomní jízda
  • Nová organizace podnikání v oblasti komponentů
  • Urychlený rozvoj nové oblasti řešení mobility
  • Plánované investice do budoucích technologií ve výši dvouciferné miliardové částky budou financovány z celokoncernového zvýšení efektivity a optimalizace portfolia
  • Provozní marže 7 až 8 procent a kapitálový výnos v automobilové divizi více než 15 procent do roku 2025
  • Zvýšení ziskovosti a efektivity značky Volkswagen bude důležitou podmínkou pro dosažení koncernových cílů
  • Předseda představenstva Matthias Müller: "Koncern Volkswagen bude cílevědomější, efektivnější, inovativnější, více orientovaný na potřeby zákazníků, trvale udržitelnější - a důsledně zaměřený na ziskový růst."

Koncern Volkswagen vytváří předpoklady k tomu, aby mohl být trvale úspěšný také ve světě mobility zítřka jako jeden z největších světových poskytovatelů trvale udržitelné mobility. Představenstvo schválilo, se souhlasem dozorčí rady, budoucí program "TOGETHER - Strategie 2025" pro dosažení vytčených cílů. Představenstvo tak zároveň odstartovalo největší proces přeměny v historii koncernu Volkswagen. Nová koncernová strategie zahrnuje velké množství dalekosáhlých rozhodnutí o směřování vývoje i konkrétní iniciativy a v zásadě směřuje k zajištění trvale udržitelné budoucnosti a ziskového růstu. Toho má být dosaženo rozsáhlou transformací automobilové divize jako hlavní oblasti podnikání, rychlým rozvojem nové oblasti řešení mobility, výrazným zvýšením efektivity, jakož i posílením inovační síly a podnikatelského myšlení a přístupu ve společnosti.

"Volkswagen odjakživa obohacuje svými značkami a produkty životy mnoha milionů lidí na celém světě. Naším cílem je pokračovat v tomto úspěšném příběhu a zásadním způsobem se podílet na utváření mobility pro budoucí generace. Předpokladem k tomu je to, abychom se poučili z chyb v oblasti vznětových motorů, odstranili deficity a etablovali u nás otevřenou, hodnotově orientovanou podnikovou kulturu založenou na integritě," prohlásil předseda představenstva Matthias Müller při představení nového strategického směřování ve Wolfsburgu.

"Díky budoucímu programu 'TOGETHER - Strategie 2025' bude koncern Volkswagen cílevědomější, efektivnější, inovativnější, více orientovaný na potřeby zákazníků, trvale udržitelnější - a důsledně zaměřený na ziskový růst. Chceme trvale vytvářet hodnoty pro všechny naše akcionáře a zainteresované strany. To se může podařit jen společným úsilím našich zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, obchodních partnerů, a to při plném vědomí naší odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí," pokračoval Müller.

"TOGETHER - Strategie 2025" tvoří rámec a ukazuje směr pro další vývoj koncernu Volkswagen od výrobce automobilů k jednomu z největších poskytovatelů trvale udržitelné mobility na světě. Program bude doplněn příslušnými strategiemi jednotlivých koncernových značek, které budou postupně vypracovány v nadcházejících měsících. Do konce roku představí Volkswagen podrobný strategický program, rozdělený podle jednotlivých značek a funkčních oblastí, s konkrétními opatřeními a finančními cíli.

To zahrnuje také "pakt pro budoucnost" značky Volkswagen, na němž představenstvo a odborová rada značky pracují od začátku června. Jedná se přitom o zásadní zvýšení efektivity, produktivity a ziskovosti, aby byla zaručena konkurenceschopnost, zajištěna pracovní místa a získány zdroje pro financování nezbytných budoucích investic do produktů a výrobních závodů. Vzhledem k svému velkému významu v rámci koncernu Volkswagen bude hrát značka Volkswagen zároveň klíčovou roli pro dosažení koncernových cílů.

Transformace hlavního oboru podnikání

Prvním milníkem nové koncernové strategie, představené v hlavních rysech, je transformace automobilové oblasti, která je hlavním oborem podnikání koncernu Volkswagen a bude dalekosáhle připravena na novou éru mobility. Volkswagen v jejím rámci precizněji vymezí postavení koncernových značek na trhu a optimalizuje portfolio vozidel a pohonů s ohledem na nejatraktivnější a nejrychleji rostoucí tržní segmenty. Současné produktové portfolio koncernu, čítající přibližně 340 různých modelových variant, bude navíc důsledně přizpůsobeno požadavkům na ziskový růst s ohledem na regionální potřeby trhu a zákazníků.

Co se týče vozidel a pohonů, bude mimořádná pozornost věnována elektromobilitě. V této oblasti plánuje koncern rozsáhlou ofenzivu. V následujících deseti letech má být na trh uvedeno více než 30 vozidel s čistě elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů (BEV). Podíl těchto vozidel na světovém trhu osobních vozů by měl podle odhadů společnosti činit jednu čtvrtinu. Pro rok 2025 předvídá koncern Volkswagen dva až tři miliony prodaných vozů BEV z vlastní produkce, což odpovídá podílu 20 až 25 procent na očekávaném celkovém prodeji.

Volkswagen navíc přepracuje a zjednoduší své modulární platformy v rámci zaměření na ziskový růst, aby snížil komplexnost ve vývoji i výrobě, zvýšil efektivitu, a tím ještě lépe využíval ekonomické výhody tohoto systému. Již realizované regionální růstové strategie na mimořádně atraktivních automobilových trzích budou pokračovat. Koncern Volkswagen přitom potvrdil již oznámené plány na expanzi a investice v Severní Americe i pokračování rozvojového programu v Číně. Segment Economy, tedy například v Asii mimořádně důležitý segment levných základních produktů, hodlá koncern Volkswagen rozvíjet společně s regionálními partnery. Jednání v této oblasti jsou již v pokročilém stádiu.

Nové kompetence

Dalším pilířem transformace automobilové oblasti, která je hlavním oborem podnikání koncernu Volkswagen, je rozvoj nových kompetencí. Koncern hodlá nezávisle poskytnout zdroje potřebné k řešení budoucích témat autonomní jízdy a umělé inteligence. Cílem je homologovat do konce desetiletí konkurenceschopné technické řešení SDS (Self-Driving System), vyvíjené ve vlastní režii.

Vzhledem k očekávanému rychlému růstu trhu a objemu prodeje elektromobilů v nadcházejících letech se koncern Volkswagen zaměří na akumulátorovou techniku jako na novou kompetenční oblast. Strategické možnosti, jak se podílet na příslušných potenciálních výnosech a rozvinout akumulátorovou techniku v novou kompetenci koncernu, budou důkladně prozkoumány.

Podnikatelské myšlení a přístup

Při transformaci hlavní oblasti činnosti půjde rovněž o důslednou podporu podnikatelského myšlení a přístupu v koncernu. Kromě postupné implementace organizace podle modelových řad v koncernových značkách patří do této oblasti především nová organizace podnikání v oblasti komponentů, které v současnosti zahrnuje cca 67 000 zaměstnanců a 26 výrobních závodů na celém světě. Příslušné aktivity mají být důsledně propojeny napříč všemi značkami a strategicky nově orientovány. Od nové orientace podnikání v oblasti komponentů očekává koncern Volkswagen posílení konkurenceschopnosti, zvýšení efektivity a zásadní přínosy pro řešení témat budoucnosti, jako je ofenziva v oblasti elektromobility.

Koncern Volkswagen bude důsledně zaměřen na budoucnost nejen v oblasti osobních vozů, ale i v oblasti užitkových vozidel. Koncern potvrdil svůj strategický cíl vytvořit z divize užitkových vozidel, která v současnosti zahrnuje značky Scania, MAN a Volkswagen Užitkové vozy, globálního lídra. Volkswagen Truck & Bus se má stát nejziskovější společností ve svém oboru díky nabídce několika značek s významnou přítomností ve všech důležitých světových regionech.

Těchto cílů má být dosaženo jednak mnohem užší spoluprácí značek užitkových vozidel a jednak vylepšením celkových hospodářských výsledků divize i rozšiřováním přítomnosti na světových trzích. Rozhodující roli přitom sehrají také nové obchodní modely. Vývoj této divize bude ve střednědobém horizontu postupně směřovat od pouhého výrobce užitkových vozidel k poskytovateli inteligentních řešení pro přepravu.

Koncernová divize finančních služeb bude i v novém strategickém směřování koncernu Volkswagen důležitým zdrojem výnosů pro koncern a zůstane silným pilířem úspěchu svých značek.

"Pro koncern Volkswagen bude i v budoucnosti zásadní vývoj, výroba a následně i prodej vozidel včetně souvisejících finančních služeb. S právě zahájenou transformací však trvale změníme tvář hlavní oblasti naší činnosti. Tím zajistíme, abychom si v ní zachovali vedoucí postavení i ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Přitom budeme, v souladu s tradicemi koncernu Volkswagen, postupovat odpovědně a kooperativně. Tak zásadní proměna, jakou plánujeme, se může podařit pouze společným úsilím," říká předseda představenstva Matthias Müller.

Služby v oblasti mobility jako další podpora růstu

Druhým milníkem programu "TOGETHER - Strategie 2025", kromě transformace hlavní oblasti činnosti, je rozvoj obchodní oblasti řešení mobility napříč značkami. Nová jednotka bude sama sestavovat a pořizovat nabídky orientované na potřeby zákazníků - hlavním a výchozím tématem bude zprostředkování přepravních služeb na objednávku, tzv. "ride hailing". Kolem tohoto jádra mají být následně seskupeny další služby, jako např. "robotaxis", "carsharing" nebo "transport-on-demand". V oblasti "ride hailing" učinil koncern Volkswagen první krok koncem května, kdy významnou investicí uzavřel strategické partnerství se společností Gett, poskytující mobilitu na míru.

Na rychle rostoucím trhu hodlá Volkswagen realizovat s novou divizí řešení mobility do roku 2025 výnosy v řádu miliard.

Jak pro transformaci hlavní oblasti činnosti, tak i pro novou koncernovou divizi řešení mobility bude nezbytné, aby Volkswagen ještě více posílil svou tradičně vysokou inovační sílu a vybudoval ještě širší základy. Koncern podporuje digitalizaci ve všech oblastech činnosti a u všech značek. Společnost bude zároveň ještě více než dosud sázet na partnerství, akvizice a investice rizikového kapitálu. Výběr akvizic bude centrálně řízen, aby byla realizována maximální možná přidaná hodnota pro koncern a jeho značky.

Výrazné zvýšení efektivity

V rámci "Strategie 2025" jsou pro celý koncern odhadovány investice do řešení budoucích témat ve výši dvouciferných miliardových částek. Pro zajištění financování investic má být především výrazně zvýšena provozní efektivita všech koncernových divizí a funkcí. Zejména u značky Volkswagen tak mají být realizovány značné rezervy v oblasti efektivity. To se týká celého řetězce tvorby hodnot v automobilové oblasti, od vývoje produktu přes nákup a výrobu až po prodej.

Koncern Volkswagen si konkrétně vytkl za cíl dosáhnout do roku 2025 poměru věcných investic a výnosů z prodeje v automobilové oblasti ve výši 6,0 procenta. Také efektivita výdajů na výzkum a vývoj má být výrazně vylepšena. Poměr nákladů na výzkum a vývoj a výnosů z prodeje má naopak klesnout na 6,0 procenta. Navíc mají být všeobecné obchodní, provozní a administrativní náklady, jejichž poměr k výnosům z prodeje v uplynulých letech výrazně rostl, sníženy pod 12 procent. Koncern Volkswagen celkově vychází z výrazného potenciálu pro zvyšování výnosů oproti ukazatelům za obchodní rok 2015. V následujících měsících budou konkretizována jednotlivá opatření na úrovni koncernu, značek a divizí.

Dodatečné prostředky pro budoucí investice mohou být generovány také optimalizací stávajícího portfolia značek a obchodních podílů.

Upravené finanční cíle

"Strategie 2025" vychází z upravených finančních cílů. "V souladu s důsledným zaměřením na ziskový růst klademe jasný důraz na rentabilitu. I v nadcházejících letech budeme vynakládat maximální úsilí, abychom vytvářeli trvale udržitelné hodnoty pro naše akcionáře na základě solidní finanční situace," prohlásil Frank Witter, člen představenstva, zodpovědný za finance. Do roku 2025 má být provozní marže koncernu, která byla v roce 2015 před zvláštními vlivy 6,0 procenta, zvýšena na 7 až 8 procent. Kapitálový výnos v automobilové divizi má pak činit více než 15 procent. Akcionářům mají být trvale vypláceny dividendy ve výši 30 procent z čistého zisku.

"Volkswagen budoucnosti nadchne své zákazníky fascinujícími vozidly, individuálními finančními službami a chytrými řešeními mobility. Budeme technologickým lídrem a vzorem v oblastech ochrany životního prostředí, bezpečnosti a integrity. Koncern bude dosahovat konkurenceschopné ziskovosti - a tak zůstane atraktivní investicí a zároveň excelentním, spolehlivým a bezpečným zaměstnavatelem. Zkrátka: Volkswagen bude společností, na kterou budeme moci být všichni dohromady hrdí," shrnul plánované změny Matthias Müller.