Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Rozumím

Značka Volkswagen podporuje na celém světě 100 projektů v oblasti trvalé udržitelnosti

04.01.2017

Značka Volkswagen se na celém světě angažuje ve 100 ekologických a sociálních projektech pro celou lidskou společnost. Vyplývá to ze zprávy o trvalé udržitelnosti koncernu Volkswagen. Interaktivní mapa světa ukazuje veškerá aktuální podpůrná opatření v kategoriích vzdělávání a věda, spravedlivé příležitosti, dobrovolné činnosti, zdraví, umění a kultura, ochrana přírody, podpora regionů, sport a dopravní výchova.

Značka a koncern Volkswagen chtějí inovativními vozidly, inteligentními řešeními mobility a rozmanitou podporou projektů v oblasti trvalé udržitelnosti aktivně přispívat k uskutečňování globálních rozvojových cílů, které byly stanoveny v rámci trvale udržitelných rozvojových cílů OSN a Agendy 2030 pro boj proti chudobě, ochranu planety a zajištění blahobytu pro všechny.

Volkswagen představuje nejdůležitější projekty. Díl 1: Mexiko.

Volkswagen je prvním soukromým sponzorem koridoru pro zachování druhové rozmanitosti CESMO (Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental) na severovýchodě Mexika. Horský region se rozkládá na ploše čtyři miliony hektarů a leží na území pěti mexických spolkových států, včetně státu Puebla. Žije zde přibližně 650 ohrožených druhů zvířat a rostlin, jimž hrozí vyhynutí kvůli neřízenému rozšiřování polí, pastvin a městských zastavěných oblastí.

Volkswagen vyčlenil 260 000 eur na projekt, v jehož rámci je od roku 2014 vzděláváno přibližně 1000 mladých lidí z tohoto regionu, kteří si vytkli za cíl šířit osvětu v oblasti ochrany životního prostředí. Tzv. EcoChavos ("Ekologická mládež") chtějí ve svém okolí přesvědčit 10 000 osob o významu ochrany přírody a životního prostředí. Konkrétně již 30 skupin EcoChavos realizovalo 32 projektů, při nichž mimo jiné adoptovaly 30 hektarů lesa, vysázely rostliny bambusu a vyčistily 80 kilometrů říčních koryt.

Mexiko přispívá projektem CESMO k dosažení cílů konvence OSN o biodiverzitě - s podporou a poradenstvím Německé společnosti pro mezinárodní spolupráci GIZ.

Volkswagen de México kromě toho od roku 2008 zalesňuje území o rozloze 750 hektarů v národním parku Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Dosud bylo vysazeno přibližně 490 000 vysokohorských borovic, což si vyžádalo náklady ve výši cca 1,4 milionu eur. Díky tomu se mají zvětšit zásoby podzemních vod ve státě Puebla, protože se v zalesněných oblastech bude vsakovat více vody z dešťů a tajícího sněhu. Podobný projekt existuje ve státě Guanajuato nedaleko nové motorárny.

Volkswagen de México navíc již deset let podporuje mexické výzkumníky při záchraně ohrožených druhů zvířat a rostlin. Program "Por Amor al Planeta" ("Z lásky k planetě") dosud udělil 14 ocenění, z nichž každé bylo dotováno částkou 30 000 eur. Nositelé ceny jsou vybíráni porotou, mezi jejíž členy patří mimo jiné šest mezinárodně uznávaných mexických vědců.

Společně se závodní radou byla v roce 2002 uvedena v život akce "Jeden den pro budoucnost". Zaměstnanci se v jejím rámci dobrovolně zřeknou svého denního platu a společnost darovanou částku zdvojnásobí. Dosud byly vybrány dva miliony eur, které byly věnovány 250 projektům na pomoc nemocným, osiřelým, opuštěným nebo tělesně hendikepovaným dětem.

Volkswagen podporuje také sirotčinec "Casa del Sol" ("Dům slunce"), který pečuje o osiřelé nebo týrané malé děti. Cílem je stabilizovat celkový stav dětí včasnou podporou, vyváženou stravou a lékařsko-psychologickým ošetřením tak, aby bylo možné před dosažením školního věku dítěte jeho svěření do pěstounské rodiny nebo dítě integrovat zpět do vlastní rodiny.

Volkswagen de México spolupracuje s mexickými univerzitami na vzdělávání inženýrů v oblasti automobilové techniky. Hlavním projektem je v roce 2009 založený studijní obor automobilová konstrukce na univerzitě UPAEP (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla). Volkswagen se významně podílel na vývoji studijního plánu a podporuje projekt stipendii, nabídkou míst pro praxi, poskytováním svých laboratoří a odborného poradenství. Dosud se na tento studijní obor zapsalo více než 400 studentů.