Menu
Zavřít

ID. Software 3.0 aktualizace Over-the-Air

ID. Software 3.0 aktualizace Over-the-Air

Uvedením verze ID. Software 3.0 přináší Volkswagen nové funkce a vylepšení. Pro Vás je vše zdarma. Celá řada těchto vylepšení vychází ze zpětné vazby a nápadů zákazníků.

Má Váš model ID. již novou 12voltovou baterii a v servisu Volkswagen Vám již byla provedena aktualizace na verzi softwaru 2.4? Pak jste připraveni na další rozsáhlou aktualizaci ID. Software 3.0 Over-the-Air.

Návrat k předchozí verzi softwaru není možný.

Proč bych si měl nainstalovat aktualizaci ID. Software 3.0 Over-the-Air?

Aktualizace softwaru obsahuje nové funkce a optimalizace pro Váš model ID. Díky tomu bude Váš elektromobil v nejaktuálnějším stavu vývoje značky Volkswagen. Po instalaci této aktualizace budete mít k dispozici nové funkce a aplikace, které získáte zcela jednoduše - Over-the-Air.

Jak aktualizaci získám?

Předpokladem pro získání aktualizace ID. Software 3.0 Over-the-Air je aktivní smlouva na využívání služeb We Connect Start¹ a nainstalovaná aktualizace ID. Software 2.4 ve Vašem voze.

Aktualizace ve dvou částech

 

Aktualizace softwaru 3.0 bude provedena ve dvou částech. Abyste mohli využívat všechny výhody, které aktualizace ID. Software 3.0 přináší, je důležité, aby byla provedena instalace 1. i 2. části. Protože se jedná o aktualizaci Over-the-Air můžete ji nainstalovat v době, kterou si sami zvolíte.

Přečtěte si prosím pozorně také poznámky k aktualizaci v "Poznámkách k části 1 a 2", které se zobrazují na displeji infotainment systému Vašeho vozu ID.

Je Váš vůz ID. v online módu?

V případě, že jsem v online módu, znamená to, že odesílám nebo sdílím údaje o své poloze?

 

ID. Software 3.0 – přehled

Zde najdete přehled všeho, co aktualizace ID. Software 3.0² obsahuje, a jak aktualizaci provedete. 

Aktualizace ID. Software 3.0² - detailní informace a výukové video jsou k dispozici v každé sekci a jsou přístupné na uvedeném odkazu.

Co bude po nainstalování verze ID. Software 3.0 aktualizováno?

Zde najdete podrobné informace, obrázky a vysvětlující videa k obsahu aktualizace softwaru.

Více informací o obsahu

Jak nainstaluji aktualizaci ID. Software?

Zde najdete podrobné pokyny k instalaci 1. a 2. části aktualizace softwaru 3.0.

Více informací o provedení aktualizace

Máte otázky týkající se aktualizace softwaru?

Pokud máte nějaké dotazy, podívejte se do sekce často kladených otázek (FAQ).

Více o FAQ

ID. Software 3.0 – co se bude aktualizovat?

Optimalizace řízení nabíjení a systému řízení spotřeby energie | Kapacita nabíjení
 • Nově strukturovaná nabídka nabíjení
 • Mód Battery Care
 • Plánování trasy pro elektromobil v navigačním systému³
 • Resetování výpočtu dojezdové vzdálenosti
 • Technologie Car2X
 • Ochrana osobních údajů při správě uživatelů

 Více informací o nabíjecím výkonu a systému řízení spotřeby energie

Vylepšená navigace
 • Přesná navigace v jízdním pruhu
 • Vyhledávání zvláštních cílů online v navigačním systému

Více informací o vylepšené navigaci

Komfort
 • Rozšíření Head-up displeje s rozšířenou realitou (Augmented-Reality)³
 • Vylepšení systému ID. Light
 • Správa uživatelů
 • Hlasové ovládání a hlasové ovládání online

Více informací o komfortu

In-Car aplikace a funkce
 • Rozšíření In-Car aplikace We Charge
 • In-Car aplikace "Hry"⁴

Více informací o In-Car aplikacích a funkcích

Více mobilních online služeb
 • Aplikace We Connect ID. - pozice parkování
 • Aplikace We Connect ID. - stav automobilu
 • Aplikace We Connect ID. - informace o teplotě

 Více informací o mobilních online službách

Podmínky pro provedení aktualizace ID. Software 3.0 ID. Software 2.4

Ještě nemáte provedenu výměnu 12voltové baterie a nainstalovanou aktualizaci ID. Software 2.4?

Získejte více informací o servisní kampani týkající se výměny 12voltové baterie a aktualizace ID. Software 2.4. Tato servisní akce musí být provedena před instalací ID. Software 3.0 Over-the-Air. Chcete-li se dozvědět více o tom, co aktualizace obsahuje, a o postupu, jak si sjednat návštěvu ve Vašem servisu Volkswagen, klikněte na tlačítko.

Co obsahuje aktualizace ID. Software 3.0

Optimalizace řízení nabíjení a systému řízení spotřeby energie

Nabíjecí výkon


Komfort a úspora času díky kratším zastávkám na nabíjení.

Díky verzi ID. Software 3.0 se zlepší využití nabíjecího výkonu⁵ vysokonapěťové baterie, což vede k časovým úsporám.

Více informací o nabíjecím výkonu

Nově strukturované menu nabíjení

S tímto novým softwarem má nabíjecí menu novou strukturu a umožňuje rychlejší a intuitivnější přístup k nastavení.

V hlavním menu infotainment systému je nyní nová ikona "Nabíjení".

Mód Battery Care

Funkce šetření baterie zajišťující její delší životnost.

Mód Battery Care je nabíjecí funkce, která optimalizuje životnost vysokonapěťové baterie elektromobilů. Při aktivaci módu Battery Care je maximální limit pro nabíjení baterie nastaven na 80 % její využitelné kapacity a baterie se tak šetří. Mód Battery Care lze v případě potřeby zrušit (např. při rychlonabíjení). Při použití časovače lze horní hranici nabíjení trvale nastavit na hodnotu 100 %.

Plánovač tras pro elektromobily navigačního systému e-Routeplaner

Navigační systém s plánovačem tras pro elektromobily (e-Routeplaner) modelů rodiny ID. automaticky naplánuje potřebné zastávky na nabíjení v navigační trase, kterou v případě potřeby také přizpůsobí.

V rámci aktualizace ID. Software 3.0 je vylepšen algoritmus plánování trasy. Obsahuje nové možnosti nastavení pro Vaše osobní preference.

Aktualizovaný e-Routeplaner má navíc intuitivní a přehledné zobrazení, stejně jako možnost filtrovat nabíjecí stanice podle dostupnosti a možnosti platit za odebranou energii pomocí aplikace We Charge.

Resetování výpočtu dojezdové vzdálenosti

Při resetování dlouhodobých jízdních dat "Long-term" se po provedení aktualizace resetuje také výpočet dojezdové vzdálenosti - zobrazená hodnota se blíží katalogové hodnotě.

Po stisknutí tlačítka Reset se nyní kromě dlouhodobých jízdních dat resetují také naučená historická data spotřeby energie zahrnutá do výpočtu dojezdové vzdálenosti.

 

 

Zlepšení plynulosti dopravy: Technologie Car2X

Součástí technologie Car2X jsou lokální varování před nebezpečím. Vozidla mohou díky této technologii komunikovat přímo mezi sebou i se svým okolím. Místní varování před nebezpečím Vás upozorní na situace před Vámi - například na porouchané vozidlo, konec kolony vozidel, staveniště nebo nehody, speciální vozidla nebo vozidla, která nouzově brzdí.

Funkce Car2X lze využít pouze v případě, že je tato technologie aktivovaná v nastavení vozidla. Při aktivované technologii Car2X Váš model ID. přijímá a vysílá informace ostatním účastníkům provozu s aktivní technologií Car2X. V aktualizované verzi došlo k úpravám v infotainment systému, například k nové konfiguraci nastavení Ochrany osobních údajů.

Není nutná smlouva na využívání služeb We Connect ani uživatelský účet Volkswagen ID.

 

Car2X – lokání varování před nebezpečím

Ochrana osobních údajů při správě uživatelů

Nastavení online módu v "Nastavení Ochrany osobních údajů"

Díky této aktualizaci softwaru má uživatel prostřednictvím infotainment systému možnost zobrazit aktuální stav ochrany osobních údajů, otevřít nastavení ochrany osobních údajů a zobrazit podrobný informační text o nastavení. V infotainment systému si uživatel může také přizpůsobit nastavení ochrany osobních údajů a v případě, že je přihlášen k vozidlu, je také uložit.

Anonymní uživatel Host si na uvítací obrazovce může zvolit mód online nebo offline (s údaji o poloze nebo bez nich).

Sami se rozhodnete, která data chcete odesílat nebo sdílet. Všechny online služby, které nejsou v souladu s nastavením ochrany osobních údajů, jsou pak ve vozidle deaktivovány.

Služby vozidla, které nemají zpracovávat osobní údaje uživatele, může hlavní uživatel i hostující uživatel navíc jednoduše deaktivovat v seznamu produktů v aplikaci nebo v prohlížeči prostřednictvím myVolkswagen*. Je tak zaručeno, že komunikaci zabrání již příslušná služba ve vozidle (s výjimkou zákonem vyžadovaných funkcí, jako je funkce nouzového volání eCall).

Anonymní uživatel Host nemá přístup k vypnutí jednotlivých služeb.

Vylepšená navigace

Start Video

Navigace s upřesněním jízdních pruhů

Díky aktivnímu navádění po trase a přesné navigaci v jízdním pruhu bez problémů zvládnete i komplikované situace na dálnicích. V blízkosti dálničních křižovatek a sjezdů se systém automaticky přepne do zobrazení s upřesněním jízdních pruhů, ve kterém získáte nezbytné pokyny pro zařazení do správného jízdního pruhu.

Funkce je nedílnou součástí navigace. K dispozici je ve volitelném paketu Infotainment.

Pro její využití je nutná platná smlouva na služby We Connect Plus a uživatelský účet Volkswagen ID pro online části navigace.

 

Start Video

Vyhledávání zvláštních cílů online

Služba Vyhledávání zvláštních cílů online doplňuje funkci, která je součástí navigace, o online vyhledávání. K tomu slouží rozsáhlá online databáze a optimalizovaný vyhledávač. Výsledkem jsou rychlejší, přesnější a lépe tříděné výsledky vyhledávání.

Pro využívání funkce Vyhledávání zvláštních cílů online je nutná platná smlouva na služby We Connect Plus a uživatelský účet Volkswagen ID.

Komfort

Rozšíření Head-up displeje s rozšířenou realitou (Augmented-Reality)


V rodině vozů ID. zjistíte vše důležité jedním pohledem

Volitelný Head-up displej s rozšířenou realitou zobrazuje důležité informace přímo v zorném poli řidiče na čelním skle. Díky technologii rozšířené reality (Augmented Reality - AR) vnímáte pokyny navigace na vozovce přesně v místě, kam máte jet nebo odbočit. Do cíle Vaší cesty se tak dostanete ještě pohodlněji.

Aktualizace ID. Software 3.0 rozšiřuje zobrazení Head-up displeje s rozšířenou realitou o další údaje ve vzdálené oblasti, jako je například upozornění na nízký stav nabití baterie. Dále poskytuje lepší informace o směru jízdy a vzdálenostech, které zobrazuje vylepšená navigace.

 

Rozšíření systému ID. Light

Vylepšené informace. Lepší kontrola.

Systém ID. Light, který je součástí sériové výbavy všech modelů Volkswagen ID., je světelná linie na spodní straně čelního okna. Systém ID. Light poskytuje další vizuální informace.

Více informací o rozšíření systému ID. Light

 

Správa uživatelů

Správa uživatelů umožňuje ve voze ID. přihlášení více uživatelů.

K automobilu z rodiny vozů ID. se doposud bylo možné přihlásit jako hlavní uživatel nebo jako anonymní Host. ID. Software 3.0 rozšiřuje tyto dvě volby o možnost přihlásit se jako hostující uživatel.

Pro možnost přihlášení jako hostující uživatel je nutný platný uživatelský účet Volkswagen ID.

Více informací o správě uživatelů

Internetové rádio

Poslouchání oblíbených stanic na Vašich cestách: Díky službě Internetové rádio můžete přijímat online rozhlasové stanice a streamovat podcasty.

Součástí této verze softwaru je nyní také objem dat.

Pro využívání služby internetové rádio je nutná platná smlouva na služby We Connect Plus a uživatelský účet Volkswagen ID.

Výukové video

Start Video

Vaše ID. Vám rozumí ještě lépe

Aby Vám Váš model ID. rozuměl prostřednictvím hlasového ovládání ještě lépe a aby s Vámi mohl komunikovat, bylo vylepšeno zadávání i zpětná vazba na vyslovené hlasové pokyny. V porovnání s předchozí verzí reaguje hlasové ovládání rychleji a vylepšena byla také kvalita odpovědí.

Hlasové ovládání

Prostřednictvím hlasového ovládání online lze řídit celou řadu funkcí infotainment systému a funkce vozidla ovládat přirozenou hovorovou řečí⁷. Váš model ID. rozumí volně formulovaným hovorovým otázkám a vyjádřením. Interakce s vozem se zapne po oslovení "Ahoj ID." nebo po stisku tlačítka na volantu.

Po aktualizaci funkce hlasového ovládání se zkrátí reakční doba a zvýší se spolehlivost porozumění vysloveným pokynům.

Pro využívání služby hlasového ovládání online je nutná platná smlouva na využívání služeb We Connect Plus a uživatelský účet Volkswagen ID.

In-Car aplikace

Rozšíření In-Car aplikace We Charge

In-Car aplikace We Charge Vás podporuje při procesu nabíjení. Umožňuje vyhledat nabíjecí stanice na mapě v okolí Vaší aktuální polohy nebo v cílovém místě a spustit k nim navigaci.

Tato aktualizace umožňuje rozšíření funkcí In-Car aplikací, jako například statistiky využívání nabíjecích stojanů u nabíjecích stanic, rozšířené možnosti filtrování a zobrazení zvláštních cílů v okolí.

Aktualizace umožňuje uživatelům In-Car aplikací také hodnocení nabíjecích stanic formou hvězdiček a nahlášení problémů. Uživatelé mohou vidět průměr všech udělených hodnocení pomocí hvězdiček, stejně jako nahlášené a ověřené problémy (např. závady).

In-Car aplikace „Hry”

Díky In-Car aplikaci "Hry" už se při čekání nebudete nudit, například při nabíjení baterie. In-Car aplikace nabízí Vám i Vašemu spolujezdci různé zábavné hry.

Na displeji infotainment systému Vašeho vozu můžete jednoduše hrát například solitaire, šachy, hledání obrázků nebo hledání slov. K dispozici je i nová hra "VW Go".

Pro stažení aplikace z obchodu In-Car Shop je nutný uživatelský účet Volkswagen ID. a přihlášení jako hlavní uživatel, k jehož účtu je uzavřena platná smlouva na využívání služeb We Connect Plus. In-Car aplikace "Hry" nejsou předinstalovány, lze je však bezplatně získat v obchodě In-Car Shop.

Více mobilních online služeb

Aktuálně využíváte ve Vašem modelu ID. služby We Connect Start. V této aktualizaci obdržíte bezplatně na přání příští generaci mobilních online služeb, která obsahuje dva pakety: We Connect a We Connect Plus.

Součástí paketu We Connect jsou další služby týkající se vozidla, jako např. stav dveří a světel, které jsou k dispozici na dobu určitou.

Paket We Connect Plus obsahuje mimo jiné novou službu Vyhledávání zvláštních cílů online jako součást navigace. Společnost Volkswagen také přebírá všechny náklady související s přenosem dat pro službu Internetové rádio. Po uplynutí úvodní doby je možné využívání paketu služeb We Connect Plus za poplatek prodloužit.

Aplikace We Connect ID. – pozice parkování

Služba pozice parkování ukazuje poslední zaznamenané místo parkování na základě GPS souřadnic. Vy tak můžete snadno najít automobil i cestu k němu a pomocí chytrého telefonu můžete jeho pozici sdílet s ostatními.

 • Snadná lokalizace vozidla pomocí přesné pozice, například ve městech nebo na velkých parkovištích
 • Rychlý přístup k vozidlu pomocí navigace, jež je součástí aplikace We Connect ID.
 • Přehledné zobrazení parkovací pozice na mapě, stejně jako data a času v době parkování a možné cesty k vozidlu
 • Nedochází k žádnému trvalému sledování řidiče, protože k přenosu dat dochází až po konečném zaparkování vozidla

Pro využívání služby Pozice parkování je nutná platná smlouva na služby We Connect, uživatelský účet Volkswagen ID. a aplikace We Connect ID.

 

Aplikace We Connect ID. – stav automobilu

Díky službě Stav automobilu lze zjistit, zda jsou zavřená okna a zamčené dveře a zda jsou vypnutá parkovací světla.

Data o stavu automobilu si můžete vyvolat pomocí aplikace We Connect ID.

V aplikaci si můžete nechat zobrazit:

 • Stav dveří, oken a dveří předního i zadního zavazadlového prostoru
 • Stav parkovacího osvětlení (parkovací světla, jednostranné parkovací světlo)
 • Stav uzamčení celého vozidla (odemčené, zamčené)

Aplikace We Connect ID. – informace o teplotě

Nízké teploty mohou ovlivnit výkon baterie. Na základě předpovědi počasí v místě, kde se vozidlo aktuálně nachází, a stavu nabití jeho baterie, obdržíte prostřednictvím aplikace We Connect ID. doporučení pro předehřátí nebo nabití vysokonapěťové baterie. Současně budete vyzváni, abyste nastavili čas odjezdu nebo abyste vozidlo připojili k nabíjecímu stojanu, aby v důsledku nízkých teplot nedošlo ke snížení výkonu baterie.

Aktuálně jsou poskytovány informace o teplotě pro model ID.3 Pure (45 kWh/využitelná kapacita baterie) a ID.4 Pure (52 kWh/ využitelná kapacita baterie).

Příprava

Nejprve se prosím ujistěte, zda máte uzavřenou platnou smlouvu na využívání služeb We Connect Start

Podmínkou pro využívání Mobilních online služeb Volkswagen je aktivní smlouva na využívání služeb We Connect Start¹, které jsou zdarma.

Jestliže již ve svém mobilním telefonu máte nainstalovanou aplikaci We Connect ID. a máte uzavřenou platnou smlouvu na využívání služeb We Connect Start, můžete následující krok přeskočit.

 

 1. Stáhněte si do Vašeho telefonu bezplatnou aplikaci We Connect ID. Aplikaci najdete v závislosti na operačním systému Vašeho mobilního telefonu v obchodě App Store - pro iOS nebo Google Play Store - pro OS Android.
 2. Přihlaste se do aplikace pomocí Vašeho Volkswagen ID a připojte Váš automobil.
 3. Aktivujte si Vaši smlouvu na využívání služeb We Connect Start. Postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci.

Jak mohu naistalovat ID. Software 3.0? 

Aktualizace softwaru 3.0 bude provedena ve dvou částech. Abyste mohli využívat všechny výhody, které aktualizace ID. Software 3.0 přináší, je důležité, abyste si stáhli část 1 i část 2 a provedli jejich instalaci.

V aktualizaci ID. Software 3.0 je možné vytvořit další uživatele a přepínat mezi účty hlavního uživatele a účty ostatních uživatelů. Po nainstalování části 1 budete z vozidla odhlášeni. Pro využívání mobilních online služeb je nezbytné, abyste se následně v infotainment systému přihlásili jako Hlavní uživatel.

Start Video

Přehled aktualizace ID. Software 3.0

K tomu, abyste získali aktualizaci ID. Software 3.0 Over-the-Air, si prosím ve Vašem vozidle aktivujte online mód. Jestliže je Váš automobil v online módu, jsou dostupné aktualizace stahovány na pozadí v průběhu jízdy. Váš model ID. Vás pak prostřednictvím zprávy na infotainment systému informuje, jakmile je aktualizace ID. Software 3.0 připravena k instalaci.

Při instalaci aktualizace postupujte prosím následujícím způsobem:

 • 1. Instalace 1. části - trvá cca 6-8 hodin (po instalaci 1. části je v infotainment systému nutné provést přihlášení Hlavního uživatele) 
 • 2. Instalace 2. části - trvá cca 1,5 hodiny
  Stažení 2. části aktualizace může trvat i několik týdnů po instalaci 1. části.

Upozornění:

 • V průběhu instalace Over-the-Air aktualizace můžete Váš model ID. otevřít, nelze jej však přitom nabíjet nebo nastartovat.
 • Hlasové ovládání online: Po nainstalování 1. části Over-the-Air aktualizace je dočasně možné používat pouze jazyky angličtina a němčina. Všechny jazyky, které byly k dispozici před provedením aktualizace, bude možné opět používat po provedení 2. části aktualizace.
 • Provedením instalace aktualizace ID. Software 3.0 budou některá osobní nastavení (např. uložené stanice rádia nebo vyhřívání sedadel) vrácena do továrního nastavení.
 • Obnovení stavu před instalací softwaru není možné.

Další odpovědi na často kladené otázky týkající se aktualizace naleznete v sekci Často kladené otázky (FAQ).

Průběh

Instalace 1. části

Za předpokladu, že je aktivní online mód, jsou dostupné aktualizace automaticky stahovány v průběhu jízdy. Podmínkou pro zahájení automatického stahování verze Software 3.0 je nainstalovaná aktualizace ID. Software 2.4. Jakmile je stahování dokončeno, Váš model ID. Vás informuje o tom, že aktualizace je k dispozici.

Více informací o jednotlivých krocích

Po instalaci 1. části:

Přihlaste se jako Hlavní uživatel:

 • Na uvítací obrazovce zvolte mód online.
 • Klepnutím na ikonu "Uživatel" se přihlaste jako Hlavní uživatel.
 • Stisknutím tlačítka "Skenovat kód" v aplikaci We Connect ID. ve Vašem mobilním telefonu naskenujte kód zobrazený na displeji infotainment systému nebo se přihlaste pomocí e-mailové adresy, kterou používáte pro přihlášení ke službám We Connect.

Chcete-li využívat další mobilní online služby, proveďte následující další kroky:

 • Přejděte do obchodu v infotainment systému. Zde získáte zdarma přístup ke službám We Connect a We Connect Plus
 • Vezměte na vědomí Oznámení a podmínky ochrany osobních údajů a vyjádřete Váš souhlas s novými Všeobecnými podmínkami používání.

Jestliže nemáte uzavřenou platnou smlouvu na využívání služeb We Connect nebo We Connect Plus, můžete tyto služby bezplatně získat v obchodě In-Car Shop v infotainment systému. Ujistěte se, že všechny Vaše osobní údaje jsou správné a úplné.

Vezměte prosím na vědomí, že aplikaci We Charge je po provedení aktualizace nutné znovu objednat v In-Car shopu infotainment systému.

Instalace 2. části

Stejně jako v 1. části Vás infotainment systém Vašeho ID. informuje o dostupnosti další aktualizace. Postupujte stejně jako v 1. části aktualizace.

Nyní můžete využívat nové a vylepšené funkce. Volkswagen Vám přeje, abyste si ve Vašem modelu ID. i nadále užívali spoustu radosti a jezdili bezpečně.

Po provedení Over-the-Air aktualizace se automaticky aktualizuje Vaše digitální kniha jízd a budete informování o nových nebo změněných funkcích.

 

Aktualizace ID. Software 3.0 Over-the-Air - instalace provedená u výrobce

V čem spočívá rozdíl?

 

Díky aktualizacím softwaru společnost Volkswagen zajišťuje, že Váš model ID. lze aktualizovat i po jeho zakoupení. V závislosti na tom, kdy byl Váš model ID. vyroben, se může rozsah některých funkcí aktualizace softwaru lišit. Díky aktualizaci ID. Software 3.0 získáte mnoho nových funkcí a vylepšení.

Jestliže byla u Vašeho modelu ID. provedena v servisu aktualizace ID. Software 2.4, máte uzavřenou platnou smlouvu na využívání služeb We Connect Start a máte založený uživatelský účet Volkswagen ID, může Váš automobil získat aktualizaci ID. Software 3.0 Over-the-Air. Jestliže však Váš automobil má ID. Software 3.0 již při pořízení, nebude tato aktualizace již znovu prováděna. Aktualizace ID. Software 3.0 byla u Vašeho vozu provedena již u výrobce.

V následujících tabulkách je uveden přehled různých funkcí pro modely ID. s aktualizacemi Software 3.0 Over-the-Air a od výrobce.

Více informací o optimalizaci řízení nabíjení a systému řízení spotřeby energie

Více informací o vylepšené navigaci

Více informací o komfortu

Více informací o In-Car aplikacích a funkcích

Více informací o mobilních službách online

 

FAQ – přehled otázek a odpovědí

Kdy se může provést aktualizace ID. Software 3.0 Over-the-Air?

Dříve než u Vašeho modelu ID. může být provedena aktualizace ID. Software 3.0 Over-the-Air, musí být v servisu provedena výměna 12voltové baterie a současně aktualizace softwaru na verzi 2.4. Potom, co je v servisu Volkswagen pro Vaše ID. dokončena servisní akce "Výměna 12voltové baterie s aktualizací ID. Software 2.4", může několik týdnů trvat, než pro Váš model ID. bude k dispozici další aktualizace, protože verze softwaru 3.0 se dokončuje postupně.

Jak dlouho trvá aktualizace ID. Software 3.0 Over-the-Air na mém modelu ID.?

Aktualizace je prováděna ve dvou částech. Abyste mohli využívat všechny výhody, které aktualizace přináší, je důležité nainstalovat obě části aktualizace.

 • Instalace 1. části aktualizace trvá přibližně 6-8 hodin
 • Instalace 2. části aktualizace trvá přibližně 1,5 hodiny

 

Jak zjistím, která verze softwaru je aktuálně nainstalována v mém modelu ID.?

V infotainment systému Vašeho modelu ID. otevřete v hlavním položku menu "Nastavení" a přejděte do části "Systémové informace". Verze Vašeho ID. Software je zobrazena v části "ID. Software".

Proč je na mém voze ID. nutné provést aktualizaci ID. Software 3.0 Over-the-Air?

Volkswagen doporučuje, abyste nadcházející aktualizace softwaru prováděli bez prodlení a pravidelně. Získáte totiž nejenom výhody, které přinášejí další a vylepšené funkce. Nejnovější verze ID. Softwaru je současně také předpokladem, abyste mohli získat budoucí aktualizace.

Jsou pro mě aktualizace ID. Softwaru zdarma?

Ano, aktualizace softwaru jsou pro Vás zdarma.

Mám již aktualizaci ID. Software 2.4. Je nutné, abych provedl aktualizaci ID. Software 3.0 Over-the Air?

Aktualizace ID. Software 3.0 Over-the Air obsahuje mimo jiné další funkce. Volkswagen proto doporučuje neprodleně aktualizovat softwaru na tuto verzi.

Dostanu doklad o aktualizaci softwaru?

Verze ID. Softwaru, která je nainstalována do Vašeho modelu ID., je zaznamenána v systému vozidla.

Co se stane, když nenainstaluji druhou část aktualizace ID. Software 3.0 Over-the-Air?

Instalace této Over-the-Air aktualizace je nutným předpokladem pro získání dalších aktualizací. Jestliže aktualizaci neprovedete (část 1 a část 2), nebudou k dispozici popsané nové funkce a vylepšení. V případě, že provedete pouze 1. část aktualizace, bude například pro hlasového ovládání možné používat pouze angličtinu a němčinu. Proto je nutné provést také 2. část aktualizace, abyste ve Vašem voze ID. mohli využívat všechny funkce, které jsou v rámci aktualizace k dispozici. Návrat k předchozím verzím softwaru není možný.

Již mám nainstalovanou 1. část aktualizace ID. Software 3.0. Jak dlouho bude trvat, než obdržím 2. část?

Stažení 2. části aktualizace může trvat od sedmi dnů až po několik týdnů.

V případě, že jsem v online módu, znamená to, že odesílám nebo sdílím údaje o své poloze?

U předchozích verzí softwaru aktivace online módu ve voze automaticky znamenala odesílání nebo sdílení dat o poloze automobilu a dat o používání vozidla - bez možnosti individuálně upravit preference pro odesílání nebo sdílení těchto údajů. Verze softwaru 3.0 nyní po aktivaci online módu umožňuje individuální nastavení preferencí pro sdílení dat generovaných vozidlem (data o vozidle, data o jeho využívání, data o poloze, data Car2X). Aby Vaše vozidlo zůstalo online, máte možnost sami rozhodnout, která data chcete odesílat nebo sdílet (s výjimkou zákonem vyžadovaných funkcí, jako je eCall). Další informace o nastavení Ochrany osobních údajů v aktualizaci 3.0 naleznete zde.

Newsletter o elektromobilitě a ID. modelech

Díky newsletteru získáte neustálý přehled o nejnovějším vývoji rodiny vozů Volkswagen ID. Těšit se můžete také na základní informace o technologiích a událostech v oblasti elektromobility ve společnosti Volkswagen. Přihlaste se k odběru a získejte přístup k nejaktuálnějším informacím.

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen