Záruka mobility pro osobní vozy Volkswagen Phaeton

Služby s dalekým dosahem.

Porouchalo se Vám auto?

Se Zárukou mobility nikdy nezůstanete stát bez pomoci. Uděláme vše pro to, abyste se dostali bez problémů, tam kam potřebujete.

Bezplatně!

Všechny služby v rámci Záruky mobility Vám poskytneme zdarma. Na území České republiky nemusíte zaplatit ani korunu. Pokud využijete služeb Záruky mobility v zahraničí, uhradí Vám vzniklé náklady Váš tuzemský prodejce Volkswagen.

Po celou dobu životnosti vozu!

Jestliže budete pravidelně provádět inspekční servis ve svém autorizovaném servisu Volkswagen, který provede doporučené servisní úkony podle servisního plánu, platí Záruka mobility po celou dobu životnosti Vašeho vozu. U nových vozidel Volkswagen Phaeton platí Záruka mobility nejprve do prvního předepsaného servisu. S každým provedeným servisem, resp. LongLife servisem, se platnost Záruky mobility prodlužuje až do dalšího inspekčního servisu, resp. LongLife servisu.

Inspekční servis se vyplatí!

Pravidelný inspekční servis pomáhá udržet Vaše auto ve skvělém technickém stavu a přispívá i k bezpečnému provozu vozidla a k celkové bezpečnosti silničního provozu. Už proto je výhodné nechat si pravidelně provést inspekční servis v některém autorizovaném servisu Volkswagen podle pokynů v servisním plánu.

Získáte ale mnohem víc!

 • dvouletou záruku na práci
 • dvouletou záruku na použité originální díly Volkswagen®
 • a samozřejmě Záruku mobility! Bude-li Vaše auto nepojízdné, Vy zůstanete mobilní!

Záruka mobility LongLife platí v těchto zemích:

Belgie, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kanárské ostrovy, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie.

Záruka mobility se netýká škod, které:

 • vznikly v důsledku nehody nebo působení vnějších vlivů (např. krádeže, odletujících kamenů) či nedostatečné péče nebo nesprávného používání
 • vznikly záměrným poškozením nebo hrubou nedbalostí majitele, řidiče nebo jeho spolujezdce
 • vznikly v důsledku změn provedených na vozidle nebo montáží dílů, které nejsou schváleny koncernem Volkswagen
 • vznikly neodbornou opravou v některém servisu, který nemá autorizaci Volkswagen
 • vznikly účastí na motoristických soutěžích, vojenských cvičeních, akcích odstraňujících následky katastrof a podobných událostí
 • vznikly v souvislosti s válečnými událostmi, nepokoji, zemětřesením nebo působením vyšší moci
 • vznikly v důsledku toho, že nebyly provedeny opravy doporučené v rámci inspekčního servisu (fakturu uschovejte pro předložení)
 • vznikly v důsledku závad, jež byly zákazníkovi známy, ale jejichž odstranění nebylo zajištěno v některém servisu Volkswagen.

Naše služby pro Vás do prvního předepsaného servisu

S každým provedeným servisem, resp. LongLife servisem, se platnost Záruky mobility prodlužuje až do dalšího inspekčního servisu, resp. LongLife servisu.

1. Mobilní již od domovních dveří
Záruka mobility platí téměř po celé Evropě - ať již stojí vozidlo přede dveřmi Vašeho bydliště nebo jste právě na cestách. Z důvodu dosažitelnosti jsou služby omezeny na veřejně přístupné zpevněné komunikace.

2. Okamžitá pomoc v případě poruchy
V případě poruchy se pomoc dostaví co možná nejrychleji. Drobné opravy, které jsou provedeny přímo na místě za účelem zprovoznění vozu, Vám budou provedeny bezplatně.

3. Odtahová služba
Pokud není možné odstranit poruchu přímo na místě, bude Vaše vozidlo odtaženo do nejbližšího autorizovaného servisu Volkswagen.

V případě, že tam opravu nelze provést do 3 hodin, zajistí servis Volkswagen jednu z následujících služeb:

 1. Náhradní vůz
  Náhradní vůz (pronajatý vůz) je poskytován na dobu potřebnou pro provedení oprav a to maximálně na 5 dnů a na bezprostředně následující víkend nebo dny pracovního klidu, bez omezení počtu najetých km.
 2. Přenocování v hotelu
  Uhradíme Vám a všem spolucestujícím ubytování v hotelu, a to maximálně na 5 nocí (včetně snídaní).
 3. Pokračování v cestě letadlem nebo vlakem
  Pokud chcete pokračovat do původního cíle cesty letadlem nebo vlakem, hradíme náklady do výše 14 000 Kč na osobu.
 4. Navrácení vozidla
  Při vyzvednutí vozidla Vám uhradíme cestovní náklady dojezdu autobusem, vlakem, příp. letadlem do maximální výše 14 000 Kč.

4. Taxi
Náklady na použití taxislužby (případně autobusu nebo vlaku) hradíme až do výše 2000 Kč.

5. Další náklady (poplatky za telefon, za parkování),
které Vám vzniknou v souvislosti s poruchou, uhradíme do výše 500 Kč.

6. V případě drobných problémů,
které se mohou vyskytnout u vozidla v každodenním provozu, jako je např. výpadek baterie, nedostatek oleje nebo chladicí kapaliny, defekt pneumatiky, potíže po natankování nevhodného paliva nebo nedostatek paliva, Vám budeme rádi nápomocni.

Pro účely Záruky mobility se za vozidlo neschopné dalšího provozu považuje vozidlo, které v důsledku nenadálé technické poruchy buď nedojede po vlastní ose do servisu, nebo u kterého výrobce pokračování v jízdě v návodu k obsluze vozidla zakazuje.

Přivolání pomoci - Česká republika

V případě, že se Vaše vozidlo stane z důvodu jakékoliv poruchy nepojízdným, obraťte se na telefonní centrálu Volkswagen Assistance, která je Vám k dispozici na bezplatném telefonním čísle:

800 189 847
(800 1VWVIP)

nebo na telefonním čísle:
261 104 363

Přivolání pomoci - v zahraničí

V případě, že se Vaše vozidlo stane z důvodu vzniku nenadálé technické poruchy nepojízdným v zahraničí, doporučujeme Vám kontaktovat centrálu Volkswagen Assistance v České republice na telefonním čísle:

+420 261 104 363


Minimalizujete tím riziko problémů při zprovoznění Vašeho vozidla, případně následné úhrady vzniklých nákladů Záruky mobility.

Pokud z nějakých důvodů nelze kontaktovat centrálu Volkswagen Assistance, vyhledejte v brožurce Na cestách, která je součástí palubní literatury každého vozidla, příslušné telefonní číslo tamní asistenční služby nebo přímo importéra Volkswagen.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Souhlasím