Recyklace starých automobilů

Recyklace starých automobilů

Budování vztahu k životnímu prostředí je postaveno na třech základních pilířích. Počínaje vývojem a výrobou vozů Volkswagen, přes zajištění údržby v odborných servisech, až po recyklaci starého vozu a starých dílů, která odpovídá platným právním předpisům.

Konstrukce vozidla a jeho jednotlivých komponent, která splňuje požadavky recyklace

Již od roku 1989 provádí Volkswagen na každém novém vozidle detailní studii jeho demontáže. Takto získané znalosti jsou plynule implementovány do projektů nových automobilů s cílem zlepšit jeho vlastnosti při recyklaci a demontáži.

Již ve fázi vývoje jsou brány do úvahy technologie recyklace, které bude možné v praxi použít. Důležitým příspěvkem je proto další vylepšení konstrukce, která splňuje požadavky recyklace, a to i přes neustále rostoucí nároky na nové automobily, zejména pokud jde o komfort a bezpečnost.

Opětovné využití a recyklace konstrukčních dílů

Opětovné využití konstrukčních dílů, montážních sestav a materiálů je pro Volkswagen již po dlouhou dobu zavedenou součástí hospodaření.

V Rakousku bylo v roce 2012 u všech koncernových vozů výměnným způsobem znovu použito 79 392 položek neboli 1 130 tun sestav motoru, převodovky/spojky, nápravy, elektroniky a palivového systému.

Pro uzavření materiálových cyklů provedl koncern Porsche v Rakousku v roce 2012 materiálovou recyklaci

  • 493 tun vrstvených bezpečnostních skel
  • 248 tun plastových nárazníků
  • 167 000 litrů brzdové kapaliny.
Nakládání s odpady a starými automobily, které je ohleduplné k životnímu prostředí

Pro optimální nakládání se starými automobily vytvořil Volkswagen v Rakousku celostátní síť recyklačních středisek. Kromě právně závazných norem tak jsou splněny i vysoké nároky na kvalitu a spolehlivost. Pro optimalizaci při nakládání se starými automobily a jejich demontáží vytvořil Volkswagen společně s ostatními výrobci automobilů databázi IDIS (internationales Demontageinformationssystem - mezinárodní informační systém pro demontáž automobilů).

Klasický postup při recyklaci starých automobilů zahrnuje odčerpání provozních kapalin ("vypuštění"), demontáž a rozdrcení s následnou recyklací kovových součástí, které tvoří přibližně 75 % hmotnosti automobilu.

Při drcení kovových součástí starých automobilů vzniká přibližně 20 % rozdrceného odpadu, který byl dříve nepoužitelný a byl ukládán na skládky. Aby bylo možné tento převážně nekovový materiál opětovně využít, vyvinul Volkswagen společně s technologickou společností Sicon nový postup zpracování, který inteligentním způsobem kombinuje různé osvědčené technologie. Z odpadu, který byl v minulosti bezcenný, je tak získáno několik frakcí, které se při procesu recyklace převážně změní na suroviny, jež najdou smysluplné hospodářské využití a které nezatěžují životní prostředí. Recyklace starých automobilů tak v konečném součtu dosahuje hodnoty 95 % a představuje rozhodující přínos pro úsporu primárních surovin.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Souhlasím