Originální díly Volkswagen

Nemusíte dělat kompromis mezi kvalitou a cenou. Originální díly Volkswagen

Originální díly Volkswagen poskytují nekompromisní bezpečnost a jsou ztělesněním optimální funkčnosti a přesnosti lícování, dlouhé životnosti a udržení hodnoty.

Nic by nemohlo být lepší
Originální díly Volkswagen vznikají s vývojem vozu, a jsou proto optimálně sladěné s každým modelem. Jejich kvalita a funkčnost plní nejvyšší standardy napříč celým sortimentem. Pokud budete skutečně někdy potřebovat náhradu, ať jezdíte jakýmkoliv modelem Volkswagen, vždy byste se měl/a rozhodnout opět pro originál. Originální díly Volkswagen jsou vždy co nejrychleji tam, kde je jich zapotřebí. Mobilní zůstanete i díky tomu, že zaručujeme dodávky dílů potřebných k jízdní připravenosti vozu 15 let po výběhu dané série modelu. A v neposlední řadě mají Originální díly Volkswagen jednu zcela speciální výhodu: každé vylepšení našich sériových vozů se v nich hned promítne.

Přehled Vašich výhod

 • Nejnovější stav techniky
 • Maximální standard kvality
 • Bezpečnost
 • Optimální přesnost lícování
 • Sortiment více než 300.000 Originálních dílů Volkswagen
 • Dostupnost
 • Výhodný poměr mezi cenou a kvalitou 

Automobilová skla

Čelní sklo
Čelní okno je zasklené lepeným bezpečnostním sklem, tzn. dvě tabule skla jsou vzájemně spojené plastovou mezivrstvou (PVB).

Čelní skla jsou tvarem přizpůsobená designu konkrétního modelu auta. Navíc mají přesné rozměry a zaručují bezchybnou optickou kvalitu. Protože mají stabilizační účinek na statiku vozidla, již drobná poškození mohou ohrozit vaši bezpečnost: nejčastější příčinou jsou údery odletujícími kaménky! Ty snižují stabilizující účinek. Na nerovné vozovce pak může sklo vlivem pohybů karoserie rychle prasknout.

Záďová, boční a střešní skla
Zasklení záďových, bočních a střešních oken tvoří zpravidla jednovrstvé bezpečnostní sklo. Od normálního skla se jednovrstvé bezpečnostní sklo liší vyšší pevností vůči mechanickým a tepelným vlivům. Navíc se vyznačuje zvláštním způsobem lomu. Při poškození se roztříští na mnoho malých úlomků s tupými hranami. Záďová, boční a střešní skla se kvůli svým charakteristickým bezpečnostním vlastnostem nedají opravovat. Při poškození se tento druh skel musí vždy vyměnit.

 

Startovací baterie

Stále více asistenčních systémů zajišťuje, abyste cestovali čím dál pohodlněji a šetrněji k životnímu prostředí. Podmínkou jsou silné startovací baterie, které váš Volkswagen spolehlivě zásobují přesně nastaveným množstvím energie

Originální startovací baterie Volkswagen
Originální startovací baterie Volkswagen dodává přesně to množství energie, které váš Volkswagen potřebuje - pro bezpečný start i v mrazivém chladu. Pro ekologické funkce, jako je systém start-stop. A pro komfortní nezávislé vytápění stojícího vozidla, pro autorádio a pro všechno, co vaši jízdu dělá ještě příjemnější.

Baterie jako spotřební díl?
Vaše baterie se musí čas od času vyměnit.
Důvod: při každém vybití se na olověných deskách baterie tvoří krystaly síranu olovnatého, které natrvalo snižují průtok proudu. Čím více krystalů síranu olovnatého se na plochách desek vytvoří, tím menší kapacitu baterie má.

Čas na výměnu?
Dlouhé doby stání, mnoho krátkých jízd: čas na výměnu baterie závisí na mnoha faktorech. Všeobecně byste si měli baterii nechat pravidelně zkontrolovat. Jen tak se na ni můžete kdykoliv spolehnout.

Úkol pro odborníky
Bezpečně pro vás i pro váš Volkswagen: výměnu baterie svěřte školenému odbornému personálu. Je zde totiž hodně rizikových faktorů: kyselina v bateriích je silně žíravá, unikající plyny mohou explodovat a nesprávná baterie poškozuje váš Volkswagen.

Proč je nesprávná baterie škodlivá?
Mnoho vozů Volkswagen má systém managementu baterie. Ten mimo jiné poznává stav baterie a reguluje energetické hospodaření vozidla. To všechno může fungovat jen v případě, že je baterie přesně sladěna s vozidlem a systém správně rozezná její kód. Jinak se může baterie zbytečně přetěžovat nebo příliš silně vybíjet. Z toho může vyplynout trvalé poškození.

Originální baterie Volkswagen
Spolehlivá energie a větší výkon díky nadprůměrně vysokému podílu olova a kvalitním materiálům: to jsou naše originální startovací baterie Volkswagen. Bezúdržbové originální baterie jsou v případě potřeby nejlepší náhradní díl pro váš Volkswagen - včetně tříleté záruky.

Servis brzd

Výměna brzdových kotoučů, čelistí a destiček

Brzdy Volkswagen
Brzdy jsou velmi důležité pro vaši bezpečnost. S originálními brzdami Volkswagen bezpečně zastavíte. I v chladu a po dlouhé jízdě z kopce. S prázdným zavazadlovým prostorem i s těžkým nákladem a celou rodinou v kabině. Důvod: originální brzdy Volkswagen jsou v optimální souhře s brzdným systémem. Jsou dimenzované přesně na maximální rychlost a hmotnost vašeho Volkswagenu.

Bezpečné: díky krátké brzdné dráze.

Přesné: vyvinuté pro váš model vozu Volkswagen a dimenzované na jeho hmotnost, výkon a maximální rychlost.

S větší výdrží: potvrzeno v náročných praktických testech na 500.000 km za všech povětrnostních podmínek.

Plný výkon pro vaši bezpečnost. Abyste se bezpečně zastavili, musí vaše brzdy podat maximální výkon a odolávat obrovskému tlaku a extrémním teplotám.

Špičková teplota
Když jedete z kopce, vaše brzdy musí snášet teplotu 800 až 1.000°°C.

Silný výkon
Když ve svém Volkswagenu silně brzdíte, výkon brzd činí až 883 kW (1.200 PS) a mnohonásobně tak překračuje výkon motoru.

Vysoký tlak
Při plném brzdění se brzdové obložení přitiskne na brzdové kotouče průměrnou silou cca 15.000 N.

Aby byla zajištěna plná bezpečnost při jízdě, měli byste rozhodně sledovat kontrolky.

 

Tipy pro brzdy

 • Správný typ

Vaše brzdy musí přesně odpovídat výkonu motoru, hmotnosti a maximální rychlosti vašeho Volkswagenu. A také si musí vzájemně odpovídat brzda a brzdové obložení.

 • Ověřená bezpečnost

Při každé výměně kol si nechejte zkontrolovat i brzdy. Plus: doporučujeme každoroční kontrolu.

 • Výměna v párech

Brzdové kotouče a obložení na jedné ose se musí vyměňovat vždy v párech. Jestliže jsou brzdy na jedné straně vozu silněji opotřebené, může se váš Volkswagen při nouzovém brzdění stáčet do strany.

 • Práce pro odborníky

Bliká vám kontrolka "brzdy"? Rozjeďte se do partnerského servisu Volkswagen - na vašich brzdách by měl pracovat pouze školený odborný personál.

Brzdová kapalina

 

Větší bezpečnost za extrémního chladu a při silném zatížení, delší interval pro další návštěvu servisu. Originální brzdová kapalina Volkswagen byla vyvíjena společně s vaším brzdovým systémem a je silně nadstandardní - přesněji řečeno byl pro ni vytvořen vlastní standard: interní norma VW-Norm 501 14.

 

Zvlášť spolehlivá pod tlakem: originální brzdová kapalina Volkswagen

 

… nabízí různé technické výhody, představující jakostní standard VW-Norm 501 14.

… při teplotách pod bodem mrazu až do -40 °C má vysokou tekutost, čímž zvyšuje výkonnost brzdového systému za nízkých teplot.

… tato vysoká tekutost také přispívá k tomu, aby program elektronické stabilizace (ESP) mohl rychleji reagovat i za nízkých teplot, čímž se výrazně zvyšuje bezpečnost v oblasti stability při zatáčení.

… má o 10 °C vyšší mokrý bod varu než standardní brzdové kapaliny (DOT 4*). To zajišťuje větší provozní bezpečnost při zvýšeném podílu vody a vyšším tepelném zatížení.

… dá se bez problémů používat ve všech starších modelech a i zde uplatňuje své přednosti.

 

Krátce:

 • Úspora materiálu

Nenarušuje těsnění. Působí proti korozi rozvodů a válců.

 • Silný výkon v chladu

Provozuschopnost i při nízkých teplotách do -40 °C.

 • Delší servisní intervaly

U nových Volkswagenů se první servisní interval prodlužuje na tři roky.

 

Multitalent:
 • Co všechno pro vás dělá brzdová kapalina?

Brzdová kapalina musí splňovat vysoké požadavky. Jen tak se vaše auto bezpečně zastaví - v horku i v zimě.

 • Tekutá i v chladu

Ani při extrémních mrazech nesmí brzdová kapalina zmrznout ani ztuhnout.

 • Váže vlhkost

Brzdová kapalina je hygroskopická: váže vodu a tím v brzdovém systému zamezuje tvorbě kapek, které zapříčiňují korozi a snížení brzdné síly.

 • Vysoký bod varu

Brzdová kapalina nesmí vřít, protože při tom vznikají bubliny páry, které jsou stlačitelné. Na brzdy se pak nepřevádí plná brzdná síla.

 • Proč se musí vyměňovat?

Brzdová kapalina váže vlhkost. Tím zajišťuje nízký podíl vody ve vašem brzdovém systému. V brzdové kapalině však tento podíl během doby roste. Je-li příliš vysoký, snižuje se bod varu a mohou se tvořit bubliny páry. Když sešlápnete brzdu, bubliny se smáčknou a ztrácí se tím brzdná síla.

 • Můžeme si brzdovou kapalinu měnit sami?

Vaše brzdy musí fungovat spolehlivě - pro vaši bezpečnost i pro bezpečnost ostatních. Nechejte si všechny práce na brzdách provádět výhradně školeným odborným personálem.

 • Kdy je čas na výměnu?

U nového Volkswagenu byste měli brzdovou kapalinu nechat poprvé vyměnit po třech letech - potom doporučujeme výměnu každé dva roky.

Přísada do chladicí kapaliny

Spolehlivá ochrana za každého počasí
Ochrana proti mrazu, horku i korozi. To jsou jen některé výhody originální přísady do chladicí kapaliny Volkswagen, která zajišťuje optimální výkon motoru i za extrémních podmínek.

Pylové a prachové filtry

Originální pylové a prachové filtry Volkswagen udržují čerstvý vzduch a čistou klimatizaci.
Originální pylové a prachové filtry a filtry s aktivním uhlím chrání posádku vozidla před zátěžemi z okolního vzduchu a vaši klimatizaci před znečištěním. Malá ztráta tlaku zaručuje dostatečný výkon topení nebo chlazení za každého počasí.

Palivové filtry

Originální palivové filtry Volkswagen prodlužují životnost.

Důvěřujte kvalitě
Znečištěné palivo poškozuje motor a tím omezuje jízdní pohotovost. Originální palivové filtry Volkswagen zbavují palivo nečistot a zajišťují tak dlouhou životnost motoru.

Bezpečnost systému
Znečištěné palivo může u zážehového motoru poškodit palivové čerpadlo a vstřikovací ventily, u dieselového motoru vstřikovací čerpadlo a vstřikovací trysky. Originální palivové filtry Volkswagen jsou dimenzovány speciálně pro palivový systém vašeho vozu. Zbavují benzín nebo naftu nečistot jako prach, rez, voda a částice z nádrže, které překračují stanovené tolerance. Takto optimalizovaný stupeň čištění zajišťuje stejnoměrný chod a dlouhou životnost motoru.

Přesnost
Originální palivové filtry Volkswagen zaručují maximální funkčnost a bezpečnost během celého servisního intervalu. A protože jde o Originální díl Volkswagen, můžete se spolehnout na to, že nevzniknou žádné netěsnosti. Účinně se tak vyloučí možný požár motoru a znečištění životního prostředí.

Vzduchové filtry

Originální vzduchové filtry Volkswagen - záruka plného výkonu motoru.
Optimální směs paliva a vzduchu je předpokladem plného výkonu spalovacích motorů. Originální vzduchové filtry značky Volkswagen zajišťují minimální spotřebu paliva a mají ještě řadu dalších funkcí.

Optimální směs paliva a vzduchu
Jen se správně nadávkovanou směsí paliva a vzduchu mohou spalovací motory vyvinout maximální výkon. Při tom je nutné, aby nasávaný vzduch byl zbavený všech nečistot. Ve vašem vozidle zaručují originální vzduchové filtry Volkswagen nízkou spotřebu paliva a pomáhají minimalizovat škodlivé výfukové plyny.

Průtokový odpor
Originální vzduchové filtry Volkswagen jsou přesně uzpůsobeny pro daný typ motoru. Díky tomu zvládnou obojí: vysoký stupeň odlučování nečistot a současně přesně regulovaný průtokový odpor pro množství nasávaného vzduchu. Tak se zajišťuje optimální spalování s maximálním výkonem motoru při současných nízkých emisích škodlivin.

Tlumení hluku
Originální vzduchové filtry Volkswagen mají stanovenou geometrii skladů a speciálně ražený a rýhovaný papír. Tlumí zvuky při nasávání vzduchu a zabezpečují plnou funkčnost po celou dobu používání.

Olejové filtry

Originální olejové filtry Volkswagen - základ perfektního výkonu motoru.
Dostatečné zásobování mazných míst motorovým olejem a odfiltrování nečistot je předpokladem pro optimální výkon motoru a jeho ochranu. S originálními olejovými filtry Volkswagen chráníte své auto účinně a především spolehlivě před opotřebením.

Tlumiče výfuku

Originální tlumiče výfuku Volkswagen pro ideální zvuk
Tlumiče výfuku jsou důležitou součástí vozidla, která hraje klíčovou roli ve výfukovém systému moderních automobilů.
Vozidla jsou podle modelu vybavena zadním tlumičem výfuku a případně i předním nebo středním tlumičem výfuku. Hlavním úkolem tlumičů výfuku je redukce hluku vznikajícího při odvádění spalin z motoru. Mimoto má zajišťovat udržování optimálního výkonu motoru.

Tlumiče pérování

Tlumiče pérování. S originálními tlumiči pérování Volkswagen je zachován váš komfort i vaše bezpečnost. Zde zjistíte, proč jsou tak mimořádné a jak fungují.

Originální tlumiče pérování Volkswagen
Týmová práce pro větší komfort a bezpečnost. Originální tlumiče pérování Volkswagen jsou optimálně uzpůsobeny pro váš Volkswagen, jeho podvozek a asistenční systémy. Zajišťují klidnou a bezpečnou jízdu a pomáhají vám udržovat směr jízdy - v ostrých zatáčkách, při plném brzdění a také když cestujete s těžkým nákladem a s celou rodinou.

Bezpečně: redukují kmitání a podporují funkci asistenčních systémů (např. elektronický stabilizační program nebo ABS)

Výkonně: špičkový výkon při vysoké rychlosti a zatížení, např. těžkým přívěsem nebo zavazadly.

Úsporně: chrání díly karoserie a podvozku před vyšším opotřebením.

Stírátka

Originální stírátka Volkswagen - bezpečnost na prvním místě.
Díky průběžnému výzkumu a vývoji, inteligentnímu designu, hodnotným materiálům a kvalitnímu zpracováním jsou originální stírátka Volkswagen maximálně funkční a tím aktivně podporují vaše bezpečí v silničním provozu. Tyto často podceňované produkty rozhodujícím způsobem přispívají k vaší bezpečnosti.

Test:

Originální stírátka Volkswagen Aero Wischer* byla podrobena tříměsíčnímu srovnávacímu produktovému testu v nezávislé zkušebně DEKRA Certification GmbH. Srovnávala se při něm s plochými stírátky pěti dalších výrobců. Konkrétně to byla aero-stírátka Bosch, Swf, Champion, Cartrend a Würth. Při testech se dokumentovalo chování originálních stírátek Volkswagen a konkurenčních výrobků za nejnepříznivějších podmínek. Musela vydržet mimo jiné 150.000 stíracích cyklů, teplotní rozdíly 100 stupňů a nárazy na čelní sklo.

*Testovala se stírátka Volkswagen Original Aero Wischer pro Golf V, od modelového roku 2005

Výměna klínového řemenu

Výměna klínového řemenu - vědět jak
Klínové řemeny jsou spotřební díly. Při inspekční prohlídce se podrobí vizuální kontrole a v případě potřeby, resp. v pravidelných intervalech po 60.000 až 210.000 km se vymění. Protože je klínový řemen trvale vystaven enormní zátěži, neměli byste šetřit na nesprávném místě. Vsaďte na spolehlivost a kvalitu, protože prasklý klínový řemen znamená drahé poškození motoru.

Co všechno snáší klínový řemen během své životnosti?
Klínový řemen spojuje klikovou hřídel s hřídelí vačkovou. Motor se bez něho neobejde. A protože je neustále v chodu, urazí za dobu své životnosti v motoru dráhu odpovídající šesti oběhům zeměkoule.

Proč jezdit pravidelně na inspekční prohlídky a pravidelně vyměňovat?
Starý nebo silně opotřebovaný klínový řemen se může přetrhnout a způsobit poškození motoru. Důvod: řízení ventilů motoru vypadne z taktu, píst udeří do ventilu jako projektil - často rychlostí 15 m/s. Většinou se pak musí vyměnit celá hlava válce.

Kdy je čas na výměnu klínového řemenu?
Podle modelu, motoru a podmínek používání se uplatňují buď pevné intervaly výměny, nebo kontrolní intervaly podle výrobce. Pevné intervaly výměny obvykle závisí na kilometráži a mohou činit 60.000 až 210.000 km. U benzínových motorů se klínové řemeny velmi často kontrolují v intervalu, který při inspekční prohlídce stanoví technik podle toho, jestli je potřebná výměna, nebo ne. Co se hodí právě pro váš Volkswagen, to ví váš autorizovaný servis Volkswagen Partner.

Tip: Nechejte si hned zkontrolovat váš nově koupený ojetý vůz.

Můžeme si klínový řemen vyměnit sami?
Nesprávně namontovaný klínový řemen poškozuje motor. Výměna je navíc složitá a náročná. Ozubená a vodicí kola musí být perfektně vyrovnaná a klínový řemen správně napjatý. Současně by se mělo vyměnit i vodní čerpadlo a vodicí a napínací kladky. Kromě obsáhlých odborných vědomostí potřebujete i speciální nářadí.

Zapalovací svíčky

Originální zapalovací svíčky Volkswagen pro velkou zátěž a odolnost.
Originální zapalovací svíčky Volkswagen "Laser-Platinum" přesvědčují energickým zrychlením, vysokou elasticitou a vynikající otáčivostí. Tímto modelem propůjčíte svému vozu Volkswagen ještě větší stabilitu a navíc zvýšíte jeho resistenci vůči zátěžím na silnici.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Souhlasím