Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Souhlasím

Technika a životní prostředí

Recyklace starých automobilů

Budování vztahu k životnímu prostředí je postaveno na třech základních pilířích. Počínaje vývojem a výrobou vozů Volkswagen, přes zajištění údržby v odborných servisech, až po recyklaci starého vozu a starých dílů, která odpovídá platným právním předpisům.

Konstrukce vozidla a jeho jednotlivých komponent, která splňuje požadavky recyklace

Již od roku 1989 provádí Volkswagen na každém novém vozidle detailní studii jeho demontáže. Takto získané znalosti jsou plynule implementovány do projektů nových automobilů s cílem zlepšit jeho vlastnosti při recyklaci a demontáži.

Již ve fázi vývoje jsou brány do úvahy technologie recyklace, které bude možné v praxi použít. Důležitým příspěvkem je proto další vylepšení konstrukce, která splňuje požadavky recyklace, a to i přes neustále rostoucí nároky na nové automobily, zejména pokud jde o komfort a bezpečnost.

Opětovné využití a recyklace konstrukčních dílů

Opětovné využití konstrukčních dílů, montážních sestav a materiálů je pro Volkswagen již po dlouhou dobu zavedenou součástí hospodaření.

V Rakousku bylo v roce 2012 u všech koncernových vozů výměnným způsobem znovu použito 79 392 položek neboli 1 130 tun sestav motoru, převodovky/spojky, nápravy, elektroniky a palivového systému.

Pro uzavření materiálových cyklů provedl koncern Porsche v Rakousku v roce 2012 materiálovou recyklaci

  • 493 tun vrstvených bezpečnostních skel
  • 248 tun plastových nárazníků
  • 167 000 litrů brzdové kapaliny.
Nakládání s odpady a starými automobily, které je ohleduplné k životnímu prostředí

Pro optimální nakládání se starými automobily vytvořil Volkswagen v Rakousku celostátní síť recyklačních středisek. Kromě právně závazných norem tak jsou splněny i vysoké nároky na kvalitu a spolehlivost. Pro optimalizaci při nakládání se starými automobily a jejich demontáží vytvořil Volkswagen společně s ostatními výrobci automobilů databázi IDIS (internationales Demontageinformationssystem - mezinárodní informační systém pro demontáž automobilů).

Klasický postup při recyklaci starých automobilů zahrnuje odčerpání provozních kapalin ("vypuštění"), demontáž a rozdrcení s následnou recyklací kovových součástí, které tvoří přibližně 75 % hmotnosti automobilu.

Při drcení kovových součástí starých automobilů vzniká přibližně 20 % rozdrceného odpadu, který byl dříve nepoužitelný a byl ukládán na skládky. Aby bylo možné tento převážně nekovový materiál opětovně využít, vyvinul Volkswagen společně s technologickou společností Sicon nový postup zpracování, který inteligentním způsobem kombinuje různé osvědčené technologie. Z odpadu, který byl v minulosti bezcenný, je tak získáno několik frakcí, které se při procesu recyklace převážně změní na suroviny, jež najdou smysluplné hospodářské využití a které nezatěžují životní prostředí. Recyklace starých automobilů tak v konečném součtu dosahuje hodnoty 95 % a představuje rozhodující přínos pro úsporu primárních surovin.

Modely EcoFuel

(také CNG - automobily na Compressed Natural Gas - stlačený zemní plyn)

Při vývoji automobilů s pohonem na stlačený zemní plyn, které jsou šetrné k životnímu prostředí, určuje Volkswagen nová měřítka. Se svými hospodárnými modely s označením EcoFuel pak jde s trendem vývoje.

Výhody pro Vás

  • Díky nízké spotřebě paliva získáváte výhodné normované hodnoty spotřeby (NOVA).
  • Protože cena stlačeného zemního plynu je ve srovnání s cenou benzinu poloviční, ušetříte na nákladech za palivo. A s modely EcoFuel se značkou Volkswagen šetříte také životní prostředí.

Zemní plyn jako palivo

Zemní plyn, který se používá jako palivo, je označován jako CNG (Compressed Natural Gas). CNG je zemní plyn, který se těží a následně se používá jako stlačený. Odlišuje se tak od kapalného plynu LPG (Liquefied Petroleum Gas). Podle spalného čísla se rozlišuje plyn H (high) a plyn L (low). V České republice je u čerpacích stanic se stlačeným zemním plynem nabízen pouze plyn H.

Proč vlastně zemní plyn?

  • Zemní plyn je nejedovatý a ve srovnání s tekutými palivy ho lze lépe energeticky využít.
  • Zemní plyn má vysokou odolnost proti klepání, a to díky vysokému oktanovému číslu. Motor je tak díky tomu výkonnější a má klidnější chod.
  • Zemní plyn je mimořádně vhodný pro použití ve spalovacích motorech.
  • Zemní plyn se samovznítí až při teplotě cca 600° C (ve srovnání s benzinem, který se samovznítí až při teplotě cca 360° C).
  • Zásoby zemního plynu jsou celosvětově mnohem větší než zásoby ropy.

Tankování nepředstavuje žádný problém!

Palivo pro Váš automobil EcoFuel můžete natankovat u mnoha čerpacích stanic se stlačeným zemním plynem po celé České republice a můžete tak bez obav cestovat po celém jejím území.
Avšak také sousední země - Rakousko, Německo, Polsko a Slovensko průběžně budují čerpací stanice pro automobily s pohonem na stlačený zemní plyn. Síť čerpacích stanic se zemním plynem je stále hustější, protože EU si v této oblasti stanovila ambiciózní cíle.

 

» Další informace

 

Jednoduché tankování:

Tankování paliva u modelů EcoFuel stejně snadné, rychlé a bezpečné, jako při tankování nafty nebo benzinu. Návod pro obsluhu čerpacího stojanu je umístěn zpravidla tak, aby byl dobře viditelný.
Při tankování nejsou vyžadovány žádné speciální dovednosti nebo znalosti.

Recyklace

Vznik produktu

Chytrá oprava, inteligentní úspora.

Ochrana životního prostředí je u společnosti Volkswagen stále více nedílnou součástí celkového řetězce, který představuje proces od plánování a vývoje produktu až po recyklaci starého vozidla. S ohledem na tuto skutečnost jsou již při vývoji nového vozu Volkswagen realizovány četné aktivity, které jsou zárukou nejen dlouhé životnosti vozidla, ale také kontinuálně zlepšují následné zužitkování.

Základem vzniku produktu, který odpovídá principům recyklace, jsou příslušná zadání a obsáhlé informace pro všechny vývojové pracovníky, kteří se na procesu vývoje podílejí. Dbá se při tom nejen na to, aby se zamezilo používání škodlivých látek, ale také na to, aby se používalo více recyklovaných materiálů a aby na všech dílech vozidla bylo vyznačeno, z jakého jsou materiálu. Ekologické vlastnosti nového vozidla jsou kontrolovány v rámci analýzy recyklace.

Aby byla na konci životního cyklu vozidla zajištěna jeho ekologická recyklace, vypracují se potřebné informační podklady a poskytnou se podniku, ve kterém se recyklace provádí.

Další informace na téma recyklace a ochrana životního prostředí při vzniku vozu Volkswagen naleznete na adrese http://www.volkswagen-umwelt.de/

Užívání

Chytrá oprava, inteligentní úspora.

Při posuzování působení na životní prostředí během životního cyklu vozidla je rozhodující porovnání fáze užívání s fází výroby a recyklace. Proto klade Volkswagen obzvláště velký důraz na to, aby byla fáze užívání optimalizována s ohledem na aspekty životního prostředí.

Ústředním cílem vývojových pracovníků Volkswagen je dosažení co možná nejnižší spotřeby pohonných hmot a tím nízké zátěže životního prostředí a zároveň ekonomické výhodnosti pro zákazníka. Jako úspěšné příklady mohou být v této souvislosti uvedeny moderní motory FSI a TDI a také automatická převodovka s přímým řazením DSG®.

Důležitá je navíc také dlouhá životnost vozidla, neboť čím déle může být vozidlo užíváno, tím více jsou šetřeny zdroje surovin, kterých je Zemi jen omezené množství, a (mimo jiné) také peněženka majitele vozidla.

Paralelně k tomu bylo hodně uděláno pro servisní oblast. Intervaly údržby moderních modelů Volkswagen dnes činí až 50.000 km (u prodloužených servisních intervalů, v závislosti na modelu a podmínkách, ve kterých je vozidlo používáno). Odpovídajícím způsobem se snížilo také množství vyjetého oleje a ostatních starých dílů. Další informace na téma recyklace a ochrana životního prostředí při vzniku vozu Volkswagen naleznete na adrese http://www.volkswagen-umwelt.de/

CALLPARTS SYSTEM GmbH
organizační složka
Táborská 922, 293 01 Mladá Boleslav
tel: +420 739 276 113
e-mail: callparts(kwfat)mboleslav(kwfdot)cz
web: www.callparts.cz
seznam autorizovaných zpracovatelů autovraků: www.callparts.cz/mapa.html

Zpětný odběr a recyklaci starých vozidel zajišťuje Volkswagen společně se svým smluvním partnerem, společností Callparts System GmbH. Prostřednictvím sítě certifikovaných sběrných a demontážních míst je na celém území České republiky zajištěna ekologická a cenově výhodná recyklace starého vozu Volkswagen.

Široký sortiment starých automobilových dílů je společností Volkswagen zpětně odebírán a v průmyslovém měřítku repasován. Repasované díly jsou s plnou zárukou výrobce prodávány pod označením "Originální výměnný díl" po celém světě http://www.volkswagen-original-teile.de. Volkswagen provádí také recyklaci starých katalyzátorů. Při tom se získávají drahé kovy jako je platina a rhodium pro výrobu nových katalyzátorů. Již dnes se recykluje resp. ekologicky zhodnocuje celkem cca. 80 % starého vozidla. Zbývajících 20 % je dosud deponováno v drcené formě. Volkswagen v posledních letech vyvinul a otestoval postup VW SiCon, při kterém se drcený materiál upravuje a lze jej pak dodat k dalšímu účelnému použití.