Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Souhlasím

O elektromobilitě

Proč elektromobilita

TICHO. To je první věc, která Vás při jízdě s elektromobilem napadne. Nejdřív by Vás to mohlo znepokojit, ale pak si zvyknete. Elektromobilita je dopravou budoucnosti. Jde o ekologický a udržitelný způsob dopravy, který neprodukuje primární emise. Jde o dopravu budoucnosti, která se dříve či později bude týkat každého. Elektromobil je auto, které jezdí potichu, nepotřebuje naftu či benzín. Stačí mu elektrická zásuvka. Často bývá rychlejší, silnější a rozhodně je efektivnější, než auta s konvenčním motorem.

Vize elektromobility Volkswagen Group

Jak koncern Volkswagen vidí svoji budoucí produkci?

Odhadujeme, že do roku 2025 každý čtvrtý nový vůz koncernu Volkswagen by mohl být čistě elektrický. Podle vývoje trhu hovoříme až o 3 milionech elektromobilů koncernových značek každý rok. Do roku 2025 koncern uvede na trh více než 80 elektromobilů, z toho pět desítek bude čistě elektrických a 30 plug-in hybridů.

A konečně, do roku 2030 bude mít Volkswagen Group elektrifikované celé modelové portfolio. To znamená, že mezi 300 stovkami modelů koncernu bude vždy alespoň jedna verze elektrifikovaná. Pro dosažení tohoto ambiciózního cíle vyčlení koncern do roku 2030 investice ve výši 30 miliard euro.

Jak funguje elektromobil

Oproti dnes již klasickým spalovacím motorům, mají elektromobily několik výhod. Jejich provoz je ekologicky čistší i s ohledem na výrobu elektřiny v tepelných elektrárnách. Tento typ vozidel nezamořuje ulice výfukovými plyny. Elektromobily jezdí potichu jako myšky. Neobtěžují okolí hlukem, což auta předurčuje do provozu v městské džungli.

Nejdůležitější součástí elektromobilu je baterie. V minulosti se automobilky potýkaly s jejich krátkou životností. Nynější moderní akumulátory zvládnou přes 150 tisíc kilometrů. Pokud je vozidlo vybavené BMS (Battery Management System) a tepelnou ochranou akumulátorových článků, o baterii se nemusíte v podstatě starat.

Baterie je propojena s elektromotorem (elektromotory), které pohánějí jednotlivé nápravy či rovnou kola. Takto vynaložená energie se může vrátit při zpomalování a brždění. V průběhu jízdy tak elektromobil spotřebovává elektrickou energii, avšak nevypouští spaliny.

Elektromobil nemá spalovací systém, výfukový systém, olejový systém. Není nutno opravovat výfuk, měnit olej nebo filtry. I proto jsou náklady na údržbu výrazně nižší než u vozidel s klasickým motorem.

Hybridní pohon kombinuje výhody elektřiny a benzínu

Hybridní pohon kombinuje elektřinu a spalovací motor, ve kterém obyčejně zužitkovává energii benzínu. Můžeme rozlišit 3 základní verze.

·       Elektrický pohon hraje prim, spalovací motor nastupuje, teprve až se vybije akumulátor (Plug-in hybrid). Auto je možné nabíjet ze zásuvky.

·       Elektrický pohon pracuje při nižších, spalovací motor při vyšších rychlostech. (Full Hybrid)

·       Hybridní pohon založený především na spalování benzínu, elektromotor slouží například pro rekuperaci (znovuvyužití) energie vynaložené na brzdění. (Mild-hybrid)

Slovník pojmů

BEV

Battery electric vehicle, vozidlo jezdící výhradně na elektrický pohon, jehož zdrojem je baterie.

Blue Motion

Značka produktu, která je vyhrazena pro aktuálně nejúspornější vozidlo modelové řady značky Volkswagen.

Vozidlo s palivovými články

Vozidlo na elektrický pohon, u kterého je potřebná elektrická energie vyráběna palivovými články ze zdroje energie, kterým je vodík. Jako emise přitom vzniká na místě jen vodní pára. Společnost Volkswagen proto považuje palivový článek za jednu z možných koncepcí pohonu budoucnosti.

Komunikace mezi vozidly

Přímá výměna dat a informací mezi vozidly, která bude v budoucnosti sloužit bezpečnosti silničního provozu i zlepšení plynulosti dopravního toku.

Komunikace mezi vozidlem a okolím

Komunikace vozidel s okolím, která může do budoucna sloužit prevenci nehod a zácp. 

CO2

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je plyn bez barvy a zápachu, který vzniká při procesu spalování. CO2 je považován za hlavní příčinu skleníkového efektu a globálního oteplování. Jen v r. 2007 činil podíl CO2 na skleníkových emisích 88 %.

Downsizing

Omezení zdvihového objemu motoru se současným zvýšením specifického výkonu popř. točivého momentu v důsledku nabíjení. Prostřednictvím downsizingu se snižuje spotřeba a emise výfukových plynů.

Elektrifikace hnacího ústrojí

Postupné využívání elektromotorů jako alternativního pohonu budoucnosti. Vývoj půjde od optimalizace konvenčních spalovacích motorů prostřednictvím rekuperace (mildhybrid) přes různé hybridní systémy (plný hybrid, plug-in hybrid) až k BEV, které je konečným cílem.

Elektrické auto/e-auto/e-vozidlo

Automobil, který není poháněn palivem, nýbrž elektrickým proudem. Přesně řečeno, zahrnuje tento termín jak vozidlo s bateriovým pohonem, tak i vozidlo s palivovými články, přičemž se oba typy odlišují podle daného akumulátoru energie. Obecně se však pod výrazem elektrické auto rozumí vozidlo s bateriovým pohonem (BEV), které jezdí výhradně na elektřinu.

Emise

Uvolňování látek nebo forem energie do životního prostředí. Hlavní emise ze silniční dopravy představuje kysličník uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý (SO2), uhlovodíky (HC) a CO2. U vznětových motorů jsou to navíc ještě částice (saze, prach). S moderními filtračními systémy jsou tyto částice omezeny na minimum.

Hybridní vozidla (HEV)

Hybrid electric vehicle, vozidla, která kombinují alespoň dva typy pohonu, tj. spalovací motor a elektromotor. Výraz "hybrid" je nejednoznačný, neboť hybridní vozidla se mohou dále dělit podle stupně elektrifikace (mild-, asistovaný, plný a plug-in hybrid). Obecně se však pod označením "hybridní vozidlo" většinou rozumí plný hybrid.

Lehká konstrukce

Konstrukční technika, která má za cíl maximální snížení hmotnosti. Lehká konstrukce je vedle pohonného systému nejúčinnější možností k dosažení úspory paliv a omezení emisí.

Lithium-iontová baterie

Baterie s velmi vysokou hustotou energie, tepelně stabilní a téměř bez paměťového efektu. Volkswagen vsází na tyto technologie vzhledem k těmto pozitivním vlastnostem.

Paměťový efekt

Ztráta kapacity u některých typů baterií, které nebyly před dalším dobíjením zcela vybité. Vychází se z toho, že si baterie "pamatuje" a časem poskytuje místo původního množství energie jen takové množství, které bylo potřebné při dosavadních vybitích.

Mikrohybridy (TDI BlueMotion)

V užším slova smyslu to nejsou hybridní vozidla, nýbrž jen další vývoj spalovacího motoru. Mikrohybridy šetří palivo prostřednictvím » automatického systému start/ stop nebo získávají zpět energii vznikající při brzdění (» rekuperace) a ukládají ji do autobaterie, takže se snižuje zatížení generátoru. Vzhledem k této částečné elektrifikaci je možno je v rámci širší definice rovněž počítat mezi » hybridní vozidla. Mikrohybrid však nemá elektrický motor.

Asistované hybridy

Vozidla, jejichž elektrické komponenty představují jen malý podíl v rámci pohonného systému. Jsou však na vyšší úrovni elektrifikace než » mikrohybridy, protože mají vlastní baterii a elektrický motor. Nicméně pohyb na čistě elektrický pohon u nich není na rozdíl od » plného hybridu možný, jedná se pouze o podporu spalovacího motoru. Společnost Volkswagen se proto zaměří na technologie plného hybridu.

Vozidlo s nulovými emisemi

Také zero-emmission-vehicle, krátce ZEV, je vozidlo, které během provozu neuvolňuje žádné škodlivé výfukové plyny a splňuje tzv. nulové emisní limity. Aby však bylo možno hovořit o vozidle s nulovými emisemi i v rámci celkové energetické bilance, musí energie, kterou vozidlo spotřebovává, pocházet z regenerativních zdrojů.

Ekoproud

Rovněž nazývaný zelená elektřina, je elektrický proud, který je vyráběn z obnovitelných zdrojů nebo při ekologicky šetrné kombinované výrobě tepla a elektřiny; fyzicky ji nelze odlišit od "šedé" elektřiny.  

Peak-Oil

Bod, ve kterém je dosaženo globálního ropného vrcholu a po jehož dosažení bude produkce každým rokem klesat. Mezinárodní energetická agentura (IEA) odhaduje, že tohoto bodu bude dosaženo v roce 2020. Čím méně je ropy, tím dražší je benzín a motorová nafta. I proto jsou technologie alternativních pohonů tak potřebné.

Plug-in hybridy

Plug-in hybrid electric vehicle je vozidlo kombinující spalovací a elektrický motor. Baterii lze nabíjet ze zástrčky (na rozdíl od plného hybridu, jehož baterie se nabíjí pouze rekuperací). Plug-in hybridy mohou jezdit výrazně déle v čistě elektrickém provozu. Plug-in hybridy ujedou čistě na elektřinu přibližně 50 kilometrů, u větších vzdálenosti se zapne spalovací motor. Jsou ideální pro lidi, kteří cestují po městě i na delší vzdálenosti. 

Post-lithium-iontová baterie

Technologie následující po dnešních lithium-iontových bateriích. Spíše otevřené systémy, např. zinkovzdušné baterie, s výrazně vyšší energetickou hustotou (> 500 kWh), které jednoho dne mohou umožnit i elektromobilitu na velké vzdálenosti.

Rekuperace

Zpětné získávání kinetické energie uvolněné při brzdění nebo volnoběhu. U elektrických vozidel se tak děje většinou přepnutím hnacího motoru na generátor, přičemž se vznikající energie ukládá v baterii vozidla pro pozdější použití.  Z fyzikálních důvodů je přitom možno získat zpět jen části brzdné energie.

Rychlé nabíjení CCS

Na rozdíl od standardního nabíjení střídavým proudem (základní kabel nebo wallbox) je rychlé nabíjení možné na speciálně k tomuto účelu zřízených nabíjecích stojanech se stejnosměrným proudem již během 20-30 minut. Takto lze v současnosti dobít okolo 80 % kapacity. "Combined charging system" (CCS) je potvrzen na mezinárodní úrovni jako standard. V dlouhodobé perspektivě se rovněž jeví jako jedna z možností bezkabelové nabíjení elektrických vozidel indukcí. 

Smart grid

"Inteligentní" elektrická síť, která využívá moderní informační a komunikační techniku, např. k zapojení decentrálně vyrobené energie, k optimalizaci řízení zátěžového provozu nebo k hospodaření s energií ze strany zákazníka. Cílem je zajistit zásobování energií na základě efektivního a spolehlivého provozu systému.

Automatický systém start/stop

Systém ke snížení spotřeby paliva u aut. Spalovací motor se zastaví v důsledku brzdící zátěže generátoru a vypnutí přívodu paliva, jestliže auto dojíždí nebo stojí v zácpě. Zcela automaticky se opět nastartuje poté, co řidič sešlápne plynový pedál, popř. uvolní brzdový pedál. Možnosti úspory paliva se projevují zejména v městském provozu charakterizovaném četnými zastávkami.  

TDI

TDI označuje u společnosti Volkswagen dieselová vozidla s přímým vstřikováním a turbo nabíjením. Motory TDI se vyznačují úsporností, nízkými emisemi, vysokou tažnou silou (točivým momentem) a velice dobrou výkonností. TDI je v mnoha zemích registrovanou obchodní značkou společnosti Volkswagen AG.

Think Blue.

Iniciativa společnosti Volkswagen v oblasti ekologické mobility a udržitelnosti. Inspirací pro výběr názvu byl slogan "Think small", který doprovázel v šedesátých letech dvacátého století vítězné tažení Brouka společnosti Volkswagen. Zatímco tehdy šlo o to, aby co možná nejvíce lidí získalo přístup k individuální mobilitě, má Think Blue spíše nabádat k přechodu na ekologičtější mobilitu a způsob života.

TSI

Označení typu motoru, které zahrnuje všechny zážehové motory s jednoduchým a dvojím nabíjením a přímým vstřikováním, používané ve vozidlech Volkswagen. Pojem pokrývá rozdílné varianty nabíjení a objemy motoru i počty a uspořádání válců. S technologií TSI se společnosti Volkswagen podařilo vyvinout motory, které nabízejí výhodu omezené spotřeby paliva a zároveň okouzlují suverénním využitím síly.

Plné hybridy

Vyznačují se tím, že mohou být poháněny každým z obou způsobů pohonu. Spalovací motor a elektromotor mohou zpravidla zajišťovat pohon společně.

Vodík

Viz Vozidlo s palivovými články

Well-to-wheel

Veškerá spotřeba energie a emise skleníkových plynů z paliva, vzniklé v důsledku jeho výroby, poskytování a používání. U ropy počínaje vrtem přes rafinerii, síť čerpacích stanic a palivovou nádrž vozidla až po okamžik, kdy může sloužit k vytváření energie ve vozidle. Tento proces se dělí do dvou dílčích kroků: Cesta Well-to-tank popisuje přípravu paliva, cesta Tank-to-wheel používání paliva ve vozidle a emise způsobené jízdním provozem.

Stabilita cyklů

Počet cyklů nabíjení a vybíjení, které mohou v baterii proběhnout, než její kapacita klesne pod určité procento počáteční kapacity. Společnost Volkswagen vsází na lithium-iontové baterie, které nevykazují paměťový efekt, nepoškozují se každodenním nabíjením a samy se mohou vybíjet jen nevýznamně. Vysoce kvalitní komponenty zaručují, že baterie zůstávají plně funkční během celého životního cyklu auta. Společnost Volkswagen proto poskytuje na své vysokonapěťové baterie osm let záruky. V současné době vydrží několik tisíc nabití.

Naše elektromobily a hybridní vozy

e-up
e-Golf
Golf GTE
Passat GTE
Passat GTE Variant

Passat GTE Variant

Infrastruktura

Jeden z klíčových požadavků uživatelů elektromobilů je dostupnost nabíjecích stanic. Na uvedených odkazech můžete nalézt síť stanic na vaší cestě.

 

http://www.elektromobilita.cz/

http://www.kdenabijet.cz/

http://www.poi.cz/

 

Zažijte elektromobil u Vás

Představení elektromobilů a hybridních vozů Volkswagen prostřednictvím roadshow je aktuálně v přípravě.

Kontakty na elektromobilitu